Advertentie
digitaal / Nieuws

Digitale overheid is speerpunt voor BZK

De begroting van BZK besteedt ruim aandacht aan de digitale overheid. Het budget voor een 'dienstverlenende en innovatieve overheid' is echter wel gedaald: van 118 naar 88 miljoen euro.

16 september 2014

De begroting van BZK besteedt ruim aandacht aan de digitale overheid. Het budget voor een 'dienstverlenende en innovatieve overheid' is echter wel gedaald: van 118 naar 88 miljoen euro.

Digitalisring
BZK benadrukt het belang van betere en efficiëntere dienstverlening aan burgers en bedrijven en wil dat realiseren door aanvragen, vergunningen en andere vormen van dienstverlening voortaan digitaal mogelijk te maken. Daartoe - de begroting noemt de eerdere deadline van 2017 niet - wordt in 2015 wetgeving aangepast, Mijnoverheid.nl (en de Berichtenbox daarop) toegankelijker gemaakt en 'de digivaardigheid van personen die moeite hebben met gebruik te maken van het digitale kanaal' verbeterd. 'Transacties tussen burgers/bedrijven en de overheid die voorheen alleen langs schriftelijke (papieren) weg werden afgewikkeld, kunnen dan ook digitaal worden afgehandeld. Digitale overheidsdienstverle-ning wordt samengesteld of geïntegreerd aangeboden aan burgers en bedrijven, vanaf één beginlocatie (één overheid).'

GDI en NCDO
Belangrijk op de weg daarnaartoe zijn de al eerder geïntroduceerde Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) en de benoeming van de Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO). Die NCDO (voormalig burgemeester Bas Eenhoorn, die deze maand van start gaat) ontwikkelt beleid, stelt de GDI samen en moet als regisseur de medeoverheden, uitvoeringsorganisaties en het Rijk bij elkaar brengen, waar het de digitale infrastructuur betreft. De aanstelling van de NCDO is mede het gevolg van het aflopen van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (kortweg i-NUP).

Open overheid
Ook het Actieprogramma Open overheid krijgt aandacht. Eind 2015 krijgt de Kamer de resultaten van een maatschappelijke kosten/batenanalyse van het programma. Er moeten in ieder geval meer datasets als open data worden gepubliceerd. In 2015 zal BZK de actieve openbaring van bijvoorbeeld onderzoeksrapporten en inkoopinformatie stimuleren. Ook het eID-stelsel passeert nog de revue, al moet daarover het kabinet eind dit jaar nog een besluit nemen over invoeirng en bekostiging. De eID zou hét inlogmiddel à la DigiD moeten worden om zaken te kunnen doen met overheid én bedrijfsleven.


Cyber security
De onder BZK vallende veiligheidsdienst AIVD zet het komend jaar in op een betere detectie van digitale aanvallen en een betere informatie-uitwisseling daarover. De AIVD participeert daarto in het Nationaal Detectie Netwerk en werkt samen met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), de Nationale Politie (NP) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), om informatie over digitale aanvallen snel te kunnen uitwisselen en opvolging te kunnen afstemmen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie