Advertentie
digitaal / Nieuws

'Decentralisaties vergen nu gezamenlijke aanpak ICT'

De decentralisaties in het sociale domein hebben een dringende ICT-component, concluderen KING en VNG uit hun Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein.

31 juli 2013

De decentralisaties in het sociale domein hebben een dringende ICT-component, concluderen KING en VNG uit hun Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein (VISD). Een nieuw groot systeem is niet aan de orde, maar gemeenten en Rijk moeten wel nú standaarden afspreken.


Integrale informatie
KING heeft sinds begin dit jaar samen met VNG, ministeries en een vijftigtal gemeenten geïnventariseerd hoe een gezamenlijke aanpak van de informatievoorziening in het sociale domein er door de decentralisaties uit zou komen te zien. Van gemeenten wordt op het gebied van de drie decentralisaties een integrale aanpak verwacht, onder het motto '1 gezin, 1 plan, 1 regisseur'. Ze moeten daarom verbanden kunnen leggen tussen de Wmo/Awbz, jeugdzorg en werk en inkomen. Gemeenten en hun ketenpartners moeten dus één integrale informatievoorziening neerzetten dat de samenwerking faciliteert.

Houtje-touwtje
En dat lukt niet met de huidige aanpak, stelt KING-directeur Tof Thissen. "We kunnen niet meer doorgaan zoals nu: per deelterrein en met allerlei losse zorgaanbieders houtje-touwtje convenanten afspreken om informatieuitwisseling te regelen. Dan is er geen totaaloverzicht." Standaardisatie op het gebied van gegevensuitwisseling is dus een must. Thissen benadrukt ook de noodzaak van een 'vindplaatsonafhankelijke aanpak'. "De burger komt ook met hulpvragen aan allerlei verschillende poorten, niet alleen die van de gemeente maar ook bijvoorbeeld bij huisarts, basisschool, werkplein, noem maar op. Dat moet je faciliteren."

Enorm appél
Bovenal wil Thissen een 'enorm appél' doen op bestuurders. "Het gaat hier niet alleen om de wát-vraag, over hoe je de inhoudelijke kant van de decentralisaties organiseert. Het gaat ook over hoe je de bedrijfsvoering en informatievoorziening daaromheen regelt. Vergeet als bestuurder nu niet dat dit ook een kwestie van bedrijfsvoering en informatisering is die je niet op 408 plaatsen moet gaan zitten uitwerken." Zonder slimme gezamenlijke inzet van ICT om kosten te besparen wordt het volgens hem erg lastig om de beperking van het totaal aan financiële middelen (van 16 naar 10 miljard begin 2015) aan te kunnen.

Voorstel in de maak
De verkenning (met tientallen aanbevelingen) en een bijbehorend concept-Programma van Eisen (hoe moet het eruit zien) moeten de komende maande leiden tot een concreet voorstel waar zowel bestuurders als ambtenaren mee uit de voeten moeten kunnen. Eind november wordt het voorstel voorgelegd aan de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de VNG.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Gregory van den Top
In de blog benadrukt de schrijver het probleem in de bedrijfsvoering. Dat zit in de ICT met name in de koppelingen die nodig zijn om alle informatie in de vorm van elektronische berichten te ontsluiten naar de inhoudelijke applicatie die het betreffende (zorgverlenings)proces ondersteunt. Hier spreken we van daarom ook van berichtenverkeer.Een ICT koppeling bestaat niet alleen uit een verbinding, die beveiligd moet zijn en bestand tegen hacks en aanvallen en die berichten transporteert. Het bestaat ook uit een communicatie-protocol, een afspraak over de logistiek van het berichtenverkeer en hoe ketenpartners onderling gegevens uitwisselen.Gemeenten hebben nu al veel van dit soort ICT koppelingen en er komen er steeds meer bij. Het overzicht vertroebelt, elke wijziging kan een keten verstoren en daardoor stijgen de beheer(s)kosten gigantisch. Dat is het 'houtje-touwtje' effect waar de schrijver over spreekt. Het is dus echt noodzakelijk dat deze koppelingen worden gestandaardiseerd.Binnen de overheid zijn standaarden gedefinieerd en KING probeert met Operatie NUP deze standaarden te implementeren of te handhaven. Transport moet verlopen via Diginetwerk en/of de bestaande koppelnetwerken. In het geval van gemeenten is dat het Gemnet netwerk. De logistiek van het berichtenverkeer moet volgens Digikoppeling standaarden worden ingericht. Daarvoor wil je een generieke adapter hebben, waarop alle applicatieleveranciers aan kunnen sluiten als ze Digikoppeling praten. Eén standaard de transport en logistiek voor alle bedrijfsprocessen van gemeenten.En nu vraag ik me af of Procef, Move4Mobile of 1gezin1plan ooit wel eens van Digikoppeling hebben gehoord... Zie hier dus het probleem waar de auteur voor waarschuwt.Zie voor meer info:

- http://www.logius.nl/producten/gegevensuitwissel …

- http://www.logius.nl/producten/gegevensuitwissel …

- https://new.kinggemeenten.nl/operatie-nup
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Maarten Wetterauw / directeur jeugd ggz instelling
Oppassen niet weer een zwaar duur traject in te gaan, waar de nadruk weer 'administratief' is. Ieder kan nu al aan de slag met www.1gezin1plan.nl (ook als het niet om gezinnen gaat :-) ) Kijk maar eens op de site
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ferko Ory / adviseur
Buurtzorg Nederland heeft één ICT voor ruim 6.000 medewerkers met 35 ondersteunend personeel en zonder managers. Alle administratie en gegevens verwerking kunnen via Buurtzorg web en dat kost de professionals nauwelijks tijd. Laat ICT dienend maken aan het primaire proces en de professionals en het niet sturend worden. En vooral minder bureaucratisch met minder controle. Schoonheid ligt vaak in eenvoud.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rene / hulptroepen
Ferko, je hebt gelijk maar dan zou KING niet meer nodig zijn en dat is natuurlijk niet de bedoeling van Thissen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
André Plat / zelfstandige
hoe boeiend zou het zijn om de functionaliteiten van de gemeentelijke applicaties en bestaande applicaties zoals buurtweb en 1 gezin1 plan.nl te combineren. Nu vraag ik mij af wie de KING documenten leest die hier worden aangeboden en of die aansluiting er ook in wordt herkend? Extra cloudtoepassingen zonder integratie is toch niet meer van de 'jaren-10', roept bij mij ook al lijkt het in de cloud te staan nog fase Nolan 1 op ook al lijkt integratie fase 5 hierbij aan de orde.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
André Plat / zelfstandige
hmmm., zowel buurtzorg als 1gezin1plan worden niet genoemd in de verkenning, lijkt mij bij een bureau-onderzoek toch wel een belangrijke optie om een plek te geven. Snap dan ook wel dat king verkenning dan ook niet worden gelezen door betrokken participanten van deze oplossingen. En zo mis je 'aansluiting' op elkaar.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Cor Lubach / Directeur
M.i. is er wel degelijk een integrale aanpak rond de ICT mogelijk. Procef en Move4Mobile hebben t.b.v. de decentralisaties een systeem ontwikkeld waarbij de gemeente als ketenregisseur kan aangeven wie verantwoordelijk is voor welke vorm van zorg en de zorgaanbieder verantwoordelijk is voor de inrichting van de uitvoerende functies zoals KING die benoemt. Deze uit te voeren functies sluiten allemaal op elkaar aan zodat er geen discrepanties ontstaan in de zorgplannen t.b.v. de burger/gezin. In het dagblad Tubantia is een artikel geplaatst m.b.t. jeugdzorg. Een dergelijke aanpak zoals daar beschreven kan ook gelden voor de decentralisaties.

Zie http://www.procef.nl/bestanden/Artikel_GWF_in_Da …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie