Advertentie
digitaal / Nieuws

‘Avg-verwerkingsregister is niet enkel een moetje’

De ministeries van Justitie en Veiligheid (J en V) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) reageren terughoudend op het onderzoeksrapport van de Open State Foundation (OSF) waarin wordt geconstateerd dat veel overheden hun Avg-verwerkingsregisters niet op orde hebben. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt het belangrijk dat overheden serieus met hun verwerkingsregisters aan de slag gaan.

25 juni 2019

De ministeries van Justitie en Veiligheid (J en V) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) reageren terughoudend op het onderzoeksrapport van de Open State Foundation (OSF) waarin wordt geconstateerd dat veel overheden hun Avg-verwerkingsregisters niet op orde hebben. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt het belangrijk dat overheden serieus met hun verwerkingsregisters aan de slag gaan.

Twee derde overheden heeft register niet compleet

De OSF concludeerde uit onderzoek naar ministeries, provincies en gemeenten dat twee derde van de overheden die hun verwerkingsregister overlegden, het register niet compleet had. Bij slechts één vijfde van de overheden die meewerkten aan het onderzoek is het verwerkingsregister openbaar te raadplegen. Daarnaast bleek dat bijna elke overheid haar verwerkingsregister op een andere manier invult en vormgeeft en dat er veel verschillende bestandsoorten worden gebruikt. In het onderzoek ondervond de OSF de nodige tegenwerking.

Zelf verantwoordelijk

Een woordvoerder van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD), die ervoor verantwoordelijk is dat burgers hun rechten krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) kunnen uitoefenen, gaat summier in op de bevindingen van de OSF. Hij zegt dat de verwerkingsregisters in de eerste plaats de onder de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke overheden zelf vallen. Daarnaast benadrukt hij dat overheden onder het inzagerecht voor burgers in de Avg niet verplicht zijn om verwerkingsregisters openbaar te maken. Dekker ziet geen reden tot ingrijpen. ‘Het toezicht op de naleving ligt bij de AP. Voor zover overheden burgers onvoldoende in staat stellen hun rechten krachtens de Avg uit te oefenen kan de AP daartegen optreden’, aldus de woordvoerder van minister Dekker. Een woordvoerder van het ministerie van BZK houdt het bij: ‘Elke organisatie is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Avg. Dit geldt ook voor lagere overheden. Het ligt dus niet inde lijn van het ministerie om verder op deze vragen in te gaan.’

Privacyproof

Een woordvoerder van de AP benadrukt eveneens dat fg’s bij de diverse overheden hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de verwerkingsregisters. ‘Zij zijn de eersten die daarmee aan de slag moeten. Daarnaast kunnen gemeenteraden, provinciale staten en de Tweede Kamer controle uitoefenen.’ De woordvoerder geeft aan dat het op orde hebben van het verwerkingsregister een belangrijk onderdeel is van het ‘privacyproof’ maken van een organisatie. ‘Het is echt niet enkel een moetje. Op het moment dat aan zo’n register wordt gewerkt, wordt er intern beter nagedacht over informatie-opslag en -verwerking. Wij zijn ervan bewust dat er veel werk in gaat zitten, maar het is echt belangrijk.’

Handhaving

De AP wil niet bevestigen of ontkennen dat zij onderzoek gaat instellen naar de stand van zaken rondom Avg-verwerkingsregisters. ‘Wij kunnen zowel actief als reactief handhavingsinstrumenten inzetten, maar daarin moeten wij wel keuzes maken omdat wij maar een kleine toezichthouder zijn met veel op ons bord’, aldus de woordvoerder. ‘Ook geven wij in het belang van een eventueel onderzoek nooit vooraf aan dat wij handhavingsinstrumenten inzetten.’ 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Peter / Projectmanager
Van de door OSF onderzochte registers is bijna tweederde (63%) nog niet compleet. Slechts 31% van alle registers bevatten alle wettelijke verplichte onderdelen.

Dat is dus ruim drie jaar na inwerking treden van de AVG.Zoals eerder gesuggereerd is het voor de AP amper één dagje werk om alle FG's aan te schrijven, mét deadline.

Dat is - zélfs voor een "kleine toezichthouder" - nauwelijks een keuze te noemen.
Advertentie