Advertentie
digitaal / Nieuws

Wet op elektronisch verkeer gaat later in

Het lukte overheidsorganisaties niet om op tijd aan alle eisen van de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer te voldoen.

09 februari 2024
Man computer frustratie
Shutterstock

De ingangsdatum van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) is verplaatst naar 1 januari 2025. Dat meldt de VNG. De wet zou eerst in januari en toen in juli 2024 in werking treden, maar verschillende overheidsorganisaties hebben aangegeven dat het ze tijdtechnisch niet lukte om dan al aan alle eisen uit de wet te voldoen.

Principal recruitment consultant

BMC
Principal recruitment consultant

Ambulant begeleider / Onderwijsconsulent

BMC
Ambulant begeleider / Onderwijsconsulent

Recht op digitaal contact

De Wmebv regelt de rechtspositie van burgers en bedrijven in het digitale contact met de overheid. Als de wet ingaat, hebben zij het recht om een formeel bericht digitaal te versturen. Nu kan dat vaak nog niet voor alle producten en diensten die overheisorganisaties aanbieden. De wet regelt een zorgplicht voor de overheid om mensen bij het digitale formele verkeer te helpen. Het moet daarnaast ook altijd mogelijk blijven om per post met de overheid te communiceren. 

De VNG raadt gemeenten aan om op tijd te beginnen en in gesprek te gaan met de ict-leveranciers. De vereniging biedt verschillende hulpmiddelen voor de implementatie. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelden een handreiking op, net als het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Voorbereiding kost veel tijd

Dat de voorbereiding op de Wmebv veel tijd kost, was langer bekend. Uit implementatiepilots die de gemeenten Groningen, Barneveld, Veldhoven en Zevenaar eerder deden met de VNG, bleek al dat de wet aan ruim 400 processen raakt. De Unie van Waterschappen (UvW) deed in 2022 met de waterschappen Noorderzijlvest en Amstel, Gooi en Vechtstreek en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier onderzoek naar de randvoorwaarden om minimaal te voldoen aan de wet. Zij concludeerden dat implementatie veel tijd kost en om veel samenwerking tussen de verschillende organisatieonderdelen vraagt. Uit een pilot van het IPO met de provincie Limburg bleek dat het veel tijd kost om te achterhalen hoe de formele communicatie verloopt en om dat vervolgens te toetsen aan de wettelijke eisen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie