digitaal / Partnerbijdrage

Gemeentes: vernieuw je ICT, start met de werkplek

ICT-vernieuwing voor gemeentes.

KPN
14 februari 2024
Moderne werkplek

Ga er maar aan staan als gemeente. Je krijgt steeds meer taken op je bord. Niet alleen Den Haag kijkt verwachtingsvol naar je, ook de verwachtingen van je eigen burgers groeien. Als ze binnen 10 minuten hun boodschappen thuis kunnen krijgen, waarom duurt het dan nog zo lang om een vergunning aan te vragen? De informatievoorziening van gemeentes moet sneller en moderner. Maar waar te beginnen?

Natuurlijk, wij begrijpen dat de wereld niet zo simpel in elkaar steekt. Dat het aanvragen van een vergunning wel iets meer voeten in de aarde heeft dan een paar boodschappen bestellen bij een flitsbezorger. Maar feit is wel dat gemeentes te maken krijgen met steeds hogere verwachtingen. En dat de informatievoorziening een grote rol speelt bij het beantwoorden van die verwachtingen. Ons advies: start de vernieuwing van je informatievoorziening met de introductie van een moderne werkplek uit de cloud. Met een combinatie van het Azure-platform en de Microsoft 365-werkplek.

Waar wij dit advies op baseren? Naast onze eigen ervaring bij gemeentes, ook op de Common Ground, waarin gemeentes gezamenlijk (via de VNG) hebben vastgelegd dat zij hun informatievoorziening willen vernieuwen door – simpel gezegd – data meer los te koppelen van applicaties en processen. Zodat gemeentes beter kennis en data kunnen uitwisselen, meer data kunnen analyseren en onderling processen kunnen integreren. Met als einddoel: betere, wendbare en flexibele dienstverlening voor burgers en bedrijven.

Goed voorbereid met Azure en MS 365

Een Azure-platform met een MS 365-cloudwerkplek is daarvoor het meest geschikt. De VNG heeft daarom al een algemeen MS 365-contract afgesloten, waar jouw gemeente ook van kan profiteren (als je dat niet al doet). Met de combinatie van Azure en MS 365 ben je goed voorbereid op de Common Ground: naast kantoorautomatisering biedt het samenwerkingstools, integrale procesondersteuning, data-integratie en -analyse. En het wordt alleen maar rijker, nu steeds meer leveranciers Azure gebruiken om applicaties op te bouwen. Zo dekt het langzaam maar zeker de hele informatiebehoefte van gemeentes af. Doordat alle functies op het platform geïntegreerd zijn, is er weinig inspanning nodig om ze met elkaar te laten samenwerken.

In 4 fases naar een nieuw soort organisatie

De keuze voor Azure en MS 365 is echter meer dan alleen een keuze voor technologie. Want het betekent óók outsourcing van het eigen datacenter. Die outsourcing verloopt meestal in 4 fases: eerst het experimenteren (1), dan de fase van proof of concept (2), het bouwen of doorvoeren (3) en de vernieuwing of innovatie zelf (4). Een platform als Azure en MS 365 kun je als gemeente makkelijk zelf aanschaffen. Maar omdat het zoveel meer omvat dan alleen het aanschaffen van technologie zien we gemeentelijke ICT-organisaties vaak stranden in fase 2.

Meer dan de aanschaf van technologie

Naast ons advies om Azure en MS 365 in te zetten voor de vernieuwing, is het daarom óók ons advies om deze vernieuwing via deze 4 fases op te pakken. En te onderkennen dat het meer is dan alleen de aanschaf van technologie. Hoe je die 4 fases aanpakt? Daar gaan we in een volgend blog op in.

Meer weten?

Je kunt onze visiepaper downloaden waarin we je meer vertellen over onze visie op de vernieuwing van de informatievoorziening bij gemeentes. 

Of ontdek alle mogelijkheden op onze site.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.