Advertentie
digitaal / Nieuws

Notarissen ‘niet gelukkig’ met lakse gemeenten

Nog niet iedere gemeente is overgestapt naar de nieuwe Basisregistratie Kadaster (BRK). Dat is een probleem voor notarissen die moeten achterhalen of er bij de overdracht van een perceel nog sprake is van publiekrechtelijke beperkingen. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is niet gelukkig met situatie.

18 januari 2021
shutterstock-1455634352.jpg

Nog niet iedere gemeente is overgestapt naar de nieuwe Basisregistratie Kadaster (BRK). Dat is een probleem voor notarissen die moeten achterhalen of er bij de overdracht van een perceel nog sprake is van publiekrechtelijke beperkingen. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is niet gelukkig met situatie.

Beperkingen

Om te achterhalen of er op een perceel nog andere rechten of beperkingen gelden, zoals het recht van overpad, moet een notaris dat kunnen achterhalen bij overheidsinstanties. Voorheen waren deze gegevens te vinden in de Landelijke Voorziening Wkpd (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen). Maar sinds die wet is veranderd, moeten gemeenten hun publiekrechtelijke beperkingen registreren sinds begin dit jaar hebben overgezet naar de Basisregistratie Kadaster.

 

Navragen

Maar elf gemeenten hebben dat nog niet gedaan, te weten Eemnes, Hardinxveld-Giessendam, Harlingen, Hof van Twente, IJsselstein, Laarbeek, Landsmeer, Langedijk, Laren, Meerssen, en Wijdemeren. Omdat de Landelijke Voorziening niet meer toegankelijk is, kan een notaris die gegevens niet meer centraal terugvinden, maar moet rechtstreeks bij de betreffende gemeente worden nagevraagd of er beperkingen zijn.

 

Signalering

De KNB is niet gelukkig met de gang van zaken. Inmiddels is met het Kadaster afgesproken dat bij een perceel dat ligt in een van de elf gemeenten een signalering wordt geplaatst, zodat een notaris weet dat er beperkingen kunnen liggen op het perceel die nog niet bekend zijn bij het Kadaster. De brancheorganisatie roept de betreffende gemeenten op om hun administratie snel op orde te brengen.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Koning Zaanen
De BRK heeft een neveneffect. Het bestuursorgaan is bevoegd zonder tussenkomst van het Kadaster besluiten te registreren, zoals bestuursdwang op grond van de Wabo. De rechthebbende, degene die het perceel in eigendom heeft, wordt niet door het Kadaster geïnformeerd over de feitelijke registratie. De rechthebbende kan daar niets tegenin brengen. De rechthebbende heeft voorts geen enkele verweermogelijkheid anders dan een bezwaar (en beroep en hoger beroep) tegen de inschrijving. Voorts is de registratie mogelijk vanaf het moment dat het primaire besluit is genomen, er hoeft derhalve geen sprake te zijn van een onherroepelijk besluit. Verder is er geen gradatie aangebracht in categorieën van de overtreding van een Wabo-regel, waardoor in beginsel ook een geplaatste schutting kan worden ingeschreven (en ook wordt ingeschreven). De Wkpb beoogt voor derden publiekrechtelijke beperkingen kenbaar te maken, maar heeft ten onrechte de rechtsbescherming van de rechthebbende buiten beschouwing gelaten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie