Advertentie
digitaal / Nieuws

Terugleversubsidie voor huishoudens in de maak

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt aan een nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf duurzame elektriciteit opwekken. Behalve het stimuleren van zonne-energie, richt de regeling ook op andere energiebronnen zoals windenergie. De hoogte van de subsidie wordt na consultatie met de markt vastgesteld.

18 juni 2018
zonnepanelen.jpg

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt aan een nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf duurzame elektriciteit opwekken. Behalve het stimuleren van zonne-energie, richt de regeling zich ook op andere energiebronnen zoals windenergie. De hoogte van de subsidie wordt na consultatie met de markt vastgesteld. 

Opwekkers duurzame energie faciliteren
De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Deze is bedoeld om opwekkers van duurzame energie optimaal te faciliteren. Er komt een loket bij RVO.nl waar huishoudens en bedrijven een terugleversubsidie kunnen aanvragen. Daarbij moet nog wel bekeken worden hoe de hoeveelheid teruggeleverde stroom wordt gemeten en welke rol de slimme meter hierbij krijgt. Dit gebeurt deze zomer.


Vervanging salderingsregeling

De bedoeling van het kabinet is om het zelf verbruiken van eigen opgewekte stroom aantrekkelijk te houden. Over deze stroom hoeft na 2020 daarom geen energiebelasting en geen Opslag Duurzame Energie (ODE) betaald te worden. In 2020 vervangt de nieuwe regeling de huidige salderingsregeling. De salderingsregeling zorgt ervoor dat burgers en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting de zelf opgewekte elektriciteit in mindering kunnen brengen op de van het net afgenomen elektriciteit.

 
'Particulieren investeren bij terugverdientijd van zeven jaar'

Uit een evaluatie van de salderingsregeling en gesprekken met de zonnesector wordt duidelijk dat particulieren bij een terugverdientijd van ongeveer zeven jaar bereid zijn om te investeren in zonnepanelen. Wiebes onderzoekt ook of grotere gebouwen, zoals scholen of kantoren, gebruik kunnen maken van de regeling. Deze gebouwen verschillen van opweksystemen, maar ook in energie-verbruikstarieven.

De volledige brief van de minister over de regeling is hier te vinden.

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

B / gemeenteambtenaar
Niks geen slimme meter in mijn huis! Als je een oude meter hebt, die terug kan draaien, laat die dan lekker hangen. Dan heb je geen salderingsregeling nodig. Die slimme meter is vooral slim voor de overheid, die meekijkt in je huis en biedt ook nog eens de mogelijkheid voor kwaadwillenden om daar misbruik van te maken. Ze weten precies wanneer je er niet bent. Er wordt heus niets bedacht om het alleen makkelijker voor de burger te maken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
eric / ambtenaar
De minister is heel duidelijk in zijn kamerbrief: na maximaal 7 jaar krijgt de kleine opwekker helemaal géén vergoeding meer voor de groene stroom die hij teruglevert. Met andere woorden zijn boodschap is: leg vooral niet te veel panelen op je dak, je hebt er straks (bijna) niets meer aan als de lekker zon schijnt! Bovendien: als het potje voor de vergoeding leeg is heb je gewoon pech! De kans dat een nieuwe milieubewuste burger achter het net vist bestaat.

Om kosten te besparen?? leggen we van elke terugleverancier een dossier aan met aanvraagformulieren, toekenningsbeschikkingen, afrekeningen enz. Waarom makkelijk als het moeilijk kan? 't Gaat vast goed komen hoor, als de grote investeerders in windmolens wel subsidies krijgen, dat kan blijven als je de burgers gratis laat leveren. Geld regeert, ook als dat ten koste gaat van het klimaat?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
eric / ambtenaar
o ja, we noemen het: "Stimuleringsbeleid lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie"
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Martin Koenen / directeur adviesbureau bestuursrecht
Hier kan ik me nu echt boos om maken en ik verbaas me erover dat de meerderheid van de politiek dit zonder commentaar over haar kant laat gaan. Los van het feit dat ik er niet alles van af weet wordt de nieuwe regeling in elk geval weer heel bureaucratisch. In elk geval pleit ik ervoor om de salderingsregeling, voor zover minder wordt terug geleverd dan wordt gebruikt, te handhaven op de huidige wijze zodat die groep in elk geval niet met nieuwe bureaucratie wordt belast!! Maar beter is nog voor de "voorlopers" de huidige regeling te handhaven en de nieuwe regeling alleen te laten gelden voor nieuwe gevallen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bond / Adviseur
Het komt er dus op neer dat volgens de minister de door particulieren duurzaam opgewekte stroom minder waard is dan die uit een kolencentrale? Niet te volgen, wat was er mis met salderen,
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Inderdaad een puur financieel verhaal van de minister. Het wordt hem allemaal te duur. In de nieuwe terugleversubsidie zit zelfs een afbouw. Zodra het rendement op zonnepanelen zonder subsidie onder de zeven jaar zakt, krijgt niemand nog subsidie. Gelet op de sterk dalende prijzen van zonnepanelen, kan dat al eerder het geval zijn dan je denkt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bolhuis
Hier staat: We hebben er lang over nagedacht en zijn tot de conclusie gekomen dat we het allemaal moeilijker gaan maken. Om te beginnen openen we daarom een nieuw loket waar iedereen met panelen zich moet melden. We denken nog na over de manier waarop we dit loket gaan automatiseren maar daar komen we nog op terug. Het wordt fantastisch! Overigens hopen we wel dat de burger niet doorheeft dat we hier eigenlijk mee hopen te bereiken dat de teruglevering beperkt wordt want het netwerk kan het nu al niet aan en uitbreiding van het netwerk of oplossingen voor dat probleem gaan ons even boven de pet. Hadden we al gezegd dat er een nieuw loket komt! Taart en ballonnen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
alexander / ambtenaar
Wie heeft hier baat bij. Niet de burger, wel de energiemaatschappijen en in de slipstream de overheid?

Onbetrouwbare overheid !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Iemand
Echt? De huidige regeling (als de meter terugdraait krijg je het verschil uitbetaalt obv de kWh prijs) is vele malen simpeler. Dat kan ook prima met een slimme meter. Geen gedoe met formulieren, geen werk. Waarom moet het ingewikkelder gemaakt worden? Zie ook: https://www.gelderlander.nl/dg-werkt/enorme-groe …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit Zeijl
Het ministerie van EZK is, sinds ongeleid projectiel Wiebes daar aantrad, helemaal de weg kwijt. Het woord subsidie is al hartstikke fout: het gaat om een door particulieren geleverd produkt (electriciteit) waarvoor een bepaalde prijs wordt betaald. Wiebes maakt er een potje van, niet voor het eerst.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Angela / beleidsadviseur
Een gemiste kans om woningen te verduurzamen en burgers hiervoor enthousiast te krijgen. En dat hebben we richting aardgasvrij juist hard nodig. De nieuwe regeling betekent dat je na de subsidie periode gratis teruglevert en als je zelf nodig hebt veel moet betalen. Gaan we straks op volkstuintjes ook belasting heffen op eigen geteelde groente en fruit want je koopt het immers niet meer in de winkel en dat kost de overheid geld! De uitzending hierover van Van Kooten en de Bie is dus nog steeds actueel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bertus / Observant
Ordinaire diefstal van de overheid. Iedereen mag er voordeel bij hebben behalve de burger. Oplossing: wanneer de panelen zijn terugverdiend, een Tesla-accu aanschaffen. Dan lekker helemaal geen energie terug leveren! Bah wat een stinkoverheid hebben wij!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Martin Koenen / directeur adviesbureau bestuursrecht
Ik heb gisteren gereageerd op het artikel. Na mij volgden nog meer reacties in feite allemaal met dezelfde ondertoon. Ik wil de redactie vragen deze reacties integraal naar Wiebes (kabinet) te sturen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie