Advertentie
digitaal / Nieuws

Meer centraal toezicht op naleving Wet digitale overheid

De Wdo moet zorgen voor meer zekerheid bij inloggen.

26 september 2022
inloggen
Shutterstock

Het toezicht op de naleving van de Wet digitale overheid zal, in ieder geval op de korte termijn, een ‘meer centraal karakter’ krijgen. Dit in plaats van het interbestuurlijk toezicht. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering, D66) is nog bezig met hoe toezicht op de langere termijn eruit gaat zien voor deze wet die ervoor moet zorgen dat mensen veilig bij overheden kunnen inloggen.

Controleren

De naleving van de meeste verplichtingen, zoals het gebruik van DigiD en de minimale betrouwbaarheid van inlogmiddelen, kan volgens Van Huffelen op het moment van aansluiten worden aangetoond. ‘Hier zal ik op het moment van aansluiten op controleren’, schrijft ze. ‘Op deze manier is dit voor de korte termijn geborgd.’

Hoe het toezicht er op de langere termijn uit gaat zien moet nog worden beslist – hierover is de staatssecretaris nog in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen. Er zou gedacht kunnen worden aan een terugkerende rapportage.

Uitvoerbaarheid

Voor decentrale overheden zou oorspronkelijk interbestuurlijk toezicht gelden en zouden provincies dus toezicht houden op gemeenten. De verantwoordelijkheid voor de naleving zou primair bij decentrale overheden blijven. De meer centrale alternatieven die de staatssecretaris voorstelt ‘zijn naar oordeel van de VNG en het IPO vanuit het oogpunt van uitvoerbaarheid te verkiezen boven de regeling die was voorzien’.

De wet moet ervoor zorgen dat mensen veilig kunnen inloggen bij overheden en moet publieke dienstverleners meer zekerheid geven over de identiteit van degene die inlogt. Open standaarden worden verplicht – Van Huffelen wijst erop dat die verplichting wordt gemonitord via de afgifte van verklaringen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie