of 60220 LinkedIn

Plasterk bezorgd over niet gearchiveerde gemeentewebsites

Minister Plasterk van BZK maakt zich zorgen over gemeenten die websites niet archiveren volgens de wettelijke eisen. Uit onderzoek blijkt dat één op vijf gemeenten dit nalaat. Plasterk vreest dat bestuurlijke verantwoordelijkheden in het geding kunnen komen wanneer er niet wordt gearchiveerd.

Minister Plasterk van BZK maakt zich zorgen over gemeenten die websites niet archiveren volgens de wettelijke eisen. Uit onderzoek blijkt dat één op vijf gemeenten dit nalaat. Plasterk vreest dat bestuurlijke verantwoordelijkheden in het geding kunnen komen wanneer er niet wordt gearchiveerd.

Te weinig kennis en geen financiële middelen

Uit onderzoek van ICT-jurist Mathieu Paapst van Rijksuniversiteit Groningen (RUG) blijkt dat 21 procent van 390 gemeenten websites niet goed archiveert. De redenen daarvoor lopen uiteen. Een gebrek aan financiële middelen, maar ook te weinig kennis zijn mogelijke oorzaken. Plasterk werd over het onderwerp bevraagd door VVD-Kamerlid Hayke Veldman.


Schade door niet bewaren van informatie

‘Als gemeenten hun informatie van websites niet bewaren, dan kan dit nadeel of schade opleveren in kwesties van verantwoording of voor het vinden van bewijs’, aldus Plasterk. ‘Daarbij kunnen moderne websites en dynamische webapplicaties bij onvolledige archivering tot onzekerheden leiden over de toegankelijkheid op termijn.’ Het probleem geldt volgens Plasterk ook voor sociale media en e-mail.


Overheden zelf verantwoordelijk

Toch lijkt Plasterk voorlopig geen maatregelen te nemen om te zorgen dat gemeenten aan de plichten voldoen. ‘Iedere overheid is verantwoordelijk voor het beheer van zijn eigen informatie en voor de toepassing van de Archiefwet. Deze regelgeving ziet ook op digitale informatie. Voor het toezicht op de naleving en de bestuurlijke handhaving van de voorschriften geldt het stelsel van interbestuurlijk toezicht (IBT).’ Plasterk constateert echter ook dat overheidsinformatie blijft toenemen. ‘Overheden zijn voor al hun taken, diensten en producten afhankelijk van technische innovaties en van een gedegen en betrouwbare administratie. De modernisering en vernetwerking van overheid en samenleving leiden tot steeds nieuwe vragen rond archivering en het beheer van gegevens en informatie. Dat heeft ook gevolgen voor toezicht en verantwoording.’


Nadenken over de problemen

De bestuurlijke verantwoordelijk kan door ontwikkelingen rond digitalisering en informatiebeheer in het geding komen, denkt Plasterk. Eerdere waarschuwende rapporten van de raden van Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur over dit onderwerp ziet Plasterk als een aanleiding om meer samenhang te brengen in het vraagstuk van duurzaam informatiebeheer. Ook hoopt hij op meer beschouwing. Op dit moment spelen er volgens hem meerdere vragen rond het bewaren van overheidsinformatie op websites. 

 

Lees de volledige beantwoording van de Kamervragen hier.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerrit (Manager) op
Als je de aandacht wil vestigen op een artikel over de ingewikkelde problematiek van het digitaal archiveren van dynamische webapplicaties moet je er vooral een plaatje van archiefdozen met papier bij plaatsen! ?

Relevante Parlementaire Dossiers