Advertentie
digitaal / Nieuws

Gemeenten lopen flink achter met BGT

Gemeenten lopen fors achter op de planning voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De planning was aanvankelijk dat bronhouders hun laatste gegevens voor oktober 2015 aanleverden. Inmiddels wordt verwacht dat 40 procent in januari 2016 de eindstreep haalt.

22 oktober 2015

Gemeenten lopen fors achter op de planning voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De planning was aanvankelijk dat bronhouders hun laatste gegevens voor oktober 2015 aanleverden. Inmiddels wordt verwacht dat 40 procent in januari 2016 de eindstreep haalt.

Voortgangsrapportage

Dat blijkt uit de voortgangsrapportage het Samenwerkingsverband van Bronhouders (SVB-BGT), waarover VNG in haar ledenbrief bericht. De BGT is één van de projecten van de Digitale Agenda 2020. De BGT combineert de gegevens van diverse bronhouders, zoals gemeenten, provincies, waterschappen en ProRail. Het project moet uiteindelijk een universele digitale kaart opleveren. De BGT moet onder meer bijdragen aan de doelen van de omgevingswet.

Geen uitstel Wet BGT 

De VNG schrijft dat het aanvankelijke doel, volledige vervulling van de Landelijke Voorziening bij de inwerkingtreding van de wet BGT, niet gehaald is. Echter, in vergelijking met andere basisregistraties vindt VNG dat er ‘een enorme prestatie’ is geleverd. Het inwerkingtreden van de bijbehorende Wet BGT, die onder meer verplicht gebruik en terugmeldplicht bij het uitvoeren van publiekrechtelijke taken behelst, wordt daarom niet uitgesteld. In plaats daarvan wordt er rekening gehouden met een beperkte uitloop van de transitie na 1 januari 2016.
 
Voordelen BGT voor gemeenten 

VNG beschrijft in de brief een aantal voordelen van de BGT voor gemeenten. Zo kunnen met komst van de BGT gemeenten samen met de andere bronhouders topografische gegevens gezamenlijk inwinnen en beheren. ‘Dat vermindert de productie- en beheerkosten. Aan de andere kant beschikken gemeenten daarmee over een actuele eenduidige grootschalige kaart die voor de hele gemeente is in te zetten en als uniforme basis dient voor bijvoorbeeld het beheer van de openbare ruimte en voor ruimtelijke ontwikkeling.’

De BGT vormt daarnaast een standaard, die binnen de hele overheid wordt gebruikt en daarbuiten als open data beschikbaar is. ‘Dit bevordert een soepele samenwerking met andere organisaties. De BGT draagt zo bij aan een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, administratieve lastenverlichting, betere samenwerking binnen de overheid en kostenbesparing.’

Advies VNG 

VNG moedigt alle gemeenten aan voortgang te houden en alles in het werk te stellen de opgelopen achterstand niet te vergroten. Het aanleveren van een actuele en reële planning bij het Samenwerkingsverband van Bronhouders BGT is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Gemeenten wordt onder meer geadviseerd om samen met verantwoordelijke projectmedewerkers na te gaan hoe ver de opbouw van de BGT inmiddels gevorderd. Ook wordt geadviseerd om duidelijkheid te krijgen over de vraag welke stappen nog gezet moeten worden om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. 

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Maarten Smits / Adviseur Geo-informatie
Helaas wordt er hier een verkeerd beeld neergezet. De reden dat veel gemeenten nog geen BGT aan kunnen leveren ligt namelijk niet bij de gemeenten.Om de BGT aan te kunnen leveren moet er afstemming geweest zijn met de andere bronhouders. Met name de zogenaamde strokenbronhouders zoals Rijkswaterstaat, Prorail en de Waterschappen hebben hun bestand niet op tijd gereed. Afstemming is daardoor onmogelijk. Gevolg is dat de gemeenten die wel hun verplichtingen nakomen toch geen BGT kunnen aanleveren.Het meerwerk dat het gevolg is van de achterstand bij de strokenbronhouders, wil het landelijk samenwerkingsverband continu neerleggen bij de gemeenten. En nu krijgen de gemeenten nog een schop na. En voor de meeste gemeenten geldt dat dit volledig onterecht is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
August Biels / gewezen ambtenaar
Wabo, BAG....What's new?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JHAGM Sneuf van Toetellaere / bd
Vanaf 1990 jaarlijks soortgelijke berichten, alleen zijn de benamingen en dito afkortingen periodiek politiek gewijzigd. Het is niet bepaald een interesseveld van het lokale patriciaat net als rioolonderhoud totdat de arme aannemer een datakabel in de grijper heeft.....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie