of 59318 LinkedIn

CBP maakt zich zorgen over privacy in jeugddomein

In de praktijk zal vaak een wettelijke basis ontbreken voor het delen van gegevens over jeugdigen, vreest het CBP.

In de praktijk zal vaak een wettelijke basis ontbreken voor het delen van gegevens over jeugdigen, vreest het CBP. 


Soms onmogelijk
Gemeenten moeten steeds weer opnieuw vaststellen op basis van welke grondslag uit de Wet bescherming persoonsgegevens ze gegevens kunnen verwerken. Dat is volgens het College Bescherming Persoonsgegevens ‘tijdrovend, ingewikkeld en soms zelfs onmogelijk’. Dat concludeert het CBP uit een ‘privacy impact assessment’ PIA, die voor het jeugddomein is gehouden.

Basis ontbreekt vaak
Op verzoek van de staatssecretarissen van VWS en VenJ heeft het CBP de PIA en de ‘Referentiemodellen Gegevensuitwisseling Jeugddomein’ van de VNG 'op hoofdlijnen' beoordeeld. In de praktijk zal vaak een wettelijke basis ontbreken voor het delen van gegevens over jeugdigen, vreest het CBP: ‘Het CBP stelt vast dat zowel de VNG-modellen als de PIA elementen bevatten die behulpzaam zijn bij het opbouwen van een beeld van zowel de privacyrisico’s bij uitvoering van de Jeugdwet als van mogelijkheden om die te ondervangen. In de aan de hand van de VNG-modellen gemaakte analyse van die privacyrisico’s en de in de PIA gemaakte analyse blijft echter een naar het oordeel van het CBP essentieel punt (nog steeds) onderbelicht. Dit betreft het probleem van het ontbreken van een deugdelijke wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens voor de nieuwe werkwijzen bij de uitvoering van taken uit de Jeugdwet. Dit probleem doet zich niet alleen voor bij de verwerking van persoonsgegevens in het jeugddomein, maar ook in andere sectoren van het gedecentraliseerde sociale domein. Hoewel dit probleem zich het meest pregnant manifesteert bij een ontkokerde, domeinbrede taakuitvoering in het sociaal domein, kan het zich dus ook manifesteren bij nieuwe werkwijzen binnen een bepaalde sector van het sociaal domein.’

Geen middelen
Het CBP continueert met deze vaststelling haar zorg over de privacy in het sociale domein. In de ‘lerende praktijk’ van gemeenten blijken er veel onduidelijkheid en problemen te kunnen ontstaan en gemeenten beschikken niet over over juridisch sluitende oplossingen voor het ontbreken van een deugdelijke wettelijke basis, stelt het College.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.