Advertentie
digitaal / Nieuws

Nieuwe aansluitronde Open Raadsinformatie

Overheden kunnen zich in mei aanmelden voor deelname aan Open Raadsinformatie, een tool van VNG Realisatie en de Open State Foundation die raadsinformatie van gemeenten en provincies als open data ontsluit. Een eerdere aansluitronde leverde honderd gemeenten op. Tot nu toe zijn 109 gemeenten en 5 provincies aangesloten.

24 april 2019

Overheden kunnen zich in mei aanmelden voor deelname aan Open Raadsinformatie, een tool van VNG Realisatie en de Open State Foundation die raadsinformatie van gemeenten en provincies als open data ontsluit. Een eerdere aansluitronde leverde honderd gemeenten op. Tot nu toe zijn 109 gemeenten en 5 provincies aangesloten.

Schat aan informatie

Raadsinformatie is belangrijke informatie voor raadsleden, ambtenaren, belangenorganisaties, journalisten, bedrijven en inwoners. Volgens Tom Kunzler, adjunct-directeur van de Open State Foundation, een organisatie die zich hard maakt voor het gebruik en hergebruik van open data binnen de publieke sector, beschikken gemeenten en provincies over een schat aan informatie: moties, voorstellen, verslagen, besluiten, et cetera. ‘Deze data kunnen gebruikt worden voor nuttige analyses en innovatieve toepassingen, maar daarvoor moeten deze data wel als open data beschikbaar worden gesteld’, aldus Kunzler. ‘Dat betekent dat die informatie gratis, volgens open standaarden en machine-leesbaar gepubliceerd moet zijn.’

Vergaarbak

Momenteel doen 109 gemeenten en 5 provincies mee met Open Raadsinformatie. Dat betekent dat meer dan een half miljoen documenten doorzoekbaar zijn via zoek.openraadsinformatie.nl. De data zijn ook beschikbaar via een zogenaamde API en daarmee geschikt voor hergebruik. ‘Met deze vergaarbak aan informatie kunnen toepassingen gemaakt worden die informatie op andere manieren presenteren. Informatie kan eenvoudig doorzocht worden, gecombineerd worden met andere databronnen of er kunnen nieuwe inzichten uit gehaald worden. Hiermee kunnen raadsleden bijvoorbeeld eenvoudig opzoeken wat er plaatsvindt in buurgemeenten of de provincie.’

WaarOverheid.nl

De inhoud van Open Raadsinformatie is ook beschikbaar via WaarOverheid.nl. Deze website, in 2017 winnaar van een door VNG Realisatie uitgeschreven wedstrijd om het gebruik van Open Raadsinformatie te bevorderen, scant alle documenten op locatienamen en plaatst raadsinformatie automatisch op de kaart, verdeeld over wijken en buurten. Kunzler: ‘Hiermee kunnen inwoners of andere belangstellenden zien wanneer de raad over de eigen omgeving spreekt en notificaties instellen als ze op de hoogte gesteld willen worden van onderwerpen in hun eigen wijk of buurt.’

Teylingen

Een van de gemeenten die Open Raadsinformatie gebruikt, is Teylingen. Griffier Robert van Dijk noemt de toepassing een verademing ten opzichte van zoeken via de raadsinformatiesystemen of via Google. ‘In mijn werk bemerkte ik dat de zoekmachines van de raadsinformatiesystemen niet (goed) werken. Navraag bij collega’s en raadsleden bevestigden dit. Iets zoeken bij meerdere gemeenten (bijvoorbeeld een motie opvang vluchtelingen of een motie jeugdzorg) is praktisch niet te doen. Met Open Raadsinformatie kun je gericht zoeken zonder vervuiling of sturing door bijvoorbeeld Google. Voor beleidsmakers en bestuurders heeft deze zoekmachine veel potentie. Maar ook voor het hergebruik en ontwikkeling van toepassingen voor de inwoners’, aldus Van Dijk.

Bodegraven-Reeuwijk

Ook de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is aangehaakt bij Open Raadsinformatie. Hans Rijs, griffier in de Zuid-Hollandse gemeente, vindt het belangrijk dat publieke informatie goed ontsloten is. ‘Niet alleen voor onze eigen inwoners, maar ook op een dusdanige manier dat anderen er hun voordeel mee kunnen doen.’ In tegenstelling tot collega Van Dijk is Rijs nog niet echt enthousiast over de wijze waarop data worden getoond, maar wel blij met de beweging die gemaakt wordt. 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie