Advertentie
digitaal / Nieuws

900 gemeentelijke verordeningen niet rechtsgeldig

Ruim negenhonderd van in totaal ruim 5500 verordeningen die gemeenten in november en december 2014 vastgesteld hebben zijn niet rechtsgeldig. Zeshonderd verordeningen zijn zelfs nooit online gepubliceerd. In totaal zijn 163 gemeenten de fout in gegaan.

10 december 2015

Ruim negenhonderd van in totaal ruim 5500 verordeningen die gemeenten in november en december 2014 vastgesteld hebben zijn niet rechtsgeldig. Zeshonderd verordeningen zijn zelfs nooit online gepubliceerd. In totaal zijn 163 gemeenten de fout in gegaan. Dat meldt onderzoeks- en adviesbureau Daadkracht na onderzoek bij alle gemeenten.

'Vergeten' verordeningen
163 gemeenten hebben een of meerdere belastingverordeningen niet of op een foutieve wijze gepubliceerd. Het gaat om wetten die de basis leggen voor gemeentelijke belastingen en leges. Alle gemeenten zijn verplicht om hun verordeningen te publiceren op officiëlebekendmakingen.nl of op de eigen website. Met 347 van de 393 gemeenten heeft het merendeel voor publiceren via officiëlebekendmakingen.nl gekozen, dat standaard aan de wettelijke eisen voldoet. De overige 46 gemeenten plaatsen hun bekendmakingen op de eigen gemeentewebsite. Daarvan doen 31 gemeenten dit niet op de juiste manier. Dat betekent dat minimaal 132 gemeenten verordeningen zelfs in het geheel niet gepubliceerd hebben. In totaal zijn er zeshonderd verordeningen niet online te vinden en driehonderd zijn op onjuiste manier gepubliceerd.
 

Verkeerde bestandstypen

‘Een veelgemaakte fout is dat een gepubliceerde verordening niet het juiste bestandstype heeft meegekregen. Dit geldt voor een kleine driehonderd verordeningen. Volgens de Wet Elektronische Bekendmaking die per 2014 is ingegaan is de verordening in dat geval niet rechtsgeldig. Er is dan dus geen basis om belasting te heffen’, zo licht onderzoeker Denise Wassink van Daadkracht toe. Daadkracht heeft er voor gekozen om de namen van gemeenten en de verordeningen niet bekend te maken. ‘De financiële gevolgen kunnen voor deze gemeenten verstrekkend zijn. We willen daarnaast deze gemeenten niet aan de schandpaal nagelen en de tijd geven om dit te corrigeren. Wanneer gemeenten willen checken hoe zij ervoor staan, kunnen wij hun die informatie één op één verstrekken.’ Inmiddels hebben circa twintig gemeenten bij Daadkracht informatie opgevraagd over hun situatie. 

Gevolgen verkeerd publiceren 

De Wet Elektronische Bekendmaking moet ervoor zorgen dat iedere burger verordeningen altijd en op ieder moment kan inzien. ‘Het is daarom van belang dat publiceren op de juiste manier gebeurt’, zo vertelt Wassink. Of het zo ver komt dat gemeenten die verordeningen onjuist hebben gepubliceerd de geïnde belasting terug moet storten valt te betwijfelen. Wassink: ‘Maar er staat zwart op wit dat een verordening dan niet rechtsgeldig is. Hoe dat in de praktijk voor gemeenten uit kan vallen is aan de rechter’.

Zorgen
De betrokken partij moet vermoedelijk wel met een goede verklaring komen over de (on)mogelijkheid om een verordening in te zien. Gemeenten die verordeningen in geheel niet elektronisch hebben gepubliceerd lijken zich daarom meer zorgen te moeten maken. Het blijft daarnaast een feit dat 163 gemeenten zich nu niet aan de wettelijke eisen houden. 

Reacties: 19

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Henri
Daadkracht is een bureau wat regelingen publiceert voor overheden. Misschien een verkapte vorm van adverteren? Het was meer integer geweest om de betrokken gemeenten aan te schrijven en de constateringen voor te leggen.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Met een matig tot slecht salariërende Overheid en matig tot slecht opgeleide ambtenaren zullen dit soort missers/blunders, ook op andere beleidsterreinen, alleen maar toenemen. Wie de schoen past trekke hem aan.
Leo / beleidsmedewerker
Ik denk dat Daadkracht de bekendmaking in de GVOP en de publicatie in de CVDR door elkaar haalt. In de GVOP kunnen alleen docx. documenten worden ingevoerd, dus daar kan nooit een verkeerd bestandstype worden ingevoerd. Mogelijk doelt Daadkracht op de publicatie in de CVDR. De bekendmaking in de GVOP is de voorwaarde voor inwerkingtreding. Als het niet goed staat in de CVDR is dat vervelend, maar het geeft geen consequenties.
Denise / Onderzoeker Daadkracht
Beste Leon,Er kan inderdaad geen ander bestandstype dan .docx in de GVOP worden ingevoerd. Het gaat echter om het bestandstype van de bekendmaking zelf, dus in welk formaat deze beschikbaar is en bewaard moet blijven. Via de GVOP en officielebekendmakingen.nl is dat altijd in het voorgeschreven PDF A/-1a formaat. Uit ons onderzoek blijkt dat gemeenten die werken met een eigen elektronisch publicatieblad via de eigen website de bekendmakingen vaak niet in het juiste formaat beschikbaar hebben; bijvoorbeeld alleen middels een webpagina, Word document of een foutief pdf formaat. Deze bekendmakingen voldoen dan niet aan de Wet elektronische bekendmaking.

Jos / Adviseur
Mijn god, wat een ongelofelijke doodzonde! Wel gepubliceerd maar in het verkeerde bestandsformaat. Directe tekst op de website, docx of pdf (elke computer heeft wel een of meer programma's die deze teksten gewoon keurig n beeld brengen). Bovendien maken de meeste readers niet eens verschil tussen pdf-formaten. Maar nee, het met in PDF A/- 1a formaat waarvan echt de meerderheid (ook de burgers die in vorige reacties zo hoog van de toren blazen) niet eens weet wat het is en er waarschijnlijk niet eens iets van merken. Wat een ongelofelijke regelneukers zijn wij aan het worden. Tenminste als het regelneuken in ons voordeel uitpakt. Anders hebben we er vooral een broertje dood aan. En Daadkracht? Normaal est omen nomen maar hier wordt ik spontaan beroerd van!
Leo / beleidsmedewerker
Beste Denise. Dank voor de toelichting. Uit het artikel wordt dit niet echt duidelijk.
Peter
Eens met Jos. maar dat er 600 verordeningen in geheel niet gepubliceerd zijn overstijgt regelneuken. Dat is ontzettend slordig te noemen.
Gemma van Dorst
Eerder heeft daadkracht ook opmerkingen gemaakt over de CVDR. Toen namen zij ook als fout mee het feit dat er een datum in letters was genoteerd in plaats van cijfers en het feit dat iets al dan niet met een hoofdletter stond aangegeven. Heb ik lang van wakker gelegen:))))
Jan ten Doeschate / Manager bestuurlijke organisatie en toezicht
Is in het bericht de constatering met de dubbele ontkenning correct ? : "163 gemeenten hebben een of meerdere belastingverordeningen niet of op een foutieve wijze gepubliceerd.
Joop
Welke dubbele ontkenning Jan? Het woordje 'of' wordt toch juist gebruikt?
H B / watchdog
Openbaar maken al die verordeningen en gemeenten zodat burgers daar actie op kunnen nemen.

Het moet uit zijn met het gegraai door welke overheid dan ook.

Jgl mulder / Gepensioeneed
Het wordt hoog tijd dat er uitsluitend vakpolitici mogen worden benoemd, dus weg met al die amateurs.
Frits
Ik vind dat Daadkracht en BB goed handelen door de gemeenten en de verordeningen niet bij naam te noemen. Verkeerd of onjuist publiceren betekent niet dat de verordening zelf ook 'verkeerd' is. We zijn er uiteindelijk gebaat bij als deze gewoon van kracht is.De zeer slordige gemeenten die de fout in zijn gegaan moeten dit nu als de wiedeweerga herstellen om onnodige schade te voorkomen.
Dienstbare ambtenaar / Dienstbare ambtenaar
De reactie van Frits is een typische "belangendoelredenering" zoals ambtenaren en bestuurders die plegen te hanteren. Hoezo opportunistisch.
Hanneke ten Böhmer / medewerker Verstrekkingen
Dit geldt niet alleen voor de verordeningen, maar ook voor de arbeidsvoorwaardenregeling die voor medewerkers van toepassing is. Misschien zijn er daar nog wel meer van.
r.bakker / ondernemer
Goed artikel om de burger een handvat te geven bij conflicten. Jammer dat de lijst niet bekend wordt gemaakt net als de ziekehuizen waardoor gemeenten gestimuleerd kunnen worden zich naar fatsoenshalve gebruik te gedragen
DB
Daadkracht moet de lijst gewoon bekend maken.

Wij kunnen als burger ook niet eerst van iemand stelen, en dan achteraf zeggen: "Ach, dan ben ik vergeten te betalen, ik zal het alsnog doen, geef me even tijd het in orde te maken!" En als je als burger een foutje maakt is het "U moet gewoon betalen, regel is regel, ik doe gewoon mijn werk!"

Aan de schandpaal met die eeuwig nooit genoeg hebbende graaiende rovers!
Edo / AWBZ-Wmo ervaringsdeskundige
"Daadkracht heeft er voor gekozen om de namen van gemeenten en de verordeningen niet bekend te maken. ‘De financiële gevolgen kunnen voor deze gemeenten verstrekkend zijn." -- Dat lijkt me toch géén argument t.o.v. de wettelijke verplichting tot publiceren. Burgers worden geacht de 'wet' te kennen en dat kán nu dus niet! --
adriana
Misschien wil Daadkracht aan de gemeentes het signaal afgeven, dat er weliswaar fout gehandeld is, maar dat ze geen klokkenluiders zijn. Maakt hen dat misschien aantrekkelijker voor opdrachten uit gemeentehoek? Er stond niet bij dat het onderzoek is gedaan in kader van de maatschappelijke betrokkenheid of uit een gevoel voor rechtvaardigheid en/of dat Daadkracht het belang van integriteit bij de overheid heeft willen onderstrepen. Jammer dat de kwaliteit van overheidshandelen zo onder de maat is.
Advertentie