Advertentie
digitaal / Nieuws

Rotterdam wil onderzoek naar ICT-aanbestedingen

Gemeente Rotterdam wil dat Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Rijksrecherche nader onderzoek verrichten naar ICT-aanbestedingen in de periode van 2004 tot 2009.

10 april 2015

Gemeente Rotterdam doet een ‘dringend beroep’ op de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Rijksrecherche om nader onderzoek te verrichten naar ICT-aanbestedingen in de periode van 2004 tot 2009.

Vertrouwelijke informatie

Het onderzoek van de gemeente zelf werd ingesteld naar aanleiding van een Zembla-uitzending van oktober 2014. Daarin werd aangetoond dat een ambtenaar van de gemeente die over de inkoop van ICT gaat, het ICT-bedrijf Ordina vertrouwelijke informatie gaf. Ordina kreeg daardoor een voorsprong op concurrerende bedrijven, iets dat volgens aanbestedingsrecht verboden is.

Niet volwassen op gebied van integriteit

Concern Auditing en professor Muel Kaptein van de Erasmus Universiteit werden daarop door Rotterdam ingeschakeld om de ICT-aanbestedingen nader te onderzoeken. Kaptein concludeert in een brief van het College van Rotterdam naar de gemeente raad dat ‘de managementaansturing met betrekking tot de ICT-aanbestedingen in de periode 2004-2007 op het gebied van integriteit niet volwassen was.’

‘Geen aanleiding voor vermoedens
Volgens de professor kreeg integriteit, ‘gezien de gegeven risico’s’ niet de nodige aandacht. ‘Hierdoor werden de integriteitrisico's onvoldoende gereduceerd tot wat op dat moment acceptabel zou zijn geweest. Dit impliceert overigens niet dat zich hierdoor feitelijk niet-integer gedrag heeft voorgedaan. De feitenreconstructie en interviews geven evenmin gegronde aanleiding te vermoeden dat leidinggevenden zich schuldig hebben gemaakt aan ongewenste beïnvloeding van de markt dan wel ongewenst zijn beïnvloed door marktpartijen.’

Maatregelen
De onderzoekers stellen vast dat vanaf 2010 de kwetsbaarheid bij ICT-aanbestedingen is opgeheven door de rol van leveranciersmanagement te beperken tot een adviesrol, en het management verantwoordelijk te laten zijn voor contracten en aanbestedingen. In 2009 heeft de gemeente al, mede naar aanleiding van een rapport van de Rekenkamer,  ‘de nodige maatregelen getroffen om de sturing op de ICT functie van de gemeente te verstevigen, onder meer door aanstelling van een CIO.’

Oproep aan recherche
Het integriteitsonderzoek over het jaar 2009 wordt door de gemeente niet openbaar gemaakt vanwege de impact voor betrokkenen. Het college schrijft dat ACM en Rijksrecherche een concept hebben van de feitenreconstructie en het integriteitsonderzoek, vergezeld van een herhaald dringend beroep om ‘dit vooral goed uit te zoeken’, omdat hier volgens het college alle aanleiding toe is.
 

Twijfels over onderzoek
Op de website van Zembla laat hoogleraar Forensische Accountancy Marcel Pheijffer weten dat hij het onderzoek van de gemeente aan de eenzijdige kant vindt. ‘De brief van het College van B&W en het onderzoekje van hoogleraar Kaptein doen vermoeden dat er niet veel aan de hand is. Het feitenrelaas en de uitzending van ZEMBLA doen echter nog steeds anders vermoeden.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie