Advertentie
digitaal / Nieuws

Overheid zoekt manieren om online opruiing aan te pakken

Er wordt onderzocht of er een voorziening haalbaar is waar burgemeesters zich kunnen melden als ze content willen (laten) verwijderen.

19 september 2022
Minister Yeşilgöz-Zegerius
Dilan Yeşilgöz-Zegerius, minister van Justitie en VeiligheidRamon van Flymen/ANP

Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van een voorziening waar burgemeesters terecht kunnen voor het verwijderen van opruiende berichten op internet. De discussie over deze bevoegdheid in samenspraak met politie en OM is ingewikkelder dan vooraf werd ingeschat.

Ingewikkelder

Justitie-minister Yeşilgöz-Zegerius zegt in het commissiedebat van de vaste commissie voor Digitale Zaken over online veiligheid en cybersecurity de behoefte hieraan te begrijpen. Ze voegt daar echter aan toe dat het onderwerp voorlopig ingewikkelder is dan ze vooraf had ingeschat.

De VVD wilde weten of er mogelijkheden zijn voor burgemeesters om preventief op te treden bij situaties waarin er sprake is van online ophitsing om ‘rellen en andere ellende’ te veroorzaken. 'De regels die er in de openbare ruimte zijn, gelden wat mij betreft ook online', aldus Yeşilgöz-Zegerius.

Het lokale bestuur moet ook online kunnen ingrijpen wanneer dit nodig is, vindt de VVD. Een voorbeeld van zo’n situatie is het oproepen tot grafschennis bij een begraafplaats in Bodegraven. 'Dan wil je acteren, maar dat is lastig voor burgemeesters', aldus de minister die aangeeft dat het onderwerp op de agenda staat en dat er snel duidelijkheid moet volgen. 'Maar er is ook een rol voor de politie en het OM. Het onderwerp is daardoor ingewikkelder dan ik aanvankelijk had gedacht.'

Haalbaarheid

Er wordt momenteel onderzocht of er een voorziening haalbaar is waar burgemeesters zich kunnen melden als ze online-content willen (laten) verwijderen. Uit de resultaten van het onderzoek moet duidelijk worden wat de mogelijkheden zijn. De minister vertelde in het debat de urgentie te begrijpen, maar nog geen zekerheid te kunnen geven over de uitkomst. In het najaar geeft Yeşilgöz-Zegerius een stand van zaken waarin een antwoord de uitkomst van het onderzoek wordt gedeeld, of een nieuwe stand van zaken wordt gegeven.

In februari meldde de minister nog dat er een handreiking voor gemeenten komt met een juridisch kader rond online-monitoring. Die belofte was in antwoord op Kamervragen van D66 over het opleggen van een online gebiedsverbod door de Utrechtse burgemeester Dijksma aan een 17-jarige jongen uit Zeist.

Bron: AG Connect

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

P. Smit
Definieer 'opruiend'.

Zijn dat ook teksten die als onwelgevallig worden ervaren omdat 'de overheid' weer eens tekort schiet? Zoals bij bijna alles tegenwoordig?
Toine Goossens
Het aanpakken van on-line opruiing en bedreigingen is zeer simpel.

De menselijke geschiedenis/evolutie laat zien welk instrument daarbij het meest effectief is: 'Uitsluiting of verbanning'. In onze digitale wereld werkt verbanning niet meer, verbanning is tegenwoordig zeer simpel te omzeilen. Rest ons uitsluiten.

De wetgever verplicht platformhouders om een normen- en waardensysteem op te zetten én te handhaven. De diverse VN verdragen zijn daarbij de internationale norm. Het platform is verplicht om groepen/individuen die zich niet aan het normen- en waarden kader houden uit te sluiten.

Beheerders/eigenaren van groepen op een platform zijn verplicht om het normen- en waardenkader te accepteren én actief uit te dragen. Bij overtreding volgt uitsluiting van de hele groep. Beheerders/eigenaren van een groep zijn verplicht om individuen die zich niet houden aan het collectieve normen- en waardenkader uit te sluiten.

Uitsluiting vindt plaats voor een periode die de platformeigenaar, c.q. de beheerder gepast vindt. Het uitgevoerde uitsluitingsbeleid wordt achteraf getoetst door een onafhankelijk toezichtsorgaan.


Advertentie