Advertentie
digitaal / Nieuws

Gemeenten moeten digitale diensten vertalen

Gemeenten moeten alle voor eigen burgers en ondernemers beschikbare online procedures en diensten vertalen in minstens één andere officiële Europese taal. Voor veel gemeenten heeft de maatregel veel impact, vooral voor hen die onlineprocedures nog niet voor niet-Nederlandstaligen toegankelijk hebben gemaakt.

04 september 2018
Europa.jpg

Gemeenten moeten alle voor eigen burgers en ondernemers beschikbare online procedures en diensten vertalen in minstens één andere officiële Europese taal. Ze krijgen daarvoor van Brussel vier jaar de tijd.

Doel van de operatie is de procedures en diensten op die manier ook toegankelijk te maken voor burgers en ondernemers van andere EU-lidstaten. Naar verwachting gaan de Europese wetgevers – de Raad en het Europees Parlement – deze maand nog formeel akkoord met het voorstel.

Webcare
Voor veel gemeenten heeft de maatregel veel impact, vooral voor hen die onlineprocedures nog niet voor niet-Nederlandstaligen toegankelijk hebben gemaakt. Zij – en andere centrale en decentrale overheidsorganisaties – moeten niet alleen hun websites aanpassen, maar aan de achterkant ook een webcaretraject bieden, zo valt in Brussel te beluisteren. Het gaat om belangrijke life events, het aanvragen van pensioen, het registreren van een auto, het aanvragen van een paspoort, diplomaerkenning en het aanvragen van studiefinanciering.

Onderzoek impact
Gemeenten moeten sommige diensten digitaal aanbieden, andere diensten moeten wellicht digitaal worden gemaakt. Wat gemeenten precies moeten aanbieden en welke impact dat heeft, maakt deel uit van een impactanalyse door ICTU. Dat gebeurt in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken.

Veel overheidsorganisaties die diensten aan burgers en bedrijven leveren, worden geraakt door deze verordening, stelt de overheid. In Nederland is de informatievoorziening aan burgers en bedrijven al gedeeltelijk vertaald en een aantal procedures is nu al online beschikbaar.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voert een eigen impactanalyse uit in samenspraak met beide ministeries. Beide analyses zijn aan het eind van het jaar gereed. Daarna kan de VNG een standpunt geven.

Meer verplichtingen
VNO/NCW vindt het uiteindelijke doel goed: betere informatie, minder administratieve lasten. ‘Maar de EU-informatieportalen die al bestaan en waar het voorstel op moet voortbouwen, functioneren in sommige lidstaten helemaal niet goed, ze zijn soms alleen beschikbaar in de lokale taal of ontbreken soms in zijn geheel.’ De ondernemersorganisatie vindt dat er meer verplichtingen in het voorstel moeten staan.

De verwachting is dat eenvoudiger online procedures voor het Europese bedrijfsleven jaarlijks zeker 11 miljard euro aan lastenverlichting oplevert. Europese burgers besparen 13 miljoen per jaar schat de Europese Commissie, doordat ze straks digitaal geboortecertificaten, of uitkeringen kunnen aanvragen.

Kosten
Met eenvoudiger procedures voor het bedrijfsleven kan het Nederlandse kabinet goed leven. Maar van eenvoudiger procedures voor de burgers ziet het kabinet niet een grote meerwaarde vanwege de geringe meeropbrengst en de investeringen. Zo worden bijstandsuitkeringen in Nederland in 388 gemeenten decentraal uitgevoerd en dat moet in minimaal een andere officiële EU-taal worden aangeboden door alle gemeenten en lang niet alle gemeenten hebben een website in bijvoorbeeld het Engels. Nederland heeft zich in Brussel ingespannen om het aantal talen waarin de informatie beschikbaar moet komen, zo laag mogelijk te houden. Nu is dat een EU-taal, naast de eigen taal.

Implementatie kost de Europese Commissie en de lidstaten 109 miljoen euro.  Daar komt voor de EC en de lidstaten 86 miljoen euro aan kosten bij voor vertalingen en certificeringen.


Only Once
Bij de nieuwe verordening geldt het ‘Only Once’ principe: informatie die door zeg een Maltees aan een overheidsorganisatie op Malta is gegeven, kan met toestemming van die persoon bij die overheidsorganisatie worden opgevraagd door een Nederlandse gemeente als die persoon zijn adres wijzigt of bijstand aanvraagt. Als een Nederlander in het buitenland een geboortecertificaat nodig heeft, of aan sociale zekerheidsinstanties wil doorgeven dat een arbeidsovereenkomst eindigt, kan dat straks ook online. Binnen vijf jaar moeten de lidstaten daarvoor ook een uitwisseling op gang brengen: als een burger of bedrijf een aanvraag indient bij een overheidsorganisatie, moet de laatste de relevante gegevens bij de lidstaat opvragen waar de aanvrager vandaan komt.

Het portal https://europa.eu/youreurope gaat fungeren als toegangsportal voor de single digital gateway (SDG).


Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Evert Meeuwissen / Teamleider Klantcontact
Wat jammer, we gaan op deze manier een hoop geld over de balk smijten, terwijl bijvoorbeeld Google op uitstekende wijze internetpagina's vertaalt in iedere gewenste taal. Ik geloof niet dat we hier geld en energie in moeten gaan steken.
R. Hesseling / Docent VO
De zin in het artikel: "van eenvoudiger procedures voor de burgers ziet het kabinet niet een grote meerwaarde vanwege de geringe meeropbrengst en de investeringen" geeft exact weer waarom zoveel mensen zich afkeren van Europa.

De politiek leiders worden door het volk gekozen maar vervolgens gaan ze om de tafel met de elite van het bedrijfsleven om het beleid te bepalen. Europa is er niet voor de burgers, het draait alleen om de captains of industrie.

Markus / gemeenteambtenaar
Dat is voor een tweetalig land als Nederland geen slecht idee, zeker als je bedenkt dat het Fries sinds 1996 wordt erkend als Europese taal, en het op het ogenblik buiten Fryslan waarschijnlijk op geen enkele gemeentelijke website terugziet.
Ad Vreeswijk / gepensioneerd
Vreemd dat de gemeentes zonder enige restrictie kunnen kiezen uit één van de vele Europese talen waardoor het vele niet-Nederlanders niets oplevert. Beter zou zijn het te beperken tot b.v. Engels
Sjaak / waakzaam burger
Als het Verenigd Koninkrijk uit de EU is vanwege de realisering van de Brexit is het Engels geen officiële EU-taal meer. Als er dan voor een andere omvangrijk gebruikte EU-taal moet worden gekozen, zouden het Frans en het Duits in aanmerking kunnen komen. En wellicht kan het Frans dan een voorkeur krijgen, omdat dat deze taal mede - naast het Engels - als verdragstaal wordt gebruikt. Praktisch zal dat lastig worden, want de beheersing van het Frans is niet grootschalig in Nederland. Dat is jammer, maar wel waar.
Ben Bugter / Adviseur
De gemeenten kunnen als tweede taal een van de andere 23 officiële talen van de EU kiezen, waaronder bijvoorbeeld het wonderschone, maar weinig verbreide Gaelic Iers. Het lijkt dus wel erg op symbool politiek.
Laurens
Hopelijk kiezen ze allemaal voor Maltees.
eric / ambtenaar
pfff, je zal maar net met veel moeite je inburgerings- examen Nederlands (of Frysklans) hebben gehaald....
Inez
Hsl, ik begrijp niet waarom mensen zich hierdoor afkeuren van Europa. Immers, het is het *kabinet* wat het nut van eenvoudiger procedures niet inziet! Europa wil die juist wel. Ik krijg hierdoor juist een negatief beeld van de Nederlandse bestuurders.
doeterniettoe / -
@Hsl: en daarom is dit zo'n goed voorstel: als meer mensen meer talen spreken begrijpt men wat de ander zegt i.p.v. zich af te keren in eenzaamheid.@Sjaak: dan wordt het eigenlijk nog aantrekkelijker om dan maar gelijk Frans én Duits te gebruiken. Voor de meeste grensregio's zal Duits sowieso handiger lijken.
Frank / Senior adviseur
Ten eerste is Engels ook de officiële taal van Ierland, dus met de Brexit is Engels niet ineens geen officiële taal meer in Europa.Ten tweede gaat het er niet alleen over ingezetenen die al of niet moeten inburgeren. Ook bijvoorbeeld mensen in grensregio's of anderen in het buitenland die gebruik willen maken van regelingen waar ze mogelijk recht op hebben moeten toegang hebben tot de informatie.

Ten derde gaat het over het eenvoudiger toegankelijke maken van informatie, niet om mensen nog verder het moeras in te sturen. Dus doe je er als organisatie goed aan om te zien waar de grootste groep Europese klanten vandaan komen. In het oosten van het land is Duits wellicht een goed idee, maar in het Westland is Pools misschien meer voor de hand liggend.

Ten vierde begreep ik dat het met name over meta-informatie over processen gaat en dat niet alle informatie en formulieren meteen tweetalig hoeven worden. Als je uitgelegd krijgt hoe een procedure in z'n werk gaat, ben je volgens mij al compliant.
Advertentie