Advertentie
digitaal / Nieuws

Kamervragen over 'digitale dementie'

De PvdA heeft ministers Plasterk en Bussemaker ondervraagd over de gevolgen van slechte digitale dossier- en archiefvorming. Bestuurders van decentrale overheden waarschuwden onlangs in een artikel van Binnenlands Bestuur voor de gevolgen daarvan.

04 mei 2015

PvdA-kamerleden Astrid Oosenbrug en Jacques Monasch hebben de ministers Plasterk en Bussemaker ondervraagd over de gevolgen van slechte digitale dossier- en archiefvorming. Bestuurders van decentrale overheden waarschuwden onlangs in een artikel van Binnenlands Bestuur voor de gevolgen daarvan.

Schade
Een aantal bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincies voorziet door de slechte dossier- en archiefvorming schade bij burgers, ondernemers en de overheden zelf. De PvdA wil naar aanleiding van die zorgen weten of er redenen zijn voor gelijksoortige zorgen van de digitale archivering van de rijksoverheid, mede naar aanleiding van de constateringen van de tijdelijke commissie ICT bij de overheid. Ook willen zij onder meer weten of de ministers de zorgen van de geciteerde bestuurders delen en hoe het tij kan worden gekeerd.

 
Veranderingen 

Monasch en Oosenbrug vragen daarnaast aan Plasterk en Bussemaker welke veranderingen er nodig zijn in de procedures voor archivering van werkprocessen en op welke wijze er toezicht wordt gehouden op de archivering van gemeenten, provincies en waterschappen. De bestuurders gaven aan dat informatie niet alleen bewaard moet worden, maar ook vindbaar moet zijn. Om dat te bereiken zijn er maatregelen nodig. De noodzaak van archiefinnovatie is al eerder onderkend, maar er gebeurt nog te weinig, vinden de initiatiefnemers van de brandbrief die aan alle decentrale overheden is gestuurd.

Kamervragen worden normaliter binnen drie weken beantwoord.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

L. Verwijst / kwaliteitsmedewerker
"Digitale dementie". Weer zo een populistische uitdrukking. Bekt lekker, maar dekt de lading totaal niet. Het proces van echte dementie is onomkeerbaar. Voor de hier bedoelde dementie kunnen maatregelen getroffen worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sjaak / burger
Onmiskenbaar worden de voordelen van digitalisering in de schijnwerper gezet, vooral door 'de markt'. Sterk licht veroorzaakt echter ook schaduwen. Dat wordt niet slechts vergeten, het wordt ook bewust genegeerd. Zij die aldus ageren, noemen zichzelf graag positivisten. Daarmee kunnen dan andersdenkenden als negativisten worden gezien.

Maar zo kunnen realisten niet aan de kant worden gezet. Concreet geldt dit ook voor het omgaan met digitalisering. Zeker, er kleven veel voordelen aan. De nadelen mogen echter niet ombelicht blijven. Er moet aandacht aan besteed worden, met het oog op oplossingen. Dat kan door 'de markt' vervelend gevonden worden, want voor oplossingen moet meestal geld gevonden worden. Om te voorkomen dat er dan onvoldoende gebeurt, moet de overheid haar stimulerende rol spelen. Zo kan voor het algemeen belang opgekomen worden. Dat betreft dan niet alleen de nu levende en actieve generaties, het heeft evenzeer betrekking op de nu nog zeer jeugdigen en toekomstige geberaties. Wie bijdraagt - ook al is dat niet met opzet - aan vergeten door middel van slecht en/of ontoegankelijk archiveren, berokkent schade aan hen die in de toekomst zullen leven.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie