Advertentie
carrière / Nieuws

Wetsvoorstel afschaffing wachtgeld politici

SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak heeft een wetsvoorstel ingediend om het wachtgeld voor bestuurders in gemeenten, provincies en waterschappen, leden van het kabinet en de Tweede Kamer af te schaffen.

02 mei 2018

SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak heeft een wetsvoorstel ingediend om het wachtgeld voor bestuurders in gemeenten, provincies en waterschappen, leden van het kabinet en de Tweede Kamer af te schaffen.

Ruimere regelingen

Voor deze zogeheten politieke ambtsdragers die werkloos, ziek of arbeidsongeschikt worden gelden nu andere sociale voorzieningen dan de Werkloosheidswet, de Ziektewet  of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Ondanks een eerder wetsvoorstel in 2009 van Van Raak, waarbij onder meer een sollicitatieplicht voor politici werd ingevoerd en een verplichting om ‘passend werk’ te aanvaarden en de duur van de uitkeringen werd verkort, zijn er verschillen blijven bestaan. De regelingen voor politieke ambtsdragers zijn over het algemeen ruimer. Dat leidt volgens Van Raak voortdurend tot discussies. In zijn wetsvoorstel worden die voorzieningen ongedaan gemaakt en wordt bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid zo veel mogelijk aangesloten bij de regelingen die voor werknemers gelden.

Bestbetaald

De rechtvaardiging voor de voordelige regelingen voor politieke ambtsdragers is het bijzondere karakter van het politieke ambt: politieke ontwikkelingen zouden het politieke bestaan ongewis maken en politici zouden relatief snel hun baan kunnen verliezen. Die  kwetsbaarheid wordt volgens Van Raak echter gecompenseerd door een relatief hoog inkomen. ‘Politieke ambtsdragers behoren tot de bestbetaalde functionarissen in de samenleving. Zij hebben over het algemeen een goede opleiding of werkervaring en beschikken veelal over een uitgebreid sociaal netwerk. Bovendien hebben veel meer werknemers tegenwoordig een ‘flexibele’ baan met veel onzekerheden’, aldus de indiener van het wetsvoorstel. Hij vindt ook dat ‘de regels die politici in de sociale zekerheid maken voor andere burgers, ook zoveel mogelijk voor politieke ambtsdragers zelf moeten gelden.’

Een uitzondering maakt hij voor de sollicitatieplicht, die voor politieke ambtsdragers pas na drie maanden gaat gelden. Dat element uit de bestaande regeling wordt in zijn wetsvoorstel behouden, vanwege het feit dat politieke ambtsdragers kunnen worden ontslagen zonder opzegtermijn.

Lagere uitkeringslasten

Met name doordat de berekening van de duur van de uitkering wordt gelijkgesteld met die van een werknemer op grond van de WW, zal over het algemeen sprake zijn van een aanzienlijk kortere uitkeringsduur. Dat leidt volgens Van Raak ‘tot navenant fors lagere uitkeringslasten voor gewezen politieke ambtsdragers.’ Maar omdat de uitkeringsduur sterk afhankelijk is van de individuele omstandigheden kan geen precieze inschatting van de totaal te verwachten vermindering van uitgaven worden gegeven.

Reacties: 12

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Petra
Goed bezig, die Van Raak!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Surink / Raadslid te Epe
Het lijkt een goed voorstel, helaas is dat het niet. De politiek kent een hoog afbraakrisico dus er zullen nog minder geschikte mensen deze banen willen bemensen. Blijf dat maar liever bij die goedbetaalde functie in het bedrijfsleven..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Roel Hoogeboom / Raadslid
In Nederland is iedereen gelijk, echter de een is meer gelijkstaan de ander. Dit was een flagrante schending van het het “gelijkheidsbeginsel”

Dat dit nog zo lang geduurd heeft is een grote schande.

Het zou een correcte zaak zijn als dit gelijk werd getrokken zoals met alle andere werknemers. Ik juich dit van harte toe!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hoekstra / Ambtenaar
Je moet zo langzamerhand in Nederland ook wel een gekke henkie zijn om in de politiek te gaan. Goed doen doe je nooit. Werd er voorheen een boos ingezonden stuk geschreven tegenwoordig moet ambtsdrager rekening houden doodsbedreigingen, mails waarin je voor van alles en nog wat uitgemaakt wordt. De beloning is in de ogen van heel Nederland veel te hoog want eigenlijk zou je het voor niks moeten doen. En ondanks alles wordt tegelijker tijd verwacht dat je elk probleem oplost, niet alleen luistert naar iedereen maar ook nog doet wat iedereen wil (vandaag en morgen kan het ook weer wat anders zijn). Wat een vak. En dan komt meneer van Raak van de SP die Nederland het liefst in soort van Noord-Korea zou willen veranderen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janet / beleidsadviseur
Ik geef @Surink gelijk. Als je wethouder wordt, moet je alles uit je handen laten vallen, per direct uit je baan stappen. Als je klaar bent als wethouder, om welke reden dan ook, dan kan het tijd kosten om ander werk te vinden. Dat heb je niet van de ene op de andere dag. Dus moet je hier rekening mee houden en daarvoor is het wachtgeld bedoeld. Dus vooral niet afschaffen als je zeker wilt zijn van goede wethouders.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans Middendorp / lid Alg. Best. van Delfland voor de Algemene Waterschapspartij
Het wachtgeld van politieke ambtsdragers zoals 2e Kamerleden, wethouders en waterschapsbestuurders bedraagt het 1e jaar 80%. Dat is voor kamerleden en wethouders FORS boven het maximum van de UWV. Voor waterschapsbestuurders is het juist LAGER dan het maximum van de UWV, omdat deze functie slechts parttime wordt betaald. Dit zou gelijk getrokken kunnen worden op het UWV maximum.

De duur van de uitkering voor politieke ambtsdragers is gelijk aan de duur van de ambtsperiode, met een maximum van 4 jaar. Dat is dus niet heel anders dan bij het UWV.

Een goede regeling is en blijft nodig als vangnet. De een vindt snel weer werk (die heeft dus geen uitkering nodig) en voor een ander duurt het langer. Tachtig procent van de politici zou na een jaar weer aan het werk zijn. Dus van 'profiteren' is meestal geen sprake. Toch?

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
@Middendorp. Die 80 procent klopt volgens mij niet. Hoe kom je daaraan? En verder vergeet iedereen de nog steeds riante regeling voor oudere politici die wachtgeld krijgen tot hun pensioen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jeroen / Gemeenteambtenaar
Goedkoop scoren voor zijn eigen achterban, lekker “kort door de bocht”.

Het afbreukrisico van de hedendaagse bestuurder is aanzienlijk en intimidatie en bedreigingen zijn eerder regel als uitzondering, willen wij als samenleving bestuurders (zowel landelijk als lokaal) van niveau die standvastig zijn en niet weglopen in moeilijke tijden dan zullen de salarissen/vergoedingen en wachtgelden zowel tijdens als na hun actieve politieke loopboon eerder verruimt moeten worden als versobert. We hebben in Nederland niet voor niets het volgende gezegde “If you pay peanuts, you get monkeys”.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ruud Grondel / Wethouder
Ongelofelijk hoe slecht van Raak de geschiedenis van de democratisering van Nederland kent. Juist de sociaal -democraten, waar hij toch zijn wortels meent te vinden, hebben gestreden voor fatsoenlijke bezoldiging voor volksvertegenwoordigers, waaronder wachtgeld. Vroeger konden publieke functies alleen door mensen die financieel “onafhankelijk” waren worden vervuld. Wachtgeld is er ook om te voorkomen dat mensen plucheplakken terwijl ze eigenlijk om principiële redenen af willen treden. Of dat men ze uit medelijden maar liet zitten, om te voorkomen dat hun gezin in een heel slechteinkomenspositie kwam te zitten. De vorige wijziging van van Raak heeft de verschillen met reguliere banen sterk verminderd. Daarbij is ook de regeling voor oudere wethouders, waar iemand naar verwees, vrijwel afgeschaft. Het belangrijkste verschil is de iets snellere opbouw van uitkeringsduur. Logisch.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Fantastisch idee. geef ze dan meteen een marktconform salaris/ uurloon en/of CAO. Die arme man pas in vak K die tot middernacht zomaar moest werken van Van Raak en consorten...

En natuurlijk om de maatschappelijke carrière na de politiek vorm te kunnen geven kan meteen dat gekke verbod op het stapelen va betaalde functies afgeschaft worden, toch?@Ruud Grondel. De SP komt niet uit de sociaal democratische traditie. De SP heeft een Maoistische communistische grondslag...ken uw klassiekers
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Vreemd dat niemand met enige vorm van algemene ontwikkeling analyseert wat het werkelijke probleem is. Een goede opleiding maakt weinig uit, maar de Tweede Kamer is lang een theater van lege woorden.

Een parlementariër behoort altijd zonder last of ruggenspraak als volksvertegenwoordiger te kunnen optreden. Helaas blijken de meeste fractieleiders gewoon kleine dictators te zijn, als we kijken naar Lodewijk Asscher/Diederik Samson bij de PvdA, voorheen Halbe Zijlstra bij de VVD (lees het boek van Ibeltje Berckmoes) en Alexander Pechtold van Demagogie 66. En vergeet ook meneer Marijnissen niet. Een echte parlementariër verdient wel een goede garantie voor zijn of haar onafhankelijk functioneren en daarop was de wachtgeldregeling ooit gebaseerd. Bij de horigen die er nu zitten, is zo'n regeling overbodig.

De heren Samson en Asscher hielpen trouwens op unieke wijze hun eigen partij en fractie om zeep.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
@jhr.Dus de grondwet aanpassen om 'zonder ruggenspraak' er weer in op te nemen?Nee uwe heerlijkheid heeft wel een punt, het parlement is eerder een toernooiveld van politieke partijen dan een daadwerkelijk ideeënstrijdperk
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie