of 59854 LinkedIn

Liever een ambtenaar voor eigen vergunningaanvraag

Burgers staan overwegend positief tegenover digitale innovaties bij gemeenten als zij daar niet al te direct zelf door geraakt worden, concludeert de Delftse ict-dienstverlener TJIP uit onderzoek. Op het moment dat het gaat over hun eigen vergunningaanvragen hebben zij echter minder fiducie in geautomatiseerde processen.

Burgers staan overwegend positief tegenover digitale innovaties bij gemeenten als zij daar niet al te direct zelf door geraakt worden, concludeert de Delftse ict-dienstverlener TJIP uit onderzoek. Op het moment dat het gaat over hun eigen vergunningaanvragen hebben zij echter minder fiducie in geautomatiseerde processen.

Vertrouwen automatisering hoogst in Flevoland

Van de 1091 geënquêteerde burgers staat 38,9 procent positief tot zeer positief tegenover volledig geautomatiseerde behandeling van vergunningaanvragen in zijn of haar gemeente. 35,1 procent is het daar juist niet of helemaal niet mee eens. Als de respondenten wordt gevraagd hoe zij hun eigen vergunningaanvragen behandeld zien worden, blijken zij ineens een stuk sceptischer; 50,9 procent heeft het liefst dat een ambtenaar dat doet, terwijl in dit geval maar 20,2 procent een voorkeur voor geautomatiseerde behandeling aangeeft. De voorkeur voor geautomatiseerde behandeling is het sterkst onder respondenten uit Flevoland. Behandeling van een vergunningaanvraag door een ambtenaar van vlees en bloed kan in Limburg op het meeste goedkeuring rekenen.

 

71,2 procent verwacht problemen bij afwijkende aanvraag

Wel zijn de meeste respondenten (60,4 procent) het er in enige mate over eens dat automatisering van het vergunningsverleningsproces tijd en geld gaat besparen. Dat geldt echter niet bij aanvragen die ook maar een beetje van de standaard afwijken. In die gevallen verwacht 68,9 procent dat er dan problemen optreden bij de zelflerende computers die de klus moeten klaren.

 

Meningen verdeeld over ict-gestuurde gedragsverandering

34,7 procent vindt het een goede tot zeer goede zaak als gemeenten zelflerende computers inzetten om gedragsverandering bij de burger te bewerkstelligen. 32,1 procent ziet dat liever niet gebeuren. 33,2 procent heeft daar geen mening over of weet niet wat zij ervan vindt.  

 

Meer dan helft vindt registratie mobiliteit aantasting privacy

De onderzoekers stelden de respondenten ook meerdere vragen over smart city-toepassingen waaronder het registreren van verkeersstromen en het beruik van slimme lantarenpalen. Zolang verkeersveiligheid en de aanpak van files het doel is, heeft 43,7 procent van de respondenten er geen probleem mee als zijn of haar woongemeente registreert waar en wanneer iemand rijdt. 31,8 procent vindt dat het doel in kwestie dat middel niet heiligt. Hoewel het draagvlak voor het vastleggen van mobiliteitsgegevens voor een betere doorstroom van het verkeer dus relatief hoog is, zien de meeste respondenten (53,8 procent) het wel als een inbreuk op hun privacy. 24,1 procent vindt dat juist niet. De meeste respondenten verwachten dan weer wel dat hun gemeente zorgvuldig omgaan met de gemijnde data. 44,3 vertrouwt zijn of haar gemeente hierop. Bij 25,1 procent heerst juist wantrouwen. Meer dan de helft vertrouwt er daarnaast op dat mobiliteitsgegevens niet voor andere doeleinden worden ingezet. 16,1 procent heeft daar juist argwaan over.  Gevraagd of een betere verkeersdoorstroom het inleveren van een beetje privacy waard is, zegt 42,5 procent ja. 30,1 procent staat liever met intacte privacy in de file.

 

Slimme straatverlichting minder omstreden, wel twijfel over prioriteit

Stukken minder omstreden is de aanschaf van slimme straatverlichting door woongemeenten van de respondenten. 70 procent vindt dat een goed idee tegenover 17,5 procent die de voorkeur geeft aan de huidige lantarenpalen. 63,8 procent ziet de aanschaf van slimme straatverlichting als een verbetering voor de eigen woongemeente. Hoewel twee derde van de respondenten verwacht dat slimme straatverlichting op termijn besparingen oplevert, vindt 36,3 procent dat zijn of haar gemeente beter in andere zaken kan investeren en heeft ongeveer 40 procent daarover geen mening of geen idee.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Geen ambtenaar (meer) op
Uit het verhaal van Bangmakerij begrijp ik dat hij niets begrijpt van het proces van vergunningverlening en dat er ook nog zoiets bestaat als beleidsvrijheid / discretionaire bevoegdheid. Dit laatste is niet in een binair modelletje te gieten dus het menselijk brein met de mogelijkheid van juist niet zwart-wit denken blijft nodig. Misschien is het een idee voor de schrijver om zich eerst eens te informeren voordat een verhaal neergezet wordt dat kant noch wal raakt.
Door Worden er moe van op
Niet alleen hier reageert deze persoon hieronder met compleet warrige verhalen met uiteindelijk één boodschap: ik haat ambtenaren. Dit onderzoek past blijkbaar niet in zijn/haar straatje. Dus dan maar kritiek op het onderzoek. Zelf niet bepaald veel zelfreflectie. En misschien toch een goed idee voor de redactie om enige censuur toe te passen. Schelden en oneindig veel bashen ambtenaren kent toch ook wel zijn grenzen?
Door doeterniettoe (-) op
@redactie: alweer iemand die uitgebreide reacties in de header plempt en vervolgens een verhaal gaat houden dat weinig met het bericht mee te maken heeft, maar in grote lijnen neerkomt op het bashen van ambtenaren. Kunnen jullie dit eens nakijken?
Door Bangmakerij (Wat een raar anwoordgestuurd onderzoek, ) op
Wat een onzin cijfers, bangmakerij!
Geautomatiseerde processen zijn bij uitstek geschikt voor bijv. een vergunning aanvraag, dat dit geen nog 100% scoort heeft slechts te maken met de onbekendheid van dit soort systemen bij het grote publiek.
Wie weet er nu hoe ict/computer systemen werken? Weinig mensen dus dient er meer open informatie te komen. Automatisering zorgt er juist voor dat we geen gezever meer hebben over een paar cm of 4 of 5 ramen, afhankelijk van de ambtenaar. Het systeem zal in eerste instantie streng overkomen echter als mensen er aan gewend zijn weten dat er consequent gehandeld wordt en zullen de aanvraag er op aanpassen.

Waarom geen percentage van alle provincies? Nu worden alleen Flevoland en Limburg genoemd.

Automatisering van het vergunningsverleningsproces gata nog meer tijd en geld besparen vooral na invoering van blockchain, bovendien zal dit landelijk voor een evenwichtige uitvoering van wet en regelgeving zorgen, zoals het nu gaat is absurd wat in een bepaalde gemeente mag mag ineens in de andere niet. Te zot voor woorden.

“34,7 Procent vindt het een goede tot zeer goede zaak als gemeenten zelflerende computers inzetten om gedragsverandering bij de burger te bewerkstelligen.”
Als je het onderzoek onder alle burgers doet zal bijna 100% ook vertellen dat het een goede zaak is dit ook voor gedragsverandering bij ambtenaren te gebruiken.

Onderzoeken door inhuurden bij de overheid moet je altijd wantrouwen, meestal voldoen de onderzoeken niet aan de wetenschappelijke toets voor onderzoeken en zijn de vragen niet objectief en sturend.

Automatisering gaat ambtenaren en werk overnemen en zelflerende computers zijn nu al veel verder dan dat de gemiddelde lezer weet. U kunt ervan uitgaan dat vrijwel alle repeterende werkzaamheden door robots/algoritmen/blockchain gedaan gaat worden.

60% van de ambtenaren gaan de komende 10 jaar verdwijnen of in kleine deeltijd baantjes aan de slag, met of zonder tegenwerking door ambtenaren.

Simpeler kunnen het niet maken.