Advertentie
digitaal / Nieuws

Een op vijf gemeenten archiveert website niet

21 procent van 390 gemeenten laat het na om de gemeentelijke website conform de wettelijke eisen te archiveren. Dat stelt universitair docent Internetrecht Mathieu Paapst op basis van eigen onderzoek dat deze maand gepubliceerd is in Archievenblad, het vakblad voor archivarissen.

17 mei 2016

21 procent van 390 gemeenten laat het na om de gemeentelijke website conform de wettelijke eisen te archiveren. Dat stelt universitair docent Internetrecht Mathieu Paapst op basis van eigen onderzoek dat deze maand gepubliceerd is in Archievenblad, het vakblad voor archivarissen. 

Informatie steeds minder in fysieke vorm

Het belang om gemeentelijke websites te archiveren neemt toe nu informatie steeds minder in fysieke vorm beschikbaar komt, zo schrijft Paapst in zijn column op iBestuur. Al enkele jaren is er volgens Paapst aandacht voor het bewaren van gemeentelijke websites op grond van de Archiefwet. Toch zijn er nog flink wat gemeenten die hun website niet archiveren. De redenen daarvoor lopen uiteen, zo wijst het onderzoek uit.
 

Opgegeven redenen gemeenten

Van de 390 onderzochte gemeentes hebben 232 gemeentes duidelijk op hun website staan hoe, en bij welke externe partij zij de website archiveren. Paapst vroeg de overgebleven 158 om informatie over hun beleid. Zo zijn er 10 gemeenten die de komende jaren gaan herindelen en daarom archivering van websites nog even voor zich uitschuiven. 'Hoewel dat bedrijfseconomisch misschien logisch lijkt, is het voor de bewijsrechtelijke en verantwoordingsfunctie van een archief natuurlijk niet goed. Als rechtzoekende burger kun je achteraf bijna nooit meer aantonen dat een bepaalde toezegging echt in het verleden op de website heeft gestaan', becommentarieert Paapst daarover.
 

Niet op de hoogte
Paapst trof daarnaast twaalf gemeenten die aangaven het archiveren van een website te duur te vinden. Veertien gemeenten gaven aan niet op de hoogte te zijn van de verplichting tot archiveren van informatie op de website. Dan was er nog een groep van 28 gemeenten die wel op de hoogte is, maar geen reden kan noemen waarom de archivering achterwege wordt gelaten, en heeft ook geen concrete plannen om op korte termijn te gaan archiveren. Een groep van 19 gemeenten had eveneens geen reden, maar heeft wel plannen om op korte termijn te beginnen met archiveren.
 

Gehele websites opgeslagen

Paapst constateert dat bijna iedere gemeente die wel archiveert, de gehele website laat opslaan. 'Voor een gemeente bestaat er geen enkel geldig argument meer om niet te gaan archiveren.'

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans van Wegen / BPA / Fractievoorzitter Burger Partij Amersfoort (BPA)
In het midden van het land in Amersfoort doen ze het nog anders. Daar maken ze gewoon een nieuwe website zonder goede zoek- en archieffunctie. Als u iets wil weten, dan belt u maar tussen 09.30 en 15.00 uur -niet tijdens de lunch- met het callcenter. Dan krijgt u een jonge medewerker zonder enig historisch besef.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rik / journalist
Als de leverancier besluit over te gaan naar een nieuw content management systeem is de oude informatie met geluidsverslagen, notulen, agenda's, verslagen, ingezonden brieven, etc. foetsie. Probeer dan maar eens te lezen over of te luisteren naar die raadsvergadering of commissievergadering waarin 2, 3, 4 jaar geleden ten nadele van jou een besluit viel waarover je nu nog procedeert. Dat lukt dus niet.

En dat archiveren... Is dat archief dan toegankelijk, of staat het ergens op een dvd in de kast.

Er is nog veel zending te verrichten op dit gebied.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
een Delftenaar
Het artikel gaat over de archivering van bescheiden die extern beschikbaar horen te blijven.Hoe is het gesteld met de archivering van bijvoorbeeld het "ambtelijk" archief (mailverkeer) zoals achtergelaten door voormalige ambtenaren?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie