Advertentie
carrière / Nieuws

VNG: thuiswerkvergoeding fiscaal onaantrekkelijk

Je kunt erop wachten. Nu hun collega’s bij het rijk en de waterschappen van hun werkgevers een compensatie krijgen voor het thuiswerken in coronatijd, zullen de vakbonden ook voor gemeenteambtenaren een soortgelijke regeling willen in de nieuwe cao. Probleem is: staatssecretaris Vijlbrief maakt de vergoeding voor werkgevers extra duur.

23 oktober 2020
ThuiswerkenMandy1.JPG

Je kunt erop wachten. Nu hun collega’s bij het rijk en de waterschappen van hun werkgevers een compensatie krijgen voor het thuiswerken in coronatijd, zullen de vakbonden ook voor gemeenteambtenaren een soortgelijke regeling willen in de nieuwe cao. Probleem is: de fiscus werkt niet bepaald mee.

Uitgemaakte zaak

Of de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan die wens van de bonden tegemoet zullen willen komen, is nog geen uitgemaakte zaak. Wel is het zo dat de koepelorganisatie er nu bij de Tweede Kamer op aandringt dat zo’n vergoeding voor thuiswerken voor de werkgever fiscaal aantrekkelijker moet worden. De VNG doet een dergelijk voorstel in reactie op het Pakket Belastingplan 2021 dat het parlement vanaf volgende week behandelt.

 

Werkplek

Het onderwerp thuiswerken is volgens de VNG ‘een belangrijk onderwerp’ voor het komende cao-overleg voor de sector Gemeenten 2021. Dat overleg met de vakbonden start 13 november. Thuiswerken is volgens de VNG ‘op advies van het kabinet’ nu en naar verwachting ook in 2021 de norm. De werkgever voorziet discussies over het faciliteren van thuiswerk – arbotechnisch –, maar ook over de vergoeding van onkosten. Daarbij wordt expliciet verwezen naar de onlangs door het Nibud verrichte rekenexercitie dat mensen die thuiswerken, gemiddeld 2 euro meer per dag uitgeven.

 

Vrijstelling

In het Belastingplan 2021 wordt er tot verbazing van de VNG echter weinig aandacht besteed aan fiscale faciliteiten voor thuiswerken. Een gerichte vrijstelling – zoals die er is voor een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer tot 19 cent – ontbreekt erin. Een thuiswerkvergoeding leidt daarom voor de werkgever tot extra kosten. Deze valt namelijk als eindheffingsbestanddeel in de eindheffing van de werkkostenregeling. Daarin is een bepaald percentage van de loonsom aangemerkt als ‘vrije ruimte’, waarin werkgevers ‘leuke dingen’ kunnen doen voor hun medewerkers – zoals het jaarlijkse kerstpakket. Maar als een werkgever het percentage van de loonsom in deze vrije ruimte overschrijdt, dan legt de fiscus een eindheffing van 80 procent op. In  het geval van een thuiswerkvergoeding betalen werkgevers dan alsnog loonheffing daarover. Maar daar zit voor de VNG slechts een deel van de pijn.

 

Versobering

In het Belastingplan 2021 wordt deze vrije ruimte zelfs namelijk versoberd, waardoor werkgevers nog sneller met een eindheffing te maken gaan krijgen en een eventuele thuiswerkvergoeding nog duurder zal uitpakken voor gemeenten. De gemeenten willen juist graag een fiscaal ruimer kader voor thuiswerken, bij voorkeur zelfs een vrijstelling in de WKR. Met een alternatief, het uitbetalen van een thuiswerkvergoeding via het salaris, schieten medewerkers niet bar veel op: dan gaat meer dan de helft naar de fiscus. Daarbij, de vakbonden gingen bij andere cao-onderhandelingen voor een netto-vergoeding voor werknemers.

 

Rijksambtenaren

Medewerkers van een waterschap, zo is in de nieuwe cao opgenomen, ontvangen in 2020 een bedrag van 250 euro netto als tegemoetkoming voor de extra kosten die hij of zij de afgelopen maanden heeft gemaakt en om de extra inzet te belonen. Voor elke medewerker die structureel thuiswerkt is er bovendien een budget van 600 euro waarvoor op declaratiebasis middelen voor een arbo- en ergonomisch verantwoorde thuiswerkplek kunnen worden aangeschaft. Rijksambtenaren krijgen – uitgaande van een 36-urige werkweek – een thuiswerkvergoeding van 38 euro per maand. De cao voor rijksambtenaren loopt tot 31 december van dit jaar. Dat betekent dat de rijksoverheid voor die thuiswerkvergoeding gebruik kan maken van de ruimere vrije ruimte die er dit jaar nog wel is.

 

Meer over thuiswerken? Neem op 16 november deel aan het  (gratis) online debat De Thuiswerkende Ambtenaar

 

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jaap van der Toorn / planeconoom
De VNG zou zich eens druk moeten maken over het feit dat de bezoldiging van Raadsleden ook uit die ‘vrije ruimte’ op de loonsom moet worden betaald. Dat betekent bij kleine gemeente dat ze niets leuks voor hun medewerkers kunnen doen zonder dat daar door de fiscus een eindheffing van 80 procent over wordt opgelegd. Sommige kleinere gemeente nemen die bovenmatige belastingheffing voor lief. Maar feitelijk is het gewoon diefstal over de rug van de medewerkers. Onze fiscus wordt trouwens toch steeds beter in diefstal!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ria Huisman / directeur
Geef de werkgevers meer ruimte. Het omgekeerde gebeurt steeds. Stel de omdernemers gelijk met een werknemer in loondienst. Hoe verzin je het.

Minder tegemoetkoming naar de ondernemers in zelfstandigenaftrek afbouw. De werknemers die wel langer willen blijven werken, worden niet gelijk gesteld met de toekenning arbeidskorting ze worden gediscrimineerd qua leeftijd. Doe er wat aan in plaats van grenzen open stellen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het lijkt mij logisch dat een thuiswerkvergoeding -net als de reiskostenvergoeding- fiscaal onbelast wordt verstrekt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerben
Ach er komt toch weer een nullijn aan voor de gemeenten. Daar past dit ook weer bij. Nooit beginnen aan deze werkgever. Sluitpost op de begroting!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / Adviseur financiële iadministratie en informatievoorziening
Wat een ongenuanceerde reactie van de VNG. Goed dan een thuiswerkvergoeding maar een vergoeding voor de onkosten op declaratiebasis tot een maximum. Als ik mijn internet kan declareren omdat ik verplicht thuis moet werken, ben ik al een eind geholpen. Raadt eens wat dat kost op jaarbasis? Én het valt in de gerichte vrijstelling.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / plantoetser
Gewoon zonder vergoeding laten inleveren van gebruik van huis-, slaap- of zolderkamer. Welke werkgever zou dat niet voor dat geld verplicht willen stellen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Elisabeth / jurist
Is de werknemer verplicht om thuis te werken, of is de werkgever verplicht om te zorgen voor een veilige werkplek? Kortom, mag ik verplicht worden om thuis te werken of kan ik van mijn werkgever eisen dat hij voor mij een veilige werkplek regelt. In dat laatste geval kan het kostenplaatje voor de werkgever wel eens heel anders uitpakken. Ben benieuwd of dan vanuit de politiek niet heel snel fiscale ruimte geboden wordt om het thuiswerken onbelast (tot een max) te vergoeden, net zo als de reiskostenvergoeding.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
Bovendien wordt een aanzienlijk deel van de forfaitaire ruimte van gemeenteambtenaren al opgeslokt door wettelijk verplichte onkostenvergoedingen voor raadsleden, commissieleden en wethouders.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Manu / Beleidsadviseur
Criticus benoemt een niet onbekend fenomeen en probleem. Als de vergoedingen aan genoemde functies niet hoefden te worden meegerekend bij de berekening van het percentage, was er meer dan genoeg ruimte voor de thuiswerkvergoeding en andere zinvolle vergoedingen.

Met de reactie van de VNG op het Belastingplan ben ik uiteraard wel blij. Jammer dat het nodig is om een dergelijke reactie te moeten sturen. Je zou verwachten dat in het Belastingplan een beetje geanticipeerd wordt op de uitdagingen waar we met z'n allen voor staan. Laten we het er maar op houden dat de stukken al voor de zomervakantie in procedure moesten worden gebracht.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Ik stel voor: 2% van je maandsalaris. Goed voor de hogere en positief ingestelde rangen en mensen. De anderen lopen toch alleen maar te klagen; dan kan dit er ook nog wel bij.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Manu / Beleidsadviseur
Sorry Joop, maar dat percentage past net niet meer in de vrije ruimte van de werkkostenregeling ??.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie