Advertentie
carrière / Nieuws

Pensioenpremie ABP zal voor ambtenaren fors stijgen

Het bestuur van ABP trok voor de zomer bij de sociale partners aan de bel. Daarbij is de partijen uitgelegd dat de huidige regeling, door enerzijds de lage rente en anderzijds de verwachte vermindering van het rendement, op de schop moet. Volgens ABP resteren er dan drie mogelijkheden; of de premie gaat omhoog, of de pensioenopbouw wordt verlaagd. De derde mogelijkheid is een combinatie van die twee.

31 oktober 2016

Pensioenfonds ABP staat voor een substantiële verhoging van de pensioenpremie. Daardoor zullen de komende jaren in fases de premies van ambtenaren stijgen. Volgens vakbond FNV Overheid is er geen alternatief voorhanden, zo bevestigde een woordvoerder maandag naar aanleiding van berichten in het Financieele Dagblad.

Premie omhoog of opbouw omlaag
Het bestuur van ABP trok voor de zomer bij de sociale partners aan de bel. Daarbij is de partijen uitgelegd dat de huidige regeling, door enerzijds de lage rente en anderzijds de verwachte vermindering van het rendement, op de schop moet. Volgens ABP resteren er dan drie mogelijkheden; of de premie gaat omhoog, of de pensioenopbouw wordt verlaagd. De derde mogelijkheid is een combinatie van die twee.

Correctiemaatregel
Volgens FNV komt de aanstaande premiestijging niet als een verrassing, gelet op de forse premiedaling bij ABP in de afgelopen jaren. De bond sprak daarbij van een 'correctiemaatregel'.


Extra kosten
De hogere premie bij ABP zal voor een groot deel uit de schatkist van het Rijk worden betaald. FNV rekent voor dat 70 procent van de extra kosten voor rekening komt van de werkgevers, in dit geval de overheid. De overige 30 procent wordt door werknemers, dus ambtenaren en leraren, betaald.


Verlaging pensioenuitkering
De discussie over de hogere premie staat los van de dreigende verlaging van de pensioenuitkeringen. Aan het einde van het jaar wordt aan de hand van de dekkingsgraad bepaald of pensioenen met ingang van volgend jaar daadwerkelijk moeten worden verlaagd. Bij ABP dreigt een mogelijke verlaging, gelet op de dekkingsgraad van 90,7 procent eind september. (ANP)

Reacties: 28

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hannes Haganum / kritisch lezer
Ik vind het langzamerhand onbegrijpelijk dat staatssecretaris Klijnsma niet in staat is om de hele pensioenproblematiek open en helder te communiceren. Is dit te wijten aan een enorm gebrek aan deskundigheid op het ministerie of heeft men daadwerkelijk iets te verbergen, zoals de vroegere greep in de kas van het ABP ?

Nu de rente op obligaties bijna NUL is en de rekenrente op 4 procent ligt, kan ieder bedenken dat er sprake is van een knellend probleem ! Anderzijds lezen we ook dat de reserves bij het ABP enorm groot zijn en feitelijk ruim voldoende zijn voor een goede dekking ! Het cruciale knelpunt zit bij de garanties voor langdurige indexering. Het valt het ABP bestuur en de regering kwalijk te nemen dat men geen open informatie geeft en hiermee het heersende wantrouwen jegens bestuur en politiek steeds verder voedt. Het is een thema dat zich bij uitstek leent voor een maatschappelijke discussie !!

Zijn er oplossingen ?? JA, natuurlijk ! Je kunt denken om de pensioenuitkeringen jaarlijks afhankelijk te maken van de resultaten, kiezen voor een andere opbouw., meer individualiseren...: cruciaal is echter meer zeggenschap door de belanghebbenden, maar die moeten wel weten waar ze wel of niet voor kiezen ! Nu kiest de staatssecretaris ervoor om een verkokerd patriarchaat in bescherming te nemen, terwijl het wel om ons financieel vermogen gaat !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Naast de greep uit het ABP door het Kabinet Lubbers/Kok heeft het Rijk jarenlang de pensioenpremie uitgehold en gebruikt voor salarisaanpassingen.

In het (verre) verleden werd totaal 24% pensioenpremie afgedragen! Helemaal niet zo verwonderlijk derhalve dat nu de wal het schip moet keren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
veestapel
Ze zijn er druk mee, hebben ambtenaren ooit genoeg vraagt men zich af. Op enige betrokkenheid bij wat dan ook heb ik ze nooit betrapt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
@Monique. Dat snap ik best, maar de gepensioneerden voelen het nu meteen. Toekomstige gepensioneerden kunnen nog extra pensioen gaan sparen of profiteren van later wèl gestegen rekenrente. De gepensioneerden van nu kunnen niets meer bijsparen voor hun pensioen en zijn al dood als de rente eindelojk aantrekt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Monique
Wanneer wordt dat verplichte pensioen opbouwen nou eens afgeschaft? We zouden op zijn minst de keuze moeten krijgen bij welk pensioenfonds je aangesloten wilt worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter
Er zijn wel andere keuzes te maken maar die zijn onbespreekbaar. Zowaar als een cohortgewijze opbouw van de AOW-leeftijd mogelijk is gebleken, is ook een cohortgewijze bijdrage aan het oplossen van dit probleem mogelijk. In dat geval moeten de niet waar te maken beloftes uit het verleden bespreekbaar worden gemaakt. Dat betekent wat mij betreft het afbouwen van de eindloonafspraken tot ze op het middelloon niveau komen. Pijnlijk maar dan leg je de rekening wel waar die hoort. Anders betalen straks de huidige premiebetalers (weer!) voor de huidige gepensioneerden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bart / ambtenaar
Wat een flauwekul!We worden voortdurend voor de gek gehouden.

De levensverwachting is niet zo fors toegenomen als men ons wil doen geloven. Wel is het sterftecijfer van zuigelingen afgenomen. Dat betekent niet dat we met zijn allen opeens veel ouder worden(…)Langer doorwerken, pas later pensioen krijgen, een lagere pensioenopbouw. En daar stond een kleine premieverlaging tegenover. Die kleine premieverlaging per 1 januari is per 1 april 2016 al grotendeels verdwenen na weer een tijdelijke opslag van 1 %punt gedurende minimaal 5 jaren(...)Het rentebeleid van de ECB veroorzaakt extreem lage rente op staatsobligaties waar het Rijk van profiteert. De pensioenfondsen betalen door de hoge rekenrente de rekening. De hoogste tijd dat den Haag dit eindelijk eens gaat compenseren.

- Vergeet niet als u op woensdag 15 maart in het stemhokje staat waar U niet op moet stemmen.

Nu premies verhogen èn opbouwpercentage verlagen èn opgebouwde rechten afstempelen is een gotspé.We zullen het verder helemaal niet hebben over de gouden senioren. Die jarenlang ondanks te weinig premiebetaling vervroegd met pensioen gingen. En vlak ervoor middels een late promotie tegen eindloonregeling de jackpot meekregen.

De huidige premiebetaler bloedt al twee keer: voor het eigen pensioen en voor de gouden regelingen uit het verleden. Het tekort door het rentebeleid MOET op het bordje van het MarkRutte terecht komen. Geen lastenverhogingen meer na jarenlang vrijwel op de 0-lijn!Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kim de Jong
Die ambtenaren moeten zich eens bezig gaan houden met de wijkteams en de burgers. Jullie zijn alleen maar met je zelf en geld bezig. Sta eens op toon lef en meldt wat er niet goed gaat ( jullie zijn toch zo begaan met de burgers lezen we overal ) kom eens op voor de burgers die zo waardeloos behandeld worden door dat vrije tuig.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Martin
Wat zijn ambtenaren toch vreselijk ondankbaar en ontevreden en inhalig met zo'n fantastisch loon en vakantiegeld en altijd iedere dag lekker eten kopen van de duurste supermarkt.

Een beetje inleveren is dat een probleem ?

Een iets goedkopere lease auto straks ?

Wel eens van een beetje sparen gehoord ?

Denk in het vervolg eens even na als jullie arrogant opmerkingen maken over mensen in de schuldhulpverlening. Jullie hebben het financieel zo goed met die vaste banen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Erik
Er zijn zeker wel alternatieven voorhanden, maar de snel radicaliserende FNV (behoud van alle rechten voor ouderen, geen enkele solidariteit met jongeren) wil hier natuurlijk niet aan.Vroeger PvdA stemmers, nu SP. Vergis je niet: een van de minst solidaire partijen en een van de meest conservatieve.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ron N. / uitvoerend
Zwarte Zwanen 5 - vrijdag 22 juli 2016 - Omroep MAXwie beheerd de pensioenpremie ?

wat doen zij er mee, ?

hoeveel geld is er "verdampt" ?

waar is het geld naar toe gegaan ?

waarom laat NL dit toe. ?

welke partij geeft hiervoor zijn acc. ?

hoe lost NL dit op ?@ Martin,.. ook in de ambtenarij zijn er vuilnismannen

@ Kim,...... antwoord je aan je eigen behoefte ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Lex Schampers / Informatieprofesional
Na zoveel jaar komt het uit dat de ambtenaren die hun eigen salarisverhoging betaalden uit hun pensioen nu terug mogen betalen. Bizar is hierbij dat dit indertijd al onder Lubbers begon plus het feit dat de vakbonden hier grif mee akkoord gingen.

Ten tweede werd de VUT ingevoerd. Dit hakte ook in.

Wellicht aardig om terug te lezen wat indertijd het Soc. Cultureel

Platform hierover tegen de regering adviseerde....

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jos
@martin problemen met jezelf. In een lastige positie waarvoor je de schuld graag bij iemand anders neerlegt. Slecht behandeld door een ambtenaar, volgens jou. Je reactie slaat echt nergens op. Oh ja, de eerste gewone ambtenaar met een leaseauto zou ik graag ontmoeten. Ik begrijp dat jij me daarbij kunt helpen?.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Oproep

Stem niet op VVD of PvdA
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Willem / AS
De ene dag krijg je te horen dat je weer een jaar langer mag werken, en de andere dag vertellen ze dat de pensioenpremie omhoog gaat. Wat heeft deze feestweek nog meer in petto, want eigenlijk ben ik er weer helemaal klaar mee!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan Beltrum / gemeenteambtenaar
Wellicht wordt het tijd het hele systeem te elimineren. Betaal de opgebouwde rechten uit aan de individuele werknemers en ken de huidige premiebijdrage van de werkgever toe aan de ambtenaar, die zich zelf al dan niet verzekert. Speculatie verdwijnt en we zijn verlost van het grote ABP-apparaat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janheeftertabak van / AdviZeur
Volgens mij is mijn pensioen de grootste woekerpolis van mijn leven. Alleen maar goed voor grote gebouwen en dikke bonussen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Eindelijk gerechtigheid! De gepensioneerden hebben er al genoeg voor moeten opdraaien met al 10 jaar geen prijscompensatie en binnenkort zelfs een korting.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter
Er zijn wel andere keuzes te maken maar die zijn onbespreekbaar. Zowaar als een cohortgewijze opbouw van de AOW-leeftijd mogelijk is gebleken, is ook een cohortgewijze bijdrage aan het oplossen van dit probleem mogelijk. In dat geval moeten de niet waar te maken beloftes uit het verleden bespreekbaar worden gemaakt. Dat betekent wat mij betreft het afbouwen van de eindloonafspraken tot ze op het middelloon niveau komen. Pijnlijk maar dan leg je de rekening wel waar die hoort. Anders betalen straks de huidige premiebetalers (weer!) voor de huidige gepensioneerden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Monique
@Jan

Wanneer snap je nou eens dat een korting en geen indexatie de werkenden ook treft in hun pensioenopbouw. Die wordt net zo goed niet geïndexeerd en mogelijk ook gekort.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F.A. von Geusau
Meer betalen voor minder opbouw. En dat terwijl de pensioengerechtigde leeftijd ook nog eens omhoog gaat. Misschien wordt het tijd voor betere financieel beleggers en beheerders binnen het ABP
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Merel / mens
Meneer Jos uw reactie als ambtenaar spreekt boekdelen als vertrouwenspersoon en klachtenafhandelaar weet ik dat de reactie van Martin voor 100% sterk staat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wout
Ook na de decentralisatie zullen de meeste mensen altijd het gevoel blijven houden als ik het maar goed heb als het met mij maar goed gaat onvoorstelbaar dat dit onderwerp zoveel reactie's geeft want zo erg is het echt niet je gaat er niet niet dood aan en je wordt er ook niet ziek van.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
veestapel
Zoveel reacties, zal wel weer over loonstrookjes ofzo gaan.

Ambtenaren..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Petra
Ik krijg onderhand het gevoel dat ik als ambtenaar hier eigenlijk niet meer mag lezen laat staan een inhoudelijke reactie geven......Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Fritz
Ach Petra,

Als je die reacties leest, zie je vaak dat men totaal niet weet waar men het over heeft. Het papegaait elkaar in populistische frasen na en het niveau ontstijgt niet het niveau van de borreltafel. Maar niet al te veel van aantrekken dus. Ambtenaren 'bashen' is nu eenmaal een populair tijdverdrijf waar, op gezette tijden zelfs de dames en heren politici zich aan bezondigen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rekenaar / medewerker
Je hebt het echt niet allemaal begrepen Peter.

De ABP-pensioenen staan al lang op middelloon en niet op eindloon!

En is voor jou het probleem dat de jongeren "weer" betalen voor de huidige gepensioneerden? Die aanname is al zo vaak ontkracht.

Zelf ben ik nog geen gepensioneerde. Een aantal jaren voor de eindstreep heb ik er twee jaar werken en dus twee jaar extra pensioenpremie betalen bijgekregen. En nu deze verhoging. Ik heb er over 5 jaar bijna 50 werkzame jaren opzitten en het lijkt me dat ik genoeg heb bijgedragen aan mijn eigen pensioen.

Ik zie dat de huidige premiebetalers nog niet volbrengen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marjolein
Het is een terechte schande dat gevoelige en medische informatie bij de gemeenten is belandt en ze geen geheimhoudingsplicht kunnen hanteren en geen respect kunnen opbrengen voor de meest kwetsbaren roddelen en van alles doorsturen en plezier hier om hebben.

Jullie niveau is elkaar pesten op kantoor daar staan jullie om bekend op een asociale laagwaardige manier. Borrelniveau noemen de ambtenaren dit zelf.

Kort ze maar goed in hun geld want dankbaar en menselijk zijn ze niet dat lees je hier.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie