Advertentie
digitaal / Nieuws

Privacyfunctionaris moet zorgen gemeenten wegnemen

Gemeenten moeten alle zeilen bijzetten om te voldoen aan de op handen zijnde Europese privacyverordening, die vermoedelijk in 2018 in werking treedt. In het huidige nummer van Binnenlands Bestuur geven experts van diverse gemeenten aan dat een eigen privacy-functionaris een goede manier kan zijn om problemen te voorkomen.

18 januari 2016

Gemeenten moeten alle zeilen bijzetten om te voldoen aan de op handen zijnde Europese privacyverordening, die vermoedelijk in 2018 in werking treedt. In het huidige nummer van Binnenlands Bestuur geven experts van diverse gemeenten aan dat een eigen privacy-functionaris een goede manier kan zijn om problemen te voorkomen.

Voorbereidingen op nieuwe privacy-verordening
Veel gemeenten moeten, in het kader van een nieuwe verordening, nog flinke maatregelen nemen om te kunnen voldoen aan nieuwe, strengere Europese privacyreglementen voor publieke organisaties. Over die voorbereidingen vertellen de Kempengemeenten en gemeente Zaanstad in Binnenlands Bestuur. Hoewel het niet verplicht is, wordt een privacyfunctionaris aanstellen of inhuren als goede optie gezien, zo vertelt juridisch businesscontroller Liesbeth Beekhuis bij gemeente Zaanstad over de voorbereidingen op de komende verordening. De functionaris dient als centraal orgaan en aanspreekpunt binnen de organisatie. 'Een ‘eigen’ functionaris heeft mijn voorkeur en lijkt mij op langere termijn voordeliger dan een externe functionaris inhuren. Bovendien houd je met een eigen functionaris de kennis in huis. Er moet iemand zijn die ‘boven de verschillende afdelingen’ privacyproblemen constateert. Iemand die een helikopterview hanteert en met zijn bevindingen aan de slag kan gaan.'

Privacyfunctionaris delen met meerdere kleine gemeenten 

Een privacyfunctionaris kan veel incidenten voorkomen,  maar is een eigen ‘privacyofficer’ voor kleinere gemeenten financieel wel haalbaar? In eerste instantie niet voor de Brabantse Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden, maar met vereende financiële middelen wordt het ineens realistisch. De verschillende onderdelen zoals de sociale dienst en burgerzaken presteren op privacygebied goed, zo vertellen de projectgroepleden van de samenwerkende gemeenten. Wat er nu vooral meer nodig is, is samenhang tussen de regels voor de onderdelen. ‘Eén aanspreekpunt, die het kan monitoren en onderhouden is daarbij handig. Het gezamenlijk aanstellen van één privacyfunctionaris is zoals gezegd een goede optie. Deze is verantwoordelijk voor de gezamenlijke gemeenten, maar moet wel persoonlijke aandacht kunnen hebben voor één gemeente wanneer er zich daar problemen voordoen', aldus de projectgroepleden.

Bewustwording 

Behalve het aanstellen van een algemeen aanspreekpunt ligt bij de Kempengemeenten, en ook in Zaanstad, de focus op bewustwording. 'Of dat makkelijker bereikt kan worden bij een grote gemeente? Ja en nee’, denken de beleidsmakers . ‘Het is voor ons moeilijker omdat veel medewerkers meerdere taken hebben en soms op meerdere afdelingen of zelfs bij meerdere gemeenten werken. Medewerkers hebben zodoende vaak toegang tot meerdere informatiesystemen. Veel zaken zijn niet meer toegankelijk voor ‘onbevoegden’, maar die onbevoegden kunnen ook je directe collega’s zijn. Dat is in een kleine gemeente even wennen.’ Aan de andere kant is bewustwording sneller bereikt doordat veel collega’s elkaar goed kennen. ‘De financiële middelen reiken in een kleine gemeente minder ver, maar omdat er meer gemeenten samenwerken is er ook veel verschillende expertise en kennis.'

Suwinet 

Ook in grote gemeente Zaanstad is bewustwording het terrein waar nog veel te winnen valt. ‘Daarom zijn we in oktober begonnen met een gemeentelijke bewustwordingscampagne. Zaanstad hanteert al jaren een clean desk-policy en omdat we flexwerken houdt iedereen zich hier ook aan.’ Bij het gebruik van Suwinet zijn er al stappen ondernomen, zo legt Beekhuis uit. ‘Er wordt steekproefsgewijs gecheckt wie wanneer bepaalde gegevens heeft ingezien. Wanneer iemand Marco Borsato, zijn nieuwe buren of het vriendje van zijn dochter heeft opgevraagd terwijl deze mensen niet tot zijn werkterrein behoren, dan heeft dat consequenties; van een flinke berisping tot en ontslag. Dat soort toestanden mogen absoluut niet voorkomen.'

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Norman van Es / Management Consultant Bedrijfsvoering & Interim Manager
PRIVACYFUNCTIONARIS MOET ZORGEN GEMEENTEN WEGNEMEN.

Een misleidende titel!Privacy en security zijn LIJN verantwoordelijkheden.

Zoals verwoord in de BIG:

De randvoorwaarden voor deze Tactische Baseline zijn:

1. Informatiebeveiliging is en blijft een verantwoordelijkheid van het lijnmanagement.

2. Het primaire uitgangspunt voor informatiebeveiliging is en blijft risicomanagement.

3. De klassieke informatiebeveiligingsaanpak waarbij inperking van mogelijkheden de boventoon voert maakt plaats voor veilig faciliteren.

4. Methoden voor rubricering en continue evaluatie ervan zijn hanteerbaar om onder en over-rubricering te voorkomen (deze Tactische Baseline geeft geen aanpak voor rubriceren van informatie).

5. De focus van informatiebeveiliging verschuift van netwerkbeveiliging naar gegevensbeveiliging.

6. Bewust en verantwoord gedrag van mensen is essentieel voor een goede informatiebeveiliging.

7. Deze Tactische Baseline wordt gemeentebreed afgesproken en overheidsbrede kaders en maatregelen worden overheidsbreed afgesproken, waarbij de gemeentebrede kaders en maatregelen geënt worden op de overheidsbrede kaders.

In uitzonderingsgevallen wordt – in overleg – afgeweken.

8. Kennis en expertise zijn essentieel voor een toekomst vaste informatiebeveiliging en moeten geborgd worden.

9. Informatiebeveiliging vereist een integrale aanpak, zowel binnen de gemeenten als voor (overheidsbrede) gemeenschappelijke voorzieningen.

10. Deze Tactische Baseline is gebaseerd op de ISO 27001:2005 en ISO 27002:2007.

11. Deze Tactische Baseline kan gefaseerd worden ingevoerd.En als men de principes goed wil begrijpen is het aan te raden de VIR 2007 als uitgangspunt te nemen.Het gaat om bedrijfsvoering (PDCA), eigenaarschap, security & privacy by design en in control zijn (en blijven), voldoen aan de wetten Wbp en Meldplicht Datalekken.....

Dat bereik je niet door een functionaris dit te laten regelen en de ZORGEN te laten wegnemen. OOk niet door awareness, maar wel door verantwoordelijkheid te beleggen en op aan te spreken en af te rekenen!.

De wetgever doet dit laatste zeker. Zoek maar op bij Meldplicht Datalekken wie de verantwoordelijke is!!

Succes!

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Norman van Es / Management Consultant Bedrijfsvoering & Interim Manager
En wellicht ten overvloede:

https://www.ibdgemeenten.nl/wp-content/uploads/2 …

Zie vooral de laatste pagina:

WIE IS AANSPRAKELIJK?

De bestuurder van een gemeente is aansprakelijk voor de eventuele schade die ontstaat bij een datalek en dient hiervan melding te doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel bij de betrokkene.Dan is het wel zaak dat deze bestuurders ook weten waarvoor zij verantwoordelijk zijn en dat zij weten wat zij NIET weten en hier ook wat aan doen!

En daar heb je dus die workshops voor!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
L. Hageman / gepensioneerde belastingbetaler
Kennelijk hebben hebben de nietsnutten in Brussel opnieuw weer wat bekokstoofd. Nieuwe privacy wetgeving. Daar zullen de gemeenten wel weer een functionaris voor aantrekken met een heel secretariaat, controleurs en uitvoerende beambten.

Wie rekent even uit wat dat per inwoner zal gaan kosten?

Heel eenvoudig: ONZIN!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Niels Bosch
Als er een privacyfunctionaris nodig is dan geeft het gemeentepersoneel hiermee aan dat ze niet betrouwbaar zijn.Ik vind het nog steeds niet oke dat privacygevoelige informatie hier komt te liggen.

De gevolgen van het uitlekken zijn zeer ernstig voor de betrokkenen geweest.Je moet anderen nooit onnodig en bewust schade toebrengen al is het schande nieuws nog zo leuk.

Ik vind een basis boete bij een overschrijding een goede harde maatregel en ernstiger dan fout parkeren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J. den Hoedt / Beleidsmedewerker
Tip voor ambtenaren die zich met privacy bezig houden: kijk eens op deze site voor een implementatieplan privacy en een zelfscan voor gemeenten.https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/i …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jonathan
Het is ook een schande dat partciperen zonder permissie kletsen over iemands privacy die je niet hoort door te vertellen aan derden in de wijk wordt toegelaten.

Alles mag zonder regels en buiten de wet de gemeenten vinden alles goed het is niet meer strafbaar want alles mag buiten de lijntjes echt alles.

Dit alles is zeer enstige privacyschending waar al meerdere malen zelfmoord om gepleegd is.

De sociale teams doen het al triomfantelijk en vinden het leuk om te doen dat zie je duidelijk maar ze hebben geen enkel besef van hetgeen ze aanrichten bij iemand met het geklets en kennen geen enkele verantwoordelijkheid.Je kunt iemand zo minderwaardig,ziek,zwak en hulpbehoevend neer zetten als je wilt.De verhaaltjes en de leugens doen zijn werk.Terwijl ze degene over wie ze roddelen vaak niet eens kennen ze zoeken gewoon informatie op.

Participeren en hulp aanbieden zonder vraag is heel erg negatief.Zo kun je iedereen wel dwingen om zorg aan te nemen zonder dat iemand zelf iets wil.

De meerderheid is bijvoorbeeld niet eens eenzaam maar de teams vinden van wel.

Eigen kracht: betekent dat de mens zelf altijd en altijd het beste weet wat hij zelf wil en hoe hij zelf in in elkaar steekt.Probleem : vraag het eens even zo maak je geen dommen fouten en blijven mensen in leven en gezond en gelukkig.

Overheid HELP.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Maxime / Utrecht
Met de foto van onze dochter bij zich zijn ze op onderzoek gegaan in de woonplaatsen waar ze gewoond heeft om na te vragen wie er allemaal iets over haar te vertellen had.Onze dochter heeft geen verslavingsproblemen of wat dan ook.Allerlei vieze types zoeken nu contact met haar dat krijg je er van. Medestudendes smullen van de verhalen van ex-vrienden. Gedane domme zaken nemen geen keer.Ze had kracht maar de teams houden blijkbaar toch van blameren en zwakte als het er niet is dan zorgen ze wel voor kwetsbaarheid.ze gaan echt te ver een privacyfunctonaris heeft geen nut op deze manier de sociale teams zijn vrij.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Vincent Derksen
Bij de teams die de omgeving/wijkbewoners manipuleren moet er minstens 1 privacyfunctionaris aanwezig zijn.Dit kost wederom miljoenen.

Geen vertrouwen hebben in de ander zal op den duur destructief zijn voor de maatschappij.

Grote teams die alles met elkaar bespreken,de gemeente en de wijk, en bekenden of aanverwanten uit een verleden zonder contact met degene om wie het gaat kunnen nooit vertrouwen geven en nooit correct handelen,de gepaste hulp bieden en diagnostiseren.Er worden zo grove geschatte fouten gemaakt.Je weet immers zelf het beste wat er in je gezin omgaat.Niet de buren of het team.Ook personen waar je het niet van verwacht geven een bron van informatie over zichzelf over hun toestand en behoeften. Ook de ja ik wil en de nee zijn duidelijk te nog aan te geven. De teams nemen te veel de overhand je dient de burger daar is het voor bestemd niet jezelf.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Richard
MIjn vriendin is gepest ( aangerand,uitgescholden,vernederd door de hele wijk zonder enige bescherming.

Haar hele intieme verleden kregen ze er bij van de sociale teams en de ggz/ggd. Dit was goed voor haar.

Niemand grijpt in laat het stoppen,meldt het bij de overheid of zegt er iets van ook de gevestigde orde niet.

Ze kiezen iemand gewoon uit op persoonlijke voorkeur.Alles is nu mogelijk.

Dit zegt veel over het innerlijk van het personeel.

Ernstige kwesties blijven liggen.( verslaafden,daklozen,schulden,verwaarlozing etc.)

Dreigementen, leugens,roddelen,bewoners tegen elkaar uitspelen,pesten,agressie ( iemands huis bekogelen,grappen uithalen,schelden, met bewoners en plezier maken samen zijn prima maar zelfvertrouwen en een beetje waardigheid en geld wordt de burger niet meer gegund.Ze willen zwakte zien.Ook werken ze altijd in groepen ze komen nooit alleen naar iemand toe en ze rijden veel met iemand mee heel vreemd.Er moet wel bewegingsvrijheid zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marijke
Dankzij het sociale team is mijn ex-man de vader van mijn kinderen weer terug in ons leven.Ze hebben hem gewoon opgezocht terwijl mijn kinderen hem niet willen zien die keuze is bewust gemaakt omdat ze daar gelukkiger mee zijn omdat hij verslavingsproblemen heeft met agressie naar de kinderen toe.Hij heeft nu ons adres en schreeuwt op het schoolplein van de kinderen.Hoeveel privacyfunctionarissen zijn hier hier nodig omverstandigheid,vertrouwen en wijsheid te brengen ?

Ik weet het echt even niet meer.Praten met het team helpt niet.Zij vonden dit beter.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Herman
Ze stappen ook doodleuk naar je baas en collega's om te vertellen dat je als kind misbruikt bent.Zoiets vertel je zelf natuurlijk niet.Je moet daarvoor hulp aanvaarden om het te verwerken.

Ik ga liever dood dan dat ik daar verplicht met mijn collega's ( 130 in totaal ) over moet praten op mijn werk.Mijn verhaal gaat de hele stad rond. .

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie