Advertentie
carrière / Nieuws

FNV: ‘Banenafspraak redden met structurele oplossingen’

Vakbond FNV pleit voor het omvormen van de oude sociale werkvoorziening (SW) naar moderne sociale ontwikkelbedrijven. Dat pleidooi is een reactie op de erkenning van het kabinet dat de afspraak om arbeidsbeperkten aan een baan te helpen is mislukt.

30 december 2020
beschut-werk-swbedrijf.jpg

Vakbond FNV pleit voor het omvormen van de oude sociale werkvoorziening (SW) naar moderne sociale ontwikkelbedrijven. Dat pleidooi is een reactie op de erkenning van het kabinet dat de afspraak om arbeidsbeperkten aan een baan te helpen is mislukt.

Die afspraak uit 2013 om in 2025 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren wordt volgens staatssecretaris Van ‘t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hoogstwaarschijnlijk niet nagekomen. Vakbond FNV spreekt van een ‘zeer ernstige constatering waar de bond zelf al een paar jaar voor waarschuwt’. De vakbond wil nu dat het kabinet gaat voor structurele oplossingen en gelooft niet dat de gekozen inzet van het kabinet – het vereenvoudigen van de regelgeving – tot een verbetering gaat leiden die recht doet aan mensen met een arbeidsbeperking. De FNV pleit opnieuw voor haar eigen plan voor het omvormen van de oude SW-bedrijven naar een moderne variant daarvan.

 

Bezuinigingen

‘Er moeten structurele oplossingen komen en geen gerommel meer in de marge. De Participatiewet is mislukt, alle goede voornemens ten spijt. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zou ik zeggen’, aldus Kitty Jong, vicevoorzitter FNV. ‘We zijn het alle mensen met een arbeidsbeperking verschuldigd die te kampen hebben gehad met de sluiting van de sociale werkvoorziening, de zeer ingeperkte toegang tot de Wajong, maar ook met de onbarmhartige bezuinigingen.’

 

Detachering

Al jaren pleit de vakbond voor een recht op werk via zogeheten sociale ontwikkelbedrijven. Daar zouden mensen met een beperking kunnen worden begeleid naar een baan bij een reguliere werkgever, bijvoorbeeld via detachering. De ontwikkelbedrijven zijn dan een springplank, maar vormen ook een vangnet voor wie dat (nog) even niet mogelijk is of voor wie zijn of haar reguliere baan verliest.

 

Coronacrisis

Jong zegt blij te zijn dat de FNV-plannen steeds meer bijval krijgen, ook van politieke partijen. ‘Maar nu is de tijd van praten voorbij. In dit tempo gaan we niet eens de helft halen in 2025, uitgaande van de meest negatieve prognoses. Zeker nu de coronacrisis voornamelijk de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt hard raakt.’

 

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ria Huisman / directeur
Ja we gooien eerst de oude schoenen weg voordat we nieuwe hebben.

Erg dom. Je kunt van tevoren al voorspellen dat de ambitieuze plannen van Klijnsma dit nooit zouden halen.

De Participatiewet treft ook de langdurig zieken, deze moesten zonder werkgever ook naar de gemeenten.

De getroffenen groep is dus veel groter.

De mensen met een vlekje en nog veel meer groepen gaan het zo niet redden.

De GGZ heeft ook geen plaats meer.

Waar blijft de goede zorg en de sociale zekerheids zorg?

Bij de Big business.
H. Wiersma / gepens.
De mislukking is vooral toe te schrijven aan:

1. het ontbreken van een verplichting om banen te creëren.

2. in de huidige setting komt vooral het Rijk zelf de banenafspraken niet na. Ook hier dus een onbetrouwbare partner.Hans / afdelingsmanager
Ook met een beperking - heb zelf ook een forse - kun je beter voor je zelf werken. Dan word je tenminste niet in een hokje geduwd met allemaal etiketten en gebruiksaanwijzingen geduwd. Als je gewoon goed werk levert, komt men graag bij je terug en zijn ze hooguit verrast als ze je een keer zien. En verder word je normaal behandeld.
Advertentie