Advertentie
carrière / Nieuws

Minder topinkomens, beter management

Bij de rijksoverheid wil het kabinet een kwaliteitsslag maken wat betreft de managementslaag. De functioneringsgesprekken worden (digitaal) gemoderniseerd en ook worden de topinkomens in de (semi) publieke sector aangepakt.

15 september 2015

Opnieuw wordt de bezem door de topsalarissen in de (semi-)publieke sector gehaald. Het kabinet wil dat de overheid qua salariëring een toonbeeld vormt. ‘Het functioneren van politici, bestuurders en ambtenaren speelt een grote rol in de waardering van ons openbaar bestuur. Hun veiligheid en integriteit is daarbij een voorwaarde, net als een passende beloning. Om in de publieke sector het goede voorbeeld te geven, worden de topinkomens verder beperkt,' aldus het kabinet in de rijksbegroting.

Kwaliteit
Ook de kwaliteit van het topmanagement heeft prioriteit, de minister vindt dat een belangrijke factor voor het goed functioneren van de Rijksdienst. Het Bureau Algemene Bestuursdienst bevordert en waarborgt de kwaliteit van de ambtelijke leiding op de departementen en de top van de Nationale Politie. Ook vindt structureel uitwisseling plaats met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het management development (MD) wordt versterkt en gemoderniseerd, mede door een nauwere samenwerking tussen de verschillende ministeries.


Modernisering functioneringsgesprekken

De functioneringsgesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers worden verbeterd. De digitale ondersteuning bij het voorbereiden, voeren en vastleggen van deze gesprekken wordt verder gemoderniseerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil verder dat in 2017 minstens 30 procent van de (top)functies door vrouwen wordt ingevuld.


Ziekteverzuim omlaag

Verder moet de mobiliteit van de ambtenaren bij de Rijksdienst omhoog, dit komt volgens de rijksbegroting ten goede aan de aantrekkelijkheid als werkgever, de baantevredenheid van de medewerkers en de kwaliteit van de dienstverlening. Een belangrijk speerpunt in 2016 is het terugdringen van het langdurig ziekteverzuim, die is bij ambtenaren namelijk hoger dan gemiddeld.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

A. Wassenburg
ER is al een wet beperking topinkomens. Die is eind december 2014 akkoord bevonden in de Tweede Kamer en dankzij succesvolle vertragingstactieken van de belanghebbenden nog steeds niet in de Eerste Kamer geweest. Dus denk ik dat daar niks van terecht komt. Zeg nou zelf, waar moeten al die over datum geraakte politici heen als de leuke baantjes op raken? Trouwens, dezelfde leugen is meermalen bruikbaar. Het kortetermijngeheugen van de mensen is de vorige belofte dan allang vergeten en krijgt de indruk dat er bij herhaling iets is gedaan aan de salarisexcessen. Is ook weer een voordeel. Zo hou je de gewonen tevreden met niks.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie