Advertentie
digitaal / Nieuws

ICT-project SVB Tien terecht gestaakt

Het project SVB Tien van de Sociale Verzekeringsbank is in september terecht gestaakt, zo blijkt uit de definitieve rapporten van onderzoekers.

22 december 2014

Het project SVB Tien van de Sociale Verzekeringsbank  is in september terecht gestaakt, zo blijkt uit de definitieve rapporten van onderzoekers naar de kwaliteit van tot dusver ontwikkelde software.


Alle regelingen
De SVB en leverancier Capgemini verschillen daarbij in grote mate van mening over de getrokken conclusies. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken staakte in september al de verdere ontwikkeling van het zogeheten Multiregelingensysteem (MRS), het ambitieuze sluitstuk van het project SVB Tien dat alle regelingen van de SVB moest gaan ondersteunen, zoals de AOW, de kinderbijslag en tegemoetkomingen. Daartoe moest één groot softwarelandschap op basis van Oracle-technologie worden ingericht, uniek in de wereld volgens SVB zelf.

Beneden marktgemiddeld
Deskundigen Johan Hakkenberg (ex-RDW-directeur) en prof. Lineke Sneller lieten op voorspraak van Klijnsma de tot dusver ontwikkelde software onderzoeken door de Software Improvement Group (SIG). Die laat weinig heel van de door Capgemini ontwikkelde delen van de software. De software is relatief goed georganiseerd, 'maar de uitwerking op codeniveau is beneden marktgemiddeld.' Volgens SIG is de software slecht onderhoudbaar en zit deze - gezien de beperkte testen die zijn uitgevoerd - nog vol met softwaredefecten. 'Niet geschikt voor ingebruikname op korte termijn', luidt het oordel van SIG. Het zou nog minstens een jaar duren voordat er wat van te maken valt - en dan nog zou de SVB met oplopende beheerkosten zitten.

Eenzijdige informatie
De SVB schaart zich in een reactie achter deze conclusies en merkt nog op dat de door SIG hoogst gewaardeerde onderdelen degene zijn die niet door Capgemini, maar door medewerkers van SVB zelf zijn gemaakt. SVB lijkt alvast een voorschot te nemen op juridische actie tegen de leverancier. Die laatste vindt overigens dat het onderzoek rammelt. 'SIG geeft geen antwoord op de gestelde vragen, omdat haar onderzoeksmethode hiertoe niet toereikend is en bovendien onjuist is toegepast. Voorts is het rapport gebaseerd op nagenoeg eenzijdige informatie vanuit SVB en is op een intransparante wijze tot stand gekomen. Tot slot doen haar bevindingen geen recht aan de achtergrond totstandkomingsgeschiedenis van het MRS. Het onderzoek kan de conclusies van SIG niet dragen', aldus Capgemini in zijn reactie.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
En ........heeft de SVB zich contractueel ingedekt tegen deze miskleun?
henk
En..... De verantwoordelijke opdrachtgever bij de SVB (graag namen.....) heeft hier uiteraard een heldere opdracht voor neergelegd bij Cap. Een schadevergoeding kan dan snel volgen.

Mocht de opdracht een vaag karakter hebben gehad dan heeft de verantwoordelijke bij de SVB (wie?) een probleem lijkt me: " één groot softwarelandschap op basis van Oracle-technologie". Ik ben benieuwd naar de helderheid in de opdracht........
Advertentie