Advertentie
carrière / Nieuws

Ruime steun werkenden voor thuiswerkwet

Flexibel werken is zo belangrijk voor Nederlandse werknemers dat een kwart van hen er 15 procent van het salaris voor zou inleveren.

12 september 2023
thuiswerken---shutterstock-1755781577.jpg
Shutterstock

Zeven op de tien werkenden vindt dat het recht op thuiswerken bij wet geregeld moet zijn, blijkt uit de eerste resultaten van het jaarlijkse State of Hybrid Work-onderzoek van Owl Labs op de vooravond van de behandeling van de wet ‘Werken waar je wilt’ in de Eerste Kamer. Anders is 44 procent bereid om er salaris voor in te leveren.

Klantmanager Werk | Noord-Holland

BMC
Klantmanager Werk | Noord-Holland

Adviseur Economie | Publieke Sector | Landelijk | BMC

BMC
Adviseur Economie | Publieke Sector | Landelijk | BMC

Thuiswerkwet in Eerste Kamer

Op dinsdag 12 september beslist de Eerste Kamer over de initiatiefwet ‘Werken waar je wilt’ van de Tweede Kamerleden Steven van Weyenberg (D66) en Senna Maatoug (GroenLinks). Deze wet werd in juli 2022 al met een ruime meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel zorgt voor een belangrijke wijziging in de huidige Wet flexibel werken (Wfw): werkgevers moeten het verzoek om (deels) thuis te werken op dezelfde manier behandelen als het verzoek om werktijden aan te passen of korter of langer te werken. Werkgevers moeten dat verzoek inwilligen, tenzij er zwaarwegende bezwaren zijn. Nu kan een dergelijk verzoek nog zonder motivatie worden geweigerd.

Op kantoor om 'traditionele werkverwachtingen'

De Nederlandse werknemer is het eens met de wetswijziging: 70 procent vindt dat het recht op thuiswerken bij wet geregeld moet zijn, blijkt uit het jaarlijks onderzoek naar trends in (hybride) werken ‘State of Hybrid Work 2023 Nederland’. Voor dit onderzoek ondervroeg Owl Labs in juni 2023 in samenwerking met het onderzoeksbureau Vitreous World 2.000 fulltime werkenden in Nederland. Van de ondervraagde medewerkers werkt 51 procent nu weer volledig op kantoor. Bijna de helft van hen (45 procent) zegt dat dit komt omdat hun werkgever vanwege ‘traditionele werkverwachtingen’ wil dat ze op kantoor werken.

De wet "Werken waar je wilt" gaat uit van een werklocatie en woonadres in Europa

Hanneke Boesveld, senior jurist arbeidsrecht ARAG

Salaris inleveren

Maar Nederlandse werknemers vinden flexibel werken zodanig belangrijk voor dat een fors deel (44 procent) 10 procent of meer van zijn salaris zou inleveren voor flexibele werktijden. En bijna een kwart (24 procent) zou zelfs 15 procent van zijn salaris over hebben voor simpelweg flexibiliteit in de werklocatie. Als zij door hun werkgever toch verplicht worden op kantoor te werken, dan zou ruim twee derde (69 procent) dat met tegenzin doen, blijkt uit het onderzoek. Dit leidt dan wel tot minder werktevredenheid en lagere productiviteit óf heeft tot gevolg dat werknemers op zoek gaan naar een nieuwe baan waar hybride werken wel mogelijk is.

Geen tropisch eiland

Overigens hoeven zij dan ook geen gouden bergen te verwachten in die zin dat ze naar een tropisch eiland kunnen om hun werkzaamheden te verrichten, waarschuwde Hanneke Boesveld, senior jurist arbeidsrecht bij ARAG, eerder dit jaar al op de website van de rechtsbijstandsverlener. “De wet ‘Werken waar je wilt’ gaat uit van een werklocatie en woonadres in Europa. Een exotische locatie in het buitenland valt daar niet onder, en dat is dus ook niet iets waar de werkgever mee hoeft in te stemmen.’ Ook mag een werknemer maximaal één keer per halfjaar een verzoek indienen. ‘Als je kinderen hebt die jonger zijn dan 8 jaar of mantelzorger bent, mag je vaker een verzoek indienen.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie