Advertentie
digitaal / Nieuws

Centric sleept gemeente Eindhoven voor de rechter

Eindhoven heeft bij de aanschaf van een nieuw belastingsysteem de aanbestedingsregels aan zijn laars gelapt, stelt Centric in een kort geding.

12 januari 2006

Eindhoven heeft bij de aanschaf van een nieuw belastingsysteem de aanbestedingsregels aan zijn laars gelapt, stelt Centric in een kort geding.

De zaak diende maandag in Den Bosch. Centric verwijt de gemeente dat gunningscriteria onjuist in het aanbestedingsdocument zijn uitgewerkt, de procedure niet transparant was en de beoordeling van Centrics inschrijving niet objectief. Kennelijk had Eindhoven andere motieven om de opdracht aan Gouw IT te gunnen dan het optimaal voldoen aan objectieve, toetsbare gunningscriteria, meent Centric. De leverancier eist dat de procedure over moet. Eindhoven wil zijn huidige (Centric-)systeem in 2007 vervangen.

De gemeente betoogde ter rechtszitting dat de aanbestedingsregels wél zijn gerespecteerd.

Opmerkelijk was dat de rechter, J. Rullmann, zich daarvan op enkele punten allerminst overtuigd toonde. Vooral over transparantie en toetsbaarheid van de gunningsprocedure liet hij zich kritisch uit.

Zo hekelde Rullman het achteraf toekennen van wegingsfactoren aan gunningscriteria, terwijl aanbieders hadden geoffreerd met het idee dat de beoordeling van hun inschrijving op die criteria alleen zou resulteren in puntenscores (van 1 tot 5). Centric had het goedkoopste aanbod, maar de twee criteria waarin dat een rol speelde, telden maar voor 10 en 5 procent mee. Volgens Rullmann is dat doorgaans 75 tot 90 procent. Dat die laagste prijs niet de hoogste score opleverde, maar slechts een 4, verbaasde hem ook.

Verborgen agenda

Bedrijven klagen geregeld over verborgen agenda’s bij overheidsaanbestedingen, maar de verdenking laat zich dikwijls moeilijk hard maken. Ook vrezen ze gevolgen voor de relatie met (potentiële) afnemers. Een Eindhovens diensthoofd heeft volgens Centric het bedrijf ontraden naar de rechter te gaan omdat dat zijn positie bij de gemeente geen goed zou doen.

Centric-directeur Karim Henkens heeft eerder verklaard dubieuze praktijken aan de orde te blijven stellen. Dit jaar verloor hij procedures tegen Binnenlandse Zaken (GBA) en Hoogeveen (socialedienstsysteem). Vorig jaar kreeg hij wel gedaan dat Heerlen een financieel systeem opnieuw moest aanbesteden.

De enige genoegdoening die hij tot nu toe in de kwestie-Eindhoven kreeg, was een excuusbrief van burgemeester Sakkers. In een gesprek medio oktober had de burgemeester toegezegd dat hij de kwaliteit van de procedure zou onderzoeken en met de definitieve gunning zou wachten tot de uitkomst aan Centric was meegedeeld. Een week voordien echter verzond Eindhoven de aanbestedingsuitslag. Sakkers’ brief met excuses ging overigens tegelijk de deur uit met een brief van de gemeentelijke klachtencoördinator dat het college van Burgemeester en Wethouders Centrics klacht zou behandelen na de uitspraak in het kort geding. Rechter Rullmann heeft daarvoor nu twee weken genomen. Hij sloot de zitting maandag met een opmerking over aanbestedingsregels: “Het lijkt wetgeving die inschrijvers meer belooft dan de wetgever kan waarmaken.” (Peter Mom)

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie