Advertentie
carrière / Nieuws

Arrestatie raadslid dieptepunt in affaire Goeree-Overflakkee

Een jarenlange ruzie tussen een ex-wethouder, thans raadslid, het ambtelijk apparaat en bestuurders heeft ertoe geleid datvolksvertegenwoordiger Rob Maliepaard gearresteerd werd in het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee.

06 november 2014

De verhoudingen tussen de raad en het college in Goeree-Overflakkee zijn verstoord. Voorlopig dieptepunt in een slepende kwestie is de arrestatie van raadslid Maliepaard in het gemeentehuis, begin deze week. Al jaren zingen er geruchten rond dat er in het verleden bepaalde mensen werden tegengewerkt door de gemeente. Ook zouden er geheime dossiers over onder meer een ex-bestuurder bestaan. De gemeenteraad wil dat de hardnekkige geruchten nu eens grondig worden onderzocht.

Voormalig wethouder
Het dispuut vindt zijn oorsprong in de periode voor 2012, toen de gemeente Oostflakkee nog niet bij Goeree-Overflakkee hoorde. Rob Maliepaard was destijds wethouder voor de PvdA. ‘Er bestaan onofficiële papieren documenten die mij van binnenuit het gemeentehuis zijn doorgespeeld. Daar staan dingen in die niet door de beugel kunnen,’ beweert het raadslid van de eenmansfractie Goeree-Overflakkee Samen. ‘Zo is er gecorrespondeerd tussen een ambtenaar en een toenmalige bestuurder hoe ze mij zogenoemd weer in het gareel kunnen krijgen.’


Formeel niet-bestaande documenten
Volgens het raadslid past dit precies in de lijn van hoe bepaalde ambtenaren in die tijd te werk gingen. ‘Zelfstandig ondernemers zijn tegengewerkt, zelfs kapotgemaakt. Ik weet zeker dat hier documentatie van bestaat, ik heb het alleen nog niet gevonden. En toestemming vragen om formeel niet-bestaande documenten in te zien is onmogelijk. Ik moest dus wel op deze manier gaan zoeken’

Uren in de cel
Die zoektocht braken hem en twee fractiemedewerkers op. De aanwezige wethouder liet hen afgelopen maandag arresteren nadat Maliepaard en de zijnen weigerden het gemeentehuis te verlaten. ‘Ik heb als raadslid recht om alle stukken in te zien, daarom wilde ik niet weggaan.’ Vier politiewagens en negen agenten kwamen er vervolgens aan te pas om het drietal uit het gemeentehuis te halen. Ze werden afgevoerd naar een cel in Spijkenisse en na vijf uren weer op vrije voeten gesteld.

Procedure volgen
Volgens een gemeentewoordvoerder was de arrestatie een logisch gevolg van het gedrag van het raadslid. ‘Meneer is doorgelopen naar een afdeling die niet voor publiek bestemd is,’ vertelt de woordvoerder. ‘ Nadat hij een aantal keren door de loco-burgemeester gesommeerd was te vertrekken zag die geen andere optie dan de politie in te schakelen. Het is bekend dat er eerst schriftelijke toestemming moet worden gevraagd om ambtelijke stukken in te zien. En die aanvraag was niet gedaan. Deze procedure geldt overigens voor alle raadsleden, en uiteraard volgen we die regels.’
 
Collega

Zo langzamerhand wil een meerderheid van de gemeenteraad wel eens duidelijkheid over wat er in het verleden is gebeurd en waarom Maliepaard zonder pardon in het gevang is gegooid. ‘Ik ben me te pletter geschrokken,’ zegt fractievoorzitter van de PvdA, Jaap Willem Eijkenduijn, ‘gewoon een collega van ons, opgepakt. Ik heb nog nooit gehoord dat zoiets eerder is gebeurd. Ik geloof overigens dat ik het wel anders zou hebben aangepakt als ik de wethouder was geweest.’

Commissie
Eijkenduijn weet dat de kwestie een lange geschiedenis kent, maar heeft alle vertrouwen in raadslid Maliepaard. ‘Het is een integer persoon met de nodige ervaring als volksvertegenwoordiger en wethouder. Dit is geen eenmansactie, het speelt al veel langer ook onder de bevolking. We hebben het als raad ook te lang laten doormodderen, daarvoor zeg ik mea culpa. Nu gaat het om de waarheidsvinding,  we willen het feitenrelaas horen. Wij als presidium hebben in elk geval de opdracht gegeven om een commissie hiervoor te vormen.’


Volgende week donderdag staat een debat gepland over de affaire.

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Paul / projectleider
pfffIk weet weinig van de context, maar dat een raadslid iets in wil zien en dat schriftelijk moet aanvragen is een regeling van orde. Het toegang hebben tot die informatie is een grondrecht.Veerhoek
Deze trieste gang van zaken vindt plaats in een periode dat de burgemeester vanwege ziekte tijdelijk niet in staat is haar werk uit te oefenen. Er is nu in de gemeente Goeree-Overflakkee een pure machtsstrijd gaande tussen de loco's. En daarin gaat de 2e loco, de VVD-er Trouwborst, wel heel ver: Een gekozen volksvertegenwoordiger laten arresteren omdat hij zich in het overheidsgebouw bevindt waarin hij geacht wordt zijn werk te doen. Bizar !

De CdK moet snel ingrijpen, te beginnen met het benoemen van een krachtige waarnemer.
Jantje
De Oostflakkeese Bananenrepubliek is nog steeds volop actief, nu over het hele eiland. De van buiten aangetrokken Trouwborst, oud FIOD-man en nu 2e loco, past daar prima in. Soort zoekt soort, want hij heeft alle kenmerken van een explosief mengsel als die beruchte juridisch medewerker die zichzelf nu heeft gepromoveerd tot specialist handhaving en vergunningverlening. Die door de gemeentesecretaris met een brutosalaris van 70.000 euro thuis uit de wind wordt gehouden en loopt te ijsberen zonder wat te presteren. Terwijl Jan met de pet de buikriem moet aanhalen en bejaarde Truus, ja zelfs de moeder van een staatssecretaris, in haar eigen urine moet blijven liggen.Het laten arresteren lijkt een prima idee, maar het blijft linke soep waarschuwde de senior beleidsadviseur juridische en bestuurlijke zaken, dat je de kop kan kosten. Het getuigt ook van weinig aansprekende omgangsvormen. Doorgeslagen in arrogante kortzichtige belangenbehartiging van criminele individuen. Een heel typisch voorbeeld hoe een wethouder zich nu net niet moet gedragen !
Annemieke Terloo / Researcher
Jammer dat dit soort zaken spelen. De wijze van publicatie laat te wensen over. Zorgvuldigheid en taalvaardigheid zijn gewenst. Ook voor een voormalig wethouder geldt de Wet Openbaarheid van Bestuur. De procedure volgen net als iedereen moet de gewenste resultaten opleveren.
Jantje
Het gearresteerde raadslid Maliepaard heeft officieel een klacht gedeponeerd bij de provincie tegen het optreden van loco-burgemeester Trouwborst. Kijken hoe integer CdK (en oud-predikant) Smit met deze zaak om gaat.
Hannes Haganum / kritisch lezer
En op zondag zitten die wantrouwige mafkezen op dat voormalige eiland tijdens de drie verplichte kerkdiensten te bedenken hoe ze doordeweeks het leven van hun medeburgers zuur kunnen maken. Het is goed dat Mliepaad als een olifant door de wanstaltige porseleinkast wandelt. Het zou slim zijn als gedupeerde ondernemers een bodemprocedure zouden beginnen waardoor alle shit boven komt. Sinds Kaïn en Abel is weinig veranderd in deze uithoek van Zuid-Holland. Met de Bijbel in de hand zijn die eikels in staat om elkaar dood te slaan met het dikke boek. Plak overal maar een etiket op : 'Fundamentalisme is schadelijk voor de gezondheid".
Henri Okken / Klokkenluider corruptie misbruik praktijken Hoogeveen &Drenthe.
Affaire op stadhuis !

Ja er gebeuren soms vreemde dingen ! Het stadhuis van Hoogeveen stond ook op z'n grondvesten te schudden. De ene ambtenaar houd zich bezig met corruptie. De volgende ambtenaar nam een crimineel in dienst ! We vallen niet zo snel meer in de verbazing . Langzamerhand begint de bevolking er aan te wennen. We tolereren steeds meer. Het word blijkbaar de normaalste zaak . Politie en justitie die de zaken omzeilen . Justitie die er al jaren een seponeer beleid op na houden. De bevolking de dupe, de corruptie,criminaliteit vrij uit ! De ramen en deuren gesloten voor kritiek , De schuilkelder ingericht, en de documenten zoek ! De Rechter die er in tuint, of misschien wel heeft laten omkopen . Zo zien we maar, alles is mogelijk. Zelfs in Drenthe. Vriendelijke groet,

H. Okken. Klokkenluider misbruik & corruptie praktijken Hoogeveen Alescon Assen Drenthe.

Boeven achter de tralies !
Hoeksewaarder
Op de ZH-Eilanden zeggen we altijd: "Je maakt het nergens mee, behalve op Flakkee". Zegt genoeg over deze zaak.
Advertentie