Advertentie
digitaal / Nieuws

Onderzoek naar regie over eigen gegevens voor burgers

Het ministerie van Binnenlands Zaken heeft een onderzoek uitgezet naar de middelen die nodig zijn om burgers de regie over hun eigen persoonsgegevens kunnen geven. Dat schrijft minister Ronald Plasterk in een brief over de stand van zaken van diverse moties binnen de digitale overheid.

01 maart 2017

Het ministerie van Binnenlands Zaken heeft een onderzoek uitgezet naar de middelen die nodig zijn om burgers de regie over hun eigen persoonsgegevens kunnen geven. Dat schrijft minister Ronald Plasterk in een brief over de stand van zaken van diverse moties binnen de digitale overheid.

Regie over eigen gegevens

De motie over de regie op eigen gegevens kwam eind 2016 van Kamerleden De Caluwé (VVD) en Koser Kaya (D66). Zij willen weten binnen welke termijn en met welk budget dit gerealiseerd kan worden. Als het plan doorgang vindt kunnen burgers inzien welke gegevens zijn ingezien door welke functionaris en aan wie ze verder verstrekt zijn.  Plasterk meldt in zijn brief dat er onderzocht wordt welke middelen er nodig zijn, wat de consequenties voor de verschillende gegevenshouders zijn. Er worden scenario's uitgewerkt van manieren waarop de nieuwe functionaliteit geleverd kan worden aan burgers. Plasterk noemt het bestaande platform MijnOverheid een optie. Het onderzoek wordt in april aanbesteed en de resultaten worden na de zomer verwacht.
 

Persoonlijk datamanagement
In het tweede deel van de motie wordt opgeroepen om burgers ook zelf te laten bepalen aan welke organisaties hun gegevens automatisch verstrekt mogen worden.  Dit wordt ook wel 'Persoonlijk datamangement' genoemd. Hierover lopen al verschillende activiteiten en onderzoeken.  De beleidsontwikkeling voor persoonlijk datamanagement is in volle gang, zegt Plasterk. 'Een belangrijk onderdeel van de beleidsontwikkeling is de verkenning naar toepassing van afsprakenstelsels, zoals Qiy en TrustTester (van TNO). Het programma heeft daartoe een aantal onderzoeken verricht, zoals de Privacy Impactanalyse (PIA) op het Qiy stelsel en de informele voorzieningentoetsen door het bureau Forum Standaardisatie op Qiy en TrustTester.'
 

Juridische vraagstukken
Het ministerie buigt zich in deze fase over diverse  juridische vraagstukken, waarbij ingegaan wordt op de mogelijke basis van, de voorwaarden voor en de uitvoering van bepaalde vormen van persoonlijk datamanagement. Er worden daarnaast door verschillende overheidsorganisaties experimenten gedaan met  vormen van persoonlijk datamanagement, waaronder het Qiy afsprakenstelsel.  Plasterk verwacht de resultaten van het programma na de zomer bekend te kunnen maken.  Pas dan kan er een indicatie gegeven worden van de daaraan verbonden termijnen en kosten.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Binnen de gegeven prioriteiten voor een nieuw Kabinet lijkt mij de onderste plaats voldoende.
Advertentie