Advertentie
carrière / Nieuws

Uitstroom overheid ‘ongewenst hoog’

Hr-managers merken dat de uitstroom van medewerkers het afgelopen jaar hoger is dan gewenst. Die zorgen spannen de kroon bij de overheid.

01 december 2022
nooduitgang.jpg

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ook voor een hogere uitstroom bij overheidsorganisaties. En die uitstroom is hoger dan gewenst, vindt bijna twee derde van de hr-verantwoordelijken. Dat blijkt uit onderzoek van Linden-IT onder 1092 Nederlandse hr-verantwoordelijken.

Zorgen

De overheid heeft het meest last van hoog verloop. 65 procent van de hr-verantwoordelijken zegt dat de uitstroom van medewerkers het afgelopen jaar hoger is (geweest) dan gewenst. In andere sectoren is de nood ook hoog, zoals in de financiële sector (64) en in de zorg (63). Dit leidt tot zorgen over de continuïteit van de organisatie. Voor 37 procent van de Nederlandse hr-verantwoordelijken is hoge uitstroom van personeel een serieuze bedreiging voor het voortbestaan van de organisatie. In Zeeland (50 procent) en Flevoland (49) is die zorg het hoogst, in Drenthe (19) het laagst.

Hoger salaris

De inzet van flexibele krachten kan een oplossing zijn. Ruim de helft van de respondenten staat meer open voor het aannemen van flexibele werknemers. Het blijkt dat vrouwelijke hr-verantwoordelijken (59 procent) hier meer voor openstaan dan hun mannelijke evenknieën (55 procent). Die zijn weer eerder bereid een hoger salaris neer te leggen (46 procent) dan vrouwelijke hr-verantwoordelijken (38 procent). Gemiddeld is 44 procent van de hr-managers bereid om een hoger salaris te betalen aan nieuw personeel dan in voorgaande jaren.

Terughoudend

Verder blijkt dat hr-managers terughoudend zijn over de inzet van flexwerkers in de organisatie. Ze twijfelen vooral over de loyaliteit van flexwerkers: 39 procent van de hr-verantwoordelijken vindt dat medewerkers met flexibele uren minder loyaal zijn dan medewerkers met vaste uren. En bijna een kwart van de hr-managers (23 procent) ervaart flexwerkers als minder productief dan medewerkers met een vast contract. Opvallend is dat die cijfers het hoogst liggen bij jonge hr-managers. Meer dan de helft van die managers onder de 30 twijfelt over loyaliteit en bijna een derde over productiviteit.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Na de overheveling van de premie inning van de sociale werknemersverzekeringen van UWV naar belastingdienst, zijn de regels voor wat als dienstverband of als fictief dienstverband moet worden aangemerkt, feitelijk afgeschaft. Tegenwoordig kan iedereen, met een zzp verklaring, gewoon overal aan de slag. Daarnaast is de status van ambtenaar, onder meer met het nieuwe ambtenarenrecht, behoorlijk uitgehold. Met name D66 heeft deze flexibilisering en uitholling van de ambtenarenstatus in gang gezet. Hiermee snijdt de overheid zichzelf flink in de vingers. Als we dit weer terugdraaien, dan, ja pas dan, zal het tij keren en komen ambtenaren weer terug in loondienst.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
T. Simpelmans
Wat een onzin weer: dit gewoon een gewenste ontwikkeling. De overheid wil gewoon van zijn personeel af. Gewoon structureel zo laag mogelijk inzetten bij cao-onderhandelingen! IJskoud een nullijn in een hoogconjunctuur doet wonderen. Reiskosten hoef je in geen 25 jaar iets aan te doen; leaseauto's daar doen we niet aan; thuiswerkvergoeding maak je een grijpstuiver; inrichtingskosten thuiswerkplek zijn voor de ambtenaar en het budget voor zaken naast het werk kan ieder jaar door de helft. (de laatste personeelsborrel die ik heb gehad is vijf jaar geleden)
Vier dit dus vooral als een succes!! En voor de komende cao-ronde geef ik vast mee: geen cent teveel hoor!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
PJ Westerhof
Misschien moeten al die zeer aanwezige en doorgaans zeer duur betaalde HRM-ers gewoon eens aan het werk gaan. In plaats van voor te geven dat het allemaal onvoorzienbare externe omstandigheden zijn.

1x betaald worden voor druk bezig achterover zitten, en nóg 1x betaald worden voor inhalen van achterstanden?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans Bakker
Afdelingen HRM vinden het prima als het niet goed loopt. Daar ontlenen zij hun bestaansrecht aan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hielco Wiersma
De uitstroom bij Gemeenten vindt vooral plaats door matig HRM-beleid (hoge werkdruk, matige salarissen in sommige categorieën, een halve 13e maand e.d.). Het uitdijen van overheidspersoneel vindt plaats bij (sommige) Provincies en vooral het Rijk. Nader onderzoek (wie, wat, waarom) is noodzakelijk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie