Advertentie
digitaal / Nieuws

'Google nieuwe burgemeesters'

De geheimhoudingsplicht bij de benoemingsprocedure voor burgemeesters en Google zitten elkaar in de weg. Met een aantal simpele aanpassingen kan de procedure echter worden ingepast in het digitale tijdperk.

30 april 2021
Internet_1.jpg

Google en de geheimhoudingsplicht bij de benoemingsprocedure voor burgemeesters zitten elkaar in de weg. Met een aantal simpele aanpassingen kan de procedure worden ingepast in het digitale tijdperk.

Internetscan kandidaat moet kunnen


Even googelen op de naam van de Oostzaanse burgemeesterskandidaat Marvin Polak (VVD) had een hoop gedoe bespaard. Een oplettende burger wees de media op burgemeester-onwaardige tweets. Op de Twitter-tijdlijn van Polak was onder meer te lezen dat hij GroenLinks een failliete, antisemitisch partij vond. GroenLinks, na de VVD de grootste partij in Oostzaan, was onaangenaam verrast. Maar googelen was de vertrouwenscommissie ontraden door de commissaris van de Koning van Noord-Holland, Arthur van Dijk, zo zei griffier Menso Bosma eerder tegen Binnenlands Bestuur

 

De verantwoordelijkheid voor de informatie over burgemeesterskandidaten ligt in de eerste plaats bij de commissaris van de koning (cdk). Dat ontslaat de vertrouwenscommissie vanuit de raad en de raadsgriffier niet van de plicht om kritisch te zijn op de kwaliteit en volledigheid van de gevonden informatie en om goed door te vragen in de sollicitatiegesprekken. 'De verantwoordelijkheid voor het antecedentenonderzoek ligt bij de commissaris van de koning. Uitingen op sociale media en andere online-informatie over kandidaten moeten daarin worden meegenomen. Het is een taak van de vertrouwenscommissie om er scherp op te zijn dat dat gebeurt', stelt Niels Karsten, die als universitair docent aan Tilburg University is gespecialiseerd in burgemeesters. ‘Griffiers en raadsleden mogen zich best assertiever opstellen naar de commissaris dan ze nu doen.'

 

Het is vertrouwenscommissie niet verboden om burgemeesterskandidaten te googelen. Maar via internet informatie inwinnen 'verdient enkele serieuze kanttekeningen', aldus de circulaire 'benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester' van het Ministerie van Binnenlands Zaken uit 2017. De geheimhoudingsplicht vormt het belangrijkste argument om terughoudend te zijn met digitale zoektochten. Iemand kan over de schouder meelezen op het computerscherm of achteraf de zoekgeschiedenis van de browser bekijken.

 

Gecontroleerd zoeken

Sommige provincies laten vertrouwenscommissies wel zelf googelen, maar dan onder gecontroleerde omstandigheden. De commissie komt bijeen op de kamer van de commissaris van de koning, al dan niet in aanwezigheid van die commissaris. De digitale zoektocht vindt plaats op afgeschermde computers, met anonieme browservensters. Een belangrijke voorwaarde is dat alle gevonden informatie met de andere commissieleden en de commissaris wordt gedeeld.  Ook zijn er afspraken nodig over het beoordelen van de informatie. Hoe ver moet je terugzoeken in een tijdlijn? Is een boze tweet van tien jaar geleden nog relevant? En hoe zit het met retweets en likes?

 

'Je moet heel voorzichtig zijn met informatie over kandidaten die je via Google vindt’, stelt John Bijl, directeur van het Periklesinstituut. ‘Het is niet uitgesloten dat je iets leest over een gerucht dat je al eens voorbij hebt horen komen. Dat kleurt je blik. Het samen delen en beoordelen van de gevonden informatie is daarom een belangrijke stap in het proces.' Hij vindt het een absolute voorwaarde dat de vertrouwenscommissie goed kan checken wie de kandidaat is. 'Anders neem je het ambt van burgemeester niet serieus.'

 

Naar aanleiding van de casus in Oostzaan schreef Mark van Stappershoef, burgemeester van Goirle en voormalig kabinetschef van de cdk Noord-Brabant, op LinkedIn dat de kwaliteit van de online gevonden informatie altijd eerst moet worden getoetst. 'De uitkomst kan worden betrokken in de procedure, zodat de kandidaat de gelegenheid krijgt om op kritische feiten te reageren en ze eventueel in de juiste context te plaatsen of nuanceren.' In de vacature moet volgens hem worden opgenomen dat er naast de gebruikelijke screening ook een 'scan van het internet' zal plaatsvinden, zodat kandidaten weten wat ze mogen verwachten. Van Stappershoef verwacht dat dit mensen 'die zich bewust zijn van een evidente negatieve aangelegenheid die een benoeming in de weg zou kunnen staan' zal weerhouden te solliciteren.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Paul / projectleider
@Bimie, @adviseurJe moet een zorgvuldig antecedenten onderzoek inbouwen...en dat is een rol van de commissaris.

Die heeft blijkbaar gefaald.Een vertrouwenscommissie moet vooral praten met geschikte kandidaten en niet in de positie worden gebracht dat er achteraf veel meer bekend was over een kandidaat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
B. Janssen / Ambtenaar
Onvoorstelbaar allemaal: Googlen in een gecontroleerde omgeving? Wie is hier nou gek? Alles wat op Google staat is gewoon hartstikke openbaar. De eerste de beste stagiaire wordt tegenwoordig gescreend op het gebruik van zijn of haar sociale media, en bij een burgemeester zou dat niet mogen? Soms begrijp ik dat mensen nog steeds in klassenjustitie geloven. Juist van een burgemeester mag je een consequente lijn van integriteit verwachten, ook in zijn privé-uitingen. En tenslotte: niemand is verplicht om social media te gebruiken, maar wanneer je dat doet ben je er dus ook verantwoordelijk voor. Het is wel duidelijk dat niemand van deze scribenten ook maar iets begrijpt van de werking van Internet en Social Media.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Albert
@Bimie Janssen: het gaat hier niet om de openbaarheid van gegevens over de burgemeester of het bij selectie uitsluiten van social-media uitingen door een kandidaat-burgemeester.Het gaat erom dat als een lid van de vertrouwenscommissie een kandidaat natrekt op internet/social media hier mogelijk sporen van zijn in de zoekgeschiedenis van de zoeker of dat anderen op ander wijze kunnen zien naar wie betrokkene nazoeking doet. Daarmee loopt betrokkene het risico de geheimhouding van de procedure te doorbreken. Daarnaast is de waarschuwing dat niet alle informatie op internet even betrouwbaar is en je daar als vertrouwenscommissie dus goed mee om moet gaan en daar afspraken over maakt.Dus er is geen sprake van klassenjustitie of onkunde bij de geciteerden. Wellicht is er wel sprake van te snel reageren zonder te weten waarop je reageert.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie