Advertentie
digitaal / Nieuws

‘Digitaal vergaderen minder democratisch’

Vergaderingen zijn minder rechtmatig en democratisch sinds de invoering van digitaal vergaderen. Dat concludeert Lucas Kuipers van de Thorbecke Academie die in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden (NVvR) de vergaderingen onderzocht in drie gemeenten. ‘De verschillen tussen gemeenten bleken klein, maar die tussen de vier onderzochte momenten groot.’

23 november 2020
digitaal-vergaderen.jpg

Vergaderingen zijn minder rechtmatig en democratisch sinds de invoering van digitaal vergaderen. Dat concludeert Lucas Kuipers van de Thorbecke Academie die in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden de vergaderingen onderzocht in drie gemeenten. ‘De verschillen tussen gemeenten bleken klein, maar die tussen de vier onderzochte momenten groot.’

Niet consistent

Met name de handhaving van de orde veranderde sterk in de onderzochte gemeenten Veendam, Lelystad en Bodegraven-Reeuwijk, concludeert Kuipers. ‘Door de nieuwe situatie van digitaal vergaderen is deze niet consistent houdbaar en wordt in de loop van tijd een afname geconstateerd.’ Ook wordt de identiteit van deelnemers niet goed en consistent gecontroleerd.

 

Lage participatie

De technische infrastructuur en middelen zijn ‘overwegend erg goed’, maar de digitale notulen zijn niet altijd zorgvuldig en inzichtelijk. Bovendien blijft de participatie, die al gering was vóór de crisis, consistent laag. ‘De participatie is nooit besproken en de opkomst van burgers is vrijwel nihil.’

 

Aanbevelingen

Kuipers vergeleek van de gemeenten een reguliere vergadering van voor de coronacrisis als nulmeting, om deze vervolgens te vergelijken met drie andere vergaderingen voor, tijdens en na de invoering van de spoedwet. Hij doet tien aanbevelingen, waaronder het actiever naar buiten communiceren over raadsvergaderingen in een nieuwe situatie en de keuze voor volledig digitaal vergaderen in plaats van hybride vergaderen.

 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Rik / journalist
De observatie in dit artikel komt overeen met mijn eigen ervaringen. Een digitale commissie- of raadsvergadering mist sfeer. Alleen de vulling van de presentielijst duurt vaak al een half uur vanwege uitspraken als “meneer Jansen? Bent u daar? Ik zie wel uw neus, maar ik hoor niets.”

Interrupties worden gemist. Geluid valt uit. Door de werking van de streaming programmatuur is vaak onduidelijk wie er aan het woord is.

En soms wordt er een vergadering gehouden die niet geheim, maar wel besloten (ook zonder pers) is. Waarna er digitaal wordt teruggekomen op uitspraken in die besloten vergadering.

Probeer dan maar eens de draad vast te houden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie