Advertentie
digitaal / Nieuws

'Creëer één ingang voor Omgevingswet-gegevens'

De grote variëteit aan gegevens over de fysieke leefomgeving die nodig zullen zijn voor de Omgevingswet moet op een centraal punt beschikbaar komen, vindt het RIVM.

17 september 2012

De grote variëteit aan gegevens over de fysieke leefomgeving die nodig zullen zijn voor de uitvoering van de Omgevingswet, moet op een centraal punt beschikbaar komen. Dat concludeert het RIVM uit een studie.

Bundeling
De Omgevingswet, die waarschijnlijk in 2014 van kracht zal zijn, moet de veelheid aan regels voor ruimtelijke projecten vereenvoudigen en bundelen. Een simpelere en meer samenhangende wetgeving moet het gevolg zijn. Maar de huidige ontsluiting van de relevante gegevens sluit nog niet aan op dat ideaalbeeld. Gegevens over bijvoorbeeld natuur (natuurloket.nl), omgevingsgeluid (polka.nl), veiligheid (risicokaart.nl) en andere domeinen zijn wel ontsloten, maar zijn niet allemaal even beschikbaar en bruikbaar.

Moeite
De gebruikers (projectontwikkelaars en gemeenten) hebben volgens de onderzoekers behoefte aan één loket waar alle relevante gegevens in opgenomen zijn. 'Ze moeten vaak veel moeite doen om de informatie bij verschillende bronnen te verzamelen. Men weet niet wat er is, hoe het verkregen kan worden of men heeft geen toegang tot de gegevens. Soms bestaan er verschillende gegevens over hetzelfde onderwerp, wat tot conflicterende inzichten kan leiden.'

Model
De aanbeveling van het RIVM (die het onderzoek uitvoerde in opdracht van het ministerie van IenM) is een 'college van gegevensautoriteiten' te laten kijken hoe de beschikbaarheid en de bruikbaarheid van de gegevens is te verbeteren. Daarbij zou het gegevensmodel van de Gegevensautoriteit Natuur als uitgangspunt kunnen dienen, evenals initiatieven als INSPIRE, PDOK en de Atlas Leefomgeving. Een overweging is daarbij het gebruik van het huidige Omgevingsloket. Daarvoor is het dan wel nodig 

'de service- en data-architectuur van Omgevingsloket (inclusief het juridisch functioneel ontwerp), RO-online, INSPIRE en Basisregistraties te harmoniseren'.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

van Koll / plantoetser
Men zou de eindgebruiker van deze wetrgeving ( vergunninghouder van een wabovergunning en straks de omgevingsvergunning) eens moeten laten zeggen wat ze vinden van de gebruiksvriendelijkheid van de weg die is ingeslagen.

Ik heb de indruk dat dit soort berichtgeving die mensen niets zegt. Dat ze niet eens weten dat het betrekking heeft op een vergunning die ze eventueel aan willen vragen omdat ze een woning willen verbouwen.

DIt soort aanpassingen van wetten is alleen bedoeld om een hele lading mensen aan het werk te houden die werken op de ministeries die deze wetgeving verzonnen hebben en conserveren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Andreas Dijk / directiesecretaris Congres- en Studiecentrum VNG
Omgevingsrecht is een belangrijk item bij de VNG Juridische 2-daagse op 8 en 9 oktober in Ermelo. Bent u jurist of juridisch medewerker bij een gemeente? Kijk dan op http://www.congresenstudiecentrum.nl/producten/v …,-kennis-delen-en-inspireren.aspx
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie