Advertentie
digitaal / Column

De Woo en het extra zetje van de Raad van State

Na enige tijd radiostilte op dit platform over de Wet open overheid, vormt het jaarverslag van de Raad van State aanleiding voor een column. Dat verslag verscheen op 6 april jl. online. Een jaarverslag dat twee thema’s kent, de strenge overheid en de open overheid.

07 april 2017

Na enige tijd radiostilte op dit platform over de Wet open overheid, vormt het jaarverslag van de Raad van State aanleiding voor een column. Dat verslag verscheen op 6 april jl. online. Een jaarverslag dat twee thema’s kent, de strenge overheid en de open overheid.

Met dat laatste thema doelt de Raad van State op transparantie van overheidsinformatie. Daarbij wordt, vanzelfsprekend, ook aandacht besteed aan het initiatiefvoorstel Wet open overheid dat nog altijd in behandeling is bij de Eerste Kamer.
 

In de laatste column werd al ingegaan op de Quick scan impact Wet open overheid van de consultants van ABDTOP. Kort en goed stelde men dat het een te dure en moeilijk uitvoerbare wet zou zijn. Deze analyse betrof louter de rijksoverheid. Een beoordeling op decentraal niveau moet nog volgen vlak voor de zomer. Het laat zich raden dat de conclusies voor de rijksoverheid evenzeer gelden voor gemeenten en provincies: de Woo is praktisch lastiger uitvoerbaar en (dus) duurder. Wat dat laatste betreft zal die impact – als het aan de decentrale overheden ligt – gevoeld worden op rijksniveau, daar zal immers de rekening worden gepresenteerd zo lijkt het.
 

De Raad van State was eerder al kritisch op het initiatief en ziet die analyse bevestigd door ABDTOP en ook in andere analyses. In het jaarverslag wordt dat nog eens dunnetjes herhaald. Daarmee dringt zich zo langzamerhand de vraag op of de Woo er wel komt. Uitgaande van een zelfde uitkomst van de analyse van de impact op decentraal niveau, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat daarmee meer seinen op rood staan dan op groen. De precieze stemverhouding in de Eerste Kamer heb ik niet voor ogen, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat de wet er door heen komt. Hoezeer het ook lastig zal zijn voor een lid van de Eerste Kamer om ‘tegen’ transparantie te kiezen. Aan de andere kant kan met de onderzoeken die er nu liggen goed worden betoogd dat je tegen het maken van kosten en tegen juridisering bent door tegen te stemmen. Ook geen onjuiste motieven zou ik denken.
 

Vooralsnog afwachten dus en werken met de Wob die – zo concludeerde ik al eerder – met een beetje goede wil precies zo gebruikt kan worden, dat dat wat de initiatiefnemers hebben beoogd met de Woo (een meer actief optredende transparante overheid) bewaarheid wordt.

Cornelis van der Sluis

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie