Advertentie
digitaal / Nieuws

Ambtenaar niet meer nodig bij toekennen bijzondere bijstand

Voor Groningers wordt het mogelijk zonder tussenkomst van een ambtenaar een vergoeding uit de bijzondere bijstand te ontvangen via een online-aanvraag.

11 juli 2013

Voor Groningers in de bijstand wordt het mogelijk zonder tussenkomst van een ambtenaar een vergoeding uit de bijzondere bijstand te ontvangen om een kapotte koelkast of wasmachine te kunnen vervangen. Meteen antwoord geven en meteen uitbetalen is met een online systeem mogelijk, denkt de gemeente.


Zonder ambtenaar

De dienst Sociale Zaken en Werk (SoZaWe) van de gemeente Groningen heeft met nieuwe software (de zogeheten Burgermodule van de Kluwer Snelbalie) een online omgeving ingericht waar de burger door het beantwoorden van een aantal vragen meteen helderheid krijgt over zijn recht op een financiële steun in de rug binnen de regelingen die daarvoor getroffen zijn. 'We testen het nog', zegt hoofd Inkomen Aissa Allaui van de dienst. 'We blijven nog voorzichtig. Voorlopig geldt het alleen voor de witgoedregeling en staat het alleen open voor klanten met een uitkering van SoZaWe.'

Meteen boter bij de vis
De aanvraag wordt volledig automatisch online afgehandeld en via een koppeling met de backoffice-systemen van de gemeente meteen uitbetaald. Inmiddels hebben drie uitkeringsgerechtigden de digitale optie al gevonden en succesvol een beroep gedaan op de witgoedregeling. 'We hebben voor de zekerheid nog één fiatteringsslag ingebouwd, dus we moeten nog wel een druk op de knop geven, maar dat is in principe niet echt nodig', zegt Allaui. 'We hebben een hoop beren op de weg gezien, zoals een gek die allerlei aanvragen doet, of mensen die hun antwoorden te veel aanpassen. Maar vooralsnog werkt het.'

Twee vliegen
De komende tijd zullen meer regelingen binnen de bijzondere bijstand worden opengesteld voor de snelle online-aanvraag. Vanaf 1 september wil Groningen alle aanvragen voor bijzondere bijstand op deze manier mogelijk maken, ook voor andere minima. Momenteel verwerkt Groningen zo'n 3000 aanvragen per jaar (op 20.000 minima in de gemeente). 'In het afhandelen van een aanvraag voor de bijzondere bijstand gaat veel tijd zitten', zegt Allaui. 'Op deze manier slaan we twee vliegen in één klap: de aanvrager krijgt meteen antwoord en hoeft niet langs te komen, en wij worden in tijden van bezuinigingen minder afhankelijk van personeel.' Voorwaarde is natuurlijk wel dat de betreffende aanvragers de voordelen van de digitale weg onderkennen.

Reacties: 17

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Rob / beschermingsbewindvoerder
Is alleen mooi om onnodige bureaucratie terug te dringen. staat echter lijnrecht tegenover de kanteling van het armoedebeleid. We zouden van claimgericht naar vraaggericht moeten gaan werken. De ambtenaar moet juist bij de cliënt thuis komen.
Eric Höfkes / directie adviesbureau


Weer een pinautomaat van de overheid erbij??

Dit lijkt mij weer erg fraudegevoelig. Zou het eerste jaar alle verzoeken wel willen controleren. Wie kan bijvoorbeeld zien of er daadwerkelijk een nieuwe/andere wasmachine nodig is? Of koelkast? Of dat een handeltje ontstaat richting Bulgerije.
Kaas !
gratis geld was nog nooit zo makkelijk verkrijgbaar als nu.

ga zo door, Mark.
Motek from Space / Dienstverlenende
Heerenveen duwt de minima nog verder de armoede in:Maatwerk



De generieke regelingen worden vervangen door een maatwerkregeling. De Armoederegelingen houden dus al op te bestaan. Maatwerk is niets anders dan bezuinigingen. En wel over de ruggen van de mensen in de zwakste posities. Het is bekend dat deze mensen geen draagkracht hebben en geen "buffer" kunnen opbouwen. Maar het mooiste komt nog: in de afwijzende beschikking wordt vermeld dat er gereserveerd dan wel geleend dan wel op afbetaling gehandeld moet gaan worden. Beetje tegenstrijdig met het eerder erkennen dan ARMOEDE bestaat in HEERENVEEN en geen draagkracht meer over is.
Zeer in Rutte teleurgestelde liberaal / Ondernemende, hard werkende, verontwaardigde en verontruste Nederlander
Op de website nivelleren is een feest wordt een rekenvoorbeeld gemaakt van een gezin met twee kinderen in de bijstand en een gezin met twee kinderen waarvan een ouder bijna modaal verdient: netto verschil tussen het erkende en niet werkende gezin is €68 per maand. Maar als de wasmachine kapot gaat dan kan het werkende gezin zich niet melden. Zie hier: http://www.nivelleren-is-een-feest.nl
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
En ... hoe staat het met de fraudegevoeligheid van het systeem?
Willem
Kees:

Wil jij ook structureel loonsverhoging (zonder dat je het krijgt?

Heb jij ook recht op ziektegeld?

Mocht je ontslagen worden, wil je dan ook recht hebben op WW of wachtgeld?

Werk jij ook de hele dag zonder pauzes?

Klaag jij nooit over werkdruk (dan kan er nog wel een vuilophaalwijkje bij, denk ik zo). Als je alle vragen met Nee kunt beantwoorden, praten we weer verder.

Zelden zo'n haatdragende reactie gezien.
Harko de Boer
Belachelijk. Wie in Groningen in de bijstand zit (20.000 minima) kan dus even snel gratis nieuw witgoed aanschaffen. Niet te controleren dit; je geeft aan dat je oude spullen defect zijn en voila, kassa. Misbruik gegarandeerd.
Yvonne Koning
Een goede ontwikkeling! Het is namelijk een mensenrecht om economisch zelfstandig te zijn. Als je dus in een bijstandsuitkering economisch afhankelijk wordt gehouden is dat in tegenspraak met "zelfstandig". Bijzondere bijstand is op zichzelf al als "economische afhankelijkheid" te benoemen. Een bijstandsuitkering (= Inkomensdeel WWB) biedt op zichzelf al te weinig financiele ruimte om alle noodzakelijke kosten van het bestaan van te kunnen betalen. Daarom is de term "bijzonder" wel bijzonder, want vaak gaat het om financiele uitgaven die mensen met een normaal tot goed betaalde baan wel tot hun normale uitgaven rekenen in de noodzakelijke kosten van het bestaan. Uitgaande van de maatschappelijke zelfstandigheid van mensen is het dus logisch en respectvol om op deze eigentijdse en menswaardige manier een wettelijk vastgelegd recht op deze inkomenssteun- "bijzondere" bijstand- via een computerprogramma te regelen. Men zou alle bijstandsgerechtigden een persoonlijk inlognummer

met persoonlijk wachtwoord kunnen geven om de "veiligheid" te kunnen garanderen.

nena / geen
Net of alles zo makkelijk gaat als je een bijstands uitkering hebt

Ik woon in een andere gemeente en met deze hitte is mijn koelkast stuk gegaan,heb net mijn wasmachine laten vervangen en ja mensen met mijn eigen geld,elke maand toch iets achteruit gelegt en met het vaantiegeld net genoeg en nu geen geld meer om de koelkast zelf te vervangen,een beroep gedaan op de bijzondere bijstand van mijn gemeente en wat zeggen die ,nee zolang u zelf geen schulden heeft dan gaat u maar een lening afsluiten bij de stadsbank,dus met andere woorden als je schulden hebt krijg je er gewoon eentje en als je netjes leeft en probeerd elke maand toch iets achteruit te leggen en nooit een beroep doet dan krijg je geen hulp

Een aanvraag voor een lening daar gaat weken over heen dat houd voor mij in weken geen koelkast.

En even voor de goede orde ik kan niet werken omdat ik ernstig ziek ben
Kees Bloemendaal / Vuilnisman
De lezers, die beweren dat er weer een PIN automaat van de overheid erbij komt, die zg. directeuren
de hoge heren, die denken alles veel beter te
weten, hebben juist ervoor gezorgt, dat de Nederlandse economie in een neerwaatse spiraal is terechtgekomen. Door deze zg. directeuren zijn er miljarden euro's gestolen van de bevolking.
Met name bij de gemeenten, (zorg) verzekeraars,
banken, woningcorporaties, voetbalclubs en
bouwbedrijven. En bij mismanagement krijgen deze zg. directeuren ook nog honderdduizenden euro's mee als waardering. Criminelen worden gewaardeert.
Dezelfde criminelen doen neerbuigende uitspraken over de zwakkeren in de samenleving. Durf eerst recht in de spiegel te kijken. Tenminste als je nog een gezicht hebt.
Wieneke Brandt
Een aanvraag voor de nieuwe wasmachine of koelkast start met een inlog via DigiD. Vervolgens worden al bekende gegevens opgenomen en wordt na het beantwoorden van een aantal vragen de toe- of afwijzende beschikking vastgesteld. Er wordt dus zorgvuldig bepaald of de aanvrager recht heeft op de nieuwe wasmachine of koelkast. Het proces is vergelijkbaar met het proces bij de belastingdienst . Frauduleus handelen is nooit voor 100% uit te sluiten maar makkelijk is het zeker niet.
Kees Bloemendaal / Vuilnisman
Voor de mensen, die een aanvraag c.q. beroep doen op bijzondere bijstand i.v.m. de witgoedregeling is dit een uitstekend initiatief.

Er kan heel veel geld bespaart worden op
ambtenaren door te gaan automatiseren.
Werkt veel sneller en efficiënter.
Win-win situatie voor beide partijen,
maar dan moet de software wel goed
functioneren.

De software, die geinstalleerd is
om Bijzondere Bijstand aanvragen
te behandelen heeft zeer grote
voordelen:
De software wil niet structureel
een loonsverhoging.
De software kost geen ziektegeld.
De software kost geen wachtgeld.
De software werkt ook in pauzetijd
door en klaagt nooit over de werkdruk.
Edo
Almere heeft dit ook. En Ede ook, geloof ik. Daar gaat het via www.berekenuwrecht.nl helemaal automatisch. Dit zouden alle gemeenten moeten doen.
belastingbetaler / modaal
Ik vraag me af waarom ik nog werk terwijl buiten de zon schijnt. Gratis geld, ..... houdt het nou nooit op?
Maria / Herssens
Prachtig..... maar ook weer fraudegevoelig!!! Wie controleert op degene, die de aanvraag doet...ook daadwerkelijk degene is, die het aanvraagt..en erger nog..ontvangt!!! Controle blijft geboden voor mensen, wiens zwakheid wordt misbruikt!! Als dat ook goed geregeld is.. zeg ik ja... of laat toch een ambtenaar dit soort mensen helpen met een bezoekje en hulp ter plaatse.
Wieneke Brandt
Edo, het klopt dat je met Berekenuwrecht ook een aanvraag kunt indienen. De Snelbalie gaat alleen een stukje verder. Daar is ook de uibetaling geautomatiseerd. Dat bespaart een gemeente echt handwerk.
Advertentie