Advertentie
digitaal / Nieuws

I&M toetst haalbaarheid Laan van de Leefomgeving

Met een zogeheten ICT Haalbaarheidstoets wil het ministerie van I&M erachter komen of de geplande Laan van de Leefomgeving, een digitaal stelsel rond de Omgevingswet, wel haalbaar is.

28 augustus 2014

Met een zogeheten ICT Haalbaarheidstoets, waarvoor ICT-bedrijven worden uigenodigd, wil het ministerie van I&M erachter komen of de geplande Laan van de Leefomgeving, een digitaal stelsel rond de Omgevingswet, wel haalbaar is. Marktpartijen moeten immers een groot deel van het stelsel invullen.

Gebruiker ontlasten
De Laan voor de Leefomgeving moet de Omgevingswet beter uitvoerbaar maken middel een digitale schakel tussen de gebruiker en de informatie die ligt opgeslagen bij alle overheidsdiensten en in databases, zoals de basisregistraties, het natuurloket en de registers van de milieudiensten. Het informatiestelsel moet meer juridische en beleidsmatige samenhang mogelijk maken en 'de gebruiker' ontlasten. Informatie over een locatie moet bijvoorbeeld met een klik op de kaart beschikbaar zijn. Die informatie kan immers belangrijk zijn voor vergunningen, omgevingsplannen, et cetera. In de Laan van de Leefomgeving moet die informatie ook beschikbaar komen op een manier die toegespitst is op de vraag van de gebruiker. Volgens planning moet het stelsel tussen 2018 en 2024 in stappen worden neergezet en zal het circa 100 miljoen euro kosten.

Werkbare principes?
Brancheorganisatie Nederland ICT zal op 25 september een workshop houden met specialisten uit de markt, die zich over een aantal specifieke vragen moeten buigen. Zo is er de vraag of de ontwerpprincipes voor het digitale stelsel wel werkbaar zijn. Het is de bedoeling een centrale infrastructuur te bouwen, waarop een tiental 'informatiehuizen' is aangesloten. In die informatiehuizen wordt de ruwe data op het gebied van bijvoorbeeld lucht, water, geluid of cultureel erfgoed omgezet naar op de vraag toegespitste en gevalideerde informatie. Ook de basisregistraties worden hierop aangesloten. Voor de gebruiker komt er een toepassing in de vorm van een portaal met kaarten en een loket voor vergunningen en meldingen.

Rol voor de markt
De overhet wil zelf een 'sobere' centrale voorziening neerzetten en aanvullende functionaliteit door de markt laten bouwen. Marktpartijen zullen bijvoorbeeld software moeten ontwikkelen die de informatie in de informatiehuizen ontsluit. Zij moeten tijdens de haalbaarheidstoets aangeven of de bedachte indeling van het stelsel daar wel bij past.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Derk Jan / Medewerker Milieu
Ik ben het eens met bovenstaande reacties. Het komt er op neer bezint eer gij begint. De markt consulteren is goed maar het blijft de markt. Die zullen al snel aangeven dat e.e.a. mogelijk is. Er zijn echter genoeg voorbeelden van mislukte ICT-projecten. Gelukkig is er nog 4 jaar om e.e.a. voor te bereiden en goed keuzes te maken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anneke Spijker
Misschien ook leren van de belgische kruispuntbank of de suwi keten voordat de overheid de grote ambities toont op RO gebied. De. Nederlandse overheid is nog niet zo succesvol gewwest met haar grootste aanpak. Misschien toch eerst van de basisregistraties een edht stelsel maken?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jules Lauwerier / Adviseur
In 2014 ambities bepalen voor een systeem van 100 miljoen dat in de periode 2018-2024 gebouwd moet worden is bij voorbaat gedoemd te mislukken. De IT ontwikkelt zich veel sneller dan we nu kunnen bedenken en dus is het systeem tegen de tijd dat het operationeel moet worden al jaren verouderd.

De kosten voor dit onderzoek kunne we beter stoppen in een logisch vervolg op de OLO.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
N. van Koll / ambtenaar
De reacties die ik in dit medium lees berieken toch wel ooit iemand, of niet?

Want ze gaan in Den Haag gewoon vrolijk verder. Als of ze niet gehoord hebben dat een door henzelf ingesteld onderzoek voor hen zeer negatief uitpakt op het gebied van de ICT of IT of hoe je het ook noemt.Maar ja. ZO weet je wel waar al dat geld naar toe gaat wat er nu wordt ingehouden op de maatregelen die nu van kracht worden zoals de WMO, vergunnignenstelsel, WW, etc.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
C. Nicolai / beleidsmedewerker digitale dienstverlening
Volgens mij moet eerst eens goed gekeken worden naar de echte behoefte naar zo'n complex stelsel, vanuit burgers en bedrijven. Kijkend naar de ervaringen met het Omgevingsloket, daar is een Titanic gebouwd om een sloot over te steken....volgens mij zijn verreweg de meeste aanvragen (in ieder geval bij gemeenten) enkelvoudig en vrij simpel, maar ook deze aanvragen moeten door de OLO-trechter.Verder ben ik het helemaal eens met de opmerking over de ontwikkeling hiervan in 2018-2014, zo werkt de wereld niet meer volgens mij.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie