Advertentie
carrière / Nieuws

Wantrouwen alom bij Rotterdamse oppositie

Voor zeer kritische Rotterdamse oppositiepartijen beperkt VVD-wethouder Bas Kurvers zich graag tot de feiten. Zo begint hij ook zijn antwoord op vragen vanuit de raad over wat hij wanneer wist van het lekken van een waarschijnlijk geheime presentatie uit juni 2009. ‘Ik wist dat er een presentatie in de media circuleerde, maar kende de bron niet. Ik deed wat ik moest doen: de burgemeester informeren.’

14 februari 2019

De Rotterdamse VVD-wethouder Bas Kurvers beperkt zich graag tot de feiten. Zo begint hij ook zijn antwoord op kritische vragen vanuit de raad over wat hij wanneer wist van het lekken van een mogelijk geheime presentatie uit juni 2009. ‘Ik wist dat er een presentatie in de media circuleerde, maar kende de bron niet. Ik deed wat ik moest doen: de burgemeester informeren.’

‘Ongefundeerde roddels’
Er wordt politieke munt uit geslagen door naar de griffie te gaan en een debat aan te vragen in plaats van aangifte te doen van een strafbaar feit of naar de burgemeester te stappen met dit vermoeden. Dat zegt VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans vanochtend aan het begin van de buitengewone raadsvergadering over de vraag of meer wethouders dan de al opgestapte wethouder Adriaan Visser betrokken zijn bij het lekken van mogelijk geheime documenten aangaande het rekenkamerrapport over het Schiekadeblok. Hij kwalificeert de betrokkenheid van zijn wethouder Bas Kurvers bij de lek-affaire als ‘ongefundeerde roddels' en reageert daarmee op Denk-fractievoorzitter Stephan van Baarle die boos en geschokt is over de affaire. Volgens hem bewijst de affaire dat het dualisme in de raad onder druk staat. ‘Raadsleden horen het bestuur te controleren, maar spelen een machtsspelletje om het vege lijf van de coalitie te redden.’ Denk wil een feitenrelaas van het college over ‘wat Bas wist’.

‘Zuid-Italiaanse praktijken’
Eerdmans heeft het over ‘Zuid-Italiaanse praktijken’. ‘Wie iets meer weet dan tot nu toe bekend is gemaakt, kom ermee naar buiten. Wie ons vertrouwen wil krijgen, zal informatie moeten delen.’ Hij verdenkt wethouder Kurvers van betrokkenheid bij de operatie om documenten te lekken en noemt het ‘ongeloofwaardig’ dat hij pas negen dagen na het appje van CDA-fractievoorzitter Christine Eskes op 26 januari daarvan op de hoogte was. Toch wil hij wel eerst zijn relaas aanhoren. ‘Integer en fatsoenlijk bestuur, daar gaat het vandaag om.’ Fractievoorzitter Nourdin El Ouali van Nida Rotterdam heeft het over ‘spinnen’ en ‘mist creëren’ door coalitiepartijen en dat dit wantrouwen voedt. PvdA-fractievoorzitter Co Engberts vindt dat niet terecht. ‘Wij wachten eerst de resultaten van het onderzoek op 1 maart af. Dat heeft niets te maken met een gebrek aan dualisme.’

Eskes blijft voorlopig zitten
Hoewel er een onderzoek naar haar loopt wegens het lekken van een (mogelijk) geheim document, blijft Eskes deelnemen aan raadsvergaderingen. Wel gaf ze aan niet te stemmen over moties die over haarzelf gaan. ‘Ik zal niet mijn democratische recht als volksvertegenwoordiger neerleggen, zonder dat ik op basis van onderzoek veroordeeld ben’, zei Eskes voor aanvang van het debat. Verschillende oppositiepartijen uitten kritiek op de keuze van Eskes. Eerdmans noemde haar gedrag van wel blijven zitten, maar niet meestemmen ‘onethisch’.

Hellend vlak
SP-fractievoorzitter Aart van Zevenbergen schaamt zich. Volgens hem kent deze zaak alleen maar verliezers. ‘Hoe moet de Rotterdammer hiernaar kijken? We zitten op een hellend vlak. Normen en waarden zijn aan het schuiven en dan is toepassing van wetten en regels heel belangrijk.’ Volgens hem neemt het college het recht in eigen hand door het OM buitenspel te zetten. Dat schiet GroenLinks in het verkeerde keelgat. ‘Het OM staat niet buitenspel’, aldus fractievoorzitter Lies Roest. ‘Iedereen kan aangifte doen, die ligt er ook al, en het college wil eerst weten waar het precies om gaat. Waarschijnlijk is het een geheim stuk en waarschijnlijk wordt er ook aangifte gedaan.’

Kurvers houdt zich bij feiten
Als Kurvers eindelijk aan het woord komt, wil hij zich beperken tot de feiten. Hij spreekt talloze keren dezelfde zinnen uit. ‘Ik heb niet gelekt, ik wist niet dat een oud-collega dat wel heeft gedaan. Ik ken het hele dossier en wist 26 januari dat een presentatie circuleerde in de media. De bron was voor mij onbekend. Ik deed wat ik moest doen: Ik heb het de eerste werkdag bespreekbaar gemaakt bij de burgemeester. Ik was er niet gerust op dat er mogelijk gelekt was.’ Kurvers zei niet te weten welke presentatie het was, maar wel dat deze van 23 juni 2009 was. ‘Ik zal nooit citeren uit interne overleggen in een openbaar debat. Ik weet nu hoe dat voelt en dat wens ik niemand toe. Gesprekken zijn altijd vertrouwelijk van aard. Ik zie de aangifte met vertrouwen tegemoet en werk er graag aan mee.’

Vissenkom
VVD-wethouder Bert Wijbenga zegt dat veel raadsleden verontwaardigd zijn over het lek rond het Schiekadeblok. ‘Het college is ook boos en voelt zich er ongemakkelijk bij. Het gaat om het lekken van een zeer waarschijnlijk geheim document. Maar er is verrassend weinig informatie. Een burger heeft een aangifte gedaan. De oppositie wil snel naar oordelen en conclusies. Daar gaan wij als college niet in mee, wij kiezen voor onafhankelijk, zorgvuldig en voortvarend. Daar past geen doofpot bij, maar eerder een vissenkom. Je wordt geacht onschuldig te zijn voor het tegendeel bewezen is.’ Het college wil naar de vissenkom toe, onder meer met het vooronderzoek, het feitenonderzoek en de aangifte.

Radiostilte
Het college wil op zorgvuldige manier beslissen of het aangifte doet. ‘Als het college daartoe beslist, is dat een groot feit. Daar moeten wij verantwoordelijkheid over afleggen. Dan moet je de zaken goed op een rij hebben.’In onderzoeken naar publieke personen is het slecht als er veel publiciteit is, aldus Wijbenga. U als raadsleden heeft allemaal bijzondere toegang tot de publiciteit. Ik verzoek u daarin terughoudendheid in te betrachten. U helpt het onderzoek niet als u zich erover uitlaat in de publiciteit. Ik vraag u dus om radiostilte tijdens het onderzoek.’

Geen officiële melding
Burgemeester Ahmed Aboutaleb zegt in zijn bijdrage aan het einde van de middag dat wethouder Kurvers zijn melding deed tijdens een intern overleg. Hij ervoer dat niet als officiële melding, maar als gerucht. ‘Ik krijg heel veel geruchten. Die leiden nooit tot onderzoek. Nu vond ik wel dat interne processen in gang moesten worden gezet. Heeft dit een serieuze grond? Kan ik een bron opsporen? Dat spoor liep dood.’ Aboutaleb doet deze onderzoeken altijd vertrouwelijk. ‘Ik doe daarover geen mededelingen aan het college, ook niet als het een wethouder betreft.’ De wethouder wekte wel de indruk dat het om een document ging dat geheim of vertrouwelijk was. ‘Hij was er niet gerust op dat er mogelijk een document gelekt was. Maar het spoor liep dood.’

UPDATE
In de tweede termijn kreeg wethouder Kurvers een motie van afkeuring aan zijn broek van de volledige oppositie. Voor de stemming werden door hen zelfs twee zieke raadsleden opgetrommeld. De oppositie deed een moreel appel op CDA-fractievoorzitter Christine Eskes om niet mee te stemmen, omdat ze in de motie voorkomt (al is dat niet met haar naam). Ze besloot toch mee te stemmen en de motie werd met een minimaal verschil verworpen: 20-21.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie