Advertentie
carrière / Nieuws

Leger experts acht pensioenkortingen niet nodig

Er zijn verschillende pensioenfondsen die volgend jaar de pensioenen waarschijnlijk moeten gaan verlagen. Zo voorziet het ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland dat de kans op een verlaging van de pensioenen in 2020 reëel is. En dat geldt volgens het ambtenarenpensioenfonds ook voor 2021. Volgens een aantal experts is dat niet nodig.

14 oktober 2019
pensioendiscussie-shutterstock-1079107151.jpg

De dreigende pensioenkorting is grotendeels onnodig. Dat stellen ruim veertig experts in een brief aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Met een versoepeling van de rekenregels hoeft er niet of minder hard te worden gekort.

Er zijn verschillende pensioenfondsen die volgend jaar de pensioenen waarschijnlijk moeten gaan verlagen. Zo voorziet het ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland dat de kans op een verlaging van de pensioenen in 2020 reëel is. En dat geldt volgens het ambtenarenpensioenfonds ook voor 2021.

Lage rente
Volgens de briefschrijvers, waaronder Herman Wijffels, Lex Hoogduin en Elco Brinkman, is de huidige rente waarmee de pensioenfondsen moeten rekenen niet reëel. De rente is weliswaar laag, maar de opbrengsten uit beleggingen nemen toe. Als het pensioenstelsel rekening gaat houden met de feitelijke rendementen van de pensioenfondsen in plaats van met de risicovrije rente – momenteel bijna nul procent – hoeft er niet of minder te worden gekort.

Arm rekenen
Ten onrechte moeten de fondsen zich volgens de briefschrijvers – wetenschappers en mensen uit het bedrijfsleven – zich arm rekenen door net te doen of hun vermogen niet meer groeit. Daardoor lijkt het alsof ze te weinig geld in kas hebben om straks alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Zij pleiten voor een verandering van het boekhoudsysteem. ‘Anders rekenen we onszelf alleen maar verder de put in. Ons pensioenstelsel en zijn miljoenen deelnemers verdienen beter’, aldus de briefschrijvers. ‘Er is geen enkel ander land dat zoveel pensioenvermogen per inwoner heeft opgebouwd als ons land.’

Reacties: 16

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
Vermoedelijk heeft de politiek andere plannen met al dat pensioengeld. Maar dat zullen ze nooit zeggen, want dat kost stemmen.
H. Wiersma / gepens.
De eerste rechtszaken tegen de Staat/pensioenfondsen (uitnamen ABP, onjuist gebruik pensioengelden voor inkomenspolitiek) staan zo langzamerhand voor de deur.

Korten bij de meeste pensioenfondsen moet gewoon van tafel. Daarnaast behoren achterstanden van het niet indexeren (met rente) te worden gecompenseerd.
Johannes PC
Nederland heeft de laagste rekenrente van Europa.

Daarentegen is het rendement van de pensioenfondsen over de laatste decennia gemiddeld 7%.

Korten valt daarom niet uit te leggen.

DNB (Klaas Knot) c.s. is duidelijk de pensioenweg kwijt.koen post / gep.
De pensioenkwestie is een uitstekend voorbeeld van nepinfo. De politiek, kranten als Volkskrant NRC staan vol met "gewichtige" uit eigen koker of van zg deskundigen; artikelen met als boodschap: stelsel is niet houdbaar, ouderen eten alles op waar eigenlijk de jongeren recht op hebben. De Volkskrant laat berichten toe met als boodschap dat ouderen maar voor de helft mogen tellen als het gaat om een mening over pensioenen. Het zg pensioenenaccoord was ook al nepinfo want er werd net gedaan of alle problemen en kortingen van de baan zouden zouden. de dag erna kwam dijselbloem met zijn politiek advies: rekenrente nu 2% en dat zal wel 30 jaar zo blijven. Men slikt alles, FNV met z'n miljoen leden tegen 8 miljoen niet vakbondsmensen trekt een grote broek aan, politiek strooit verhalen rond die niet kloppen, kranten volgen de lijn vanuit denhaag. Terwijl een idee dat de rente op termijn best wel weer naar 4 % zou kunnen, en wat zeker geen idiote gedachte is het probleem doet oplossen, maar nee. De gestuurde discussie en de onjuiste beïnvloeding ook in deze kwestie laat zien dat het gat tussen de gewone Nederlander en de politiek in denhaag steeds verder uit elkaar drijft. Ollengren zou de van rijkswege en pers vervormde discussie over pensioen nu eens als nepinfo moeten laten onderzoeken. Heeft ze eindelijk ook meteen een voorbeeld hiervan want tot nu toe was het alleen maar omdat ze ook een keer in de krant wilde komen met haar plan zonder voorbeelden.

Ter zijde nog: de professoren onthouden zich van een mening of praten de politiek na, pas als ze met pensioen zijn dan hebben wij kans dat ze vrijuit spreken, want op de universiteit moet je wel netjes binnen de gekleurde lijntjes blijven en vooral niet zelfstandig een deskundig oordeel geven. Vinden wij het gek dat mensen de zg deskundigen niet (meer) vertrouwen? Hulde aan de 40 experts maar het zal niet helpen zo vrees ik.
Ing. L.R.G van Doornum / v.m Bestuursadviseur Gem. Utrecht
Het is belachelijk dat de overheid klaagt over zijn eigen rekenregels. Het moet toch simpel zijn om nieuwe rekenregels te ontwikkelen die een directe relatie heben op de korte, middelange en lange termijn rendementen van het pensioenfonds !!! Ga nu echt eens aan de slag !!
J. Roos
Verduistering van pensioengelden. Nogmaals een memo/brandbrief – deze keer van 40 gerenommeerde deskundigen - die betrekking heeft op de verduistering van Pensioengelden die de laatste 10 jaar door de regering op advies van de Nederlandse Bank (Klaas Knot die nooit zelf een steekhoudend argument aandraagt is blijkbaar ‘niet onder de indruk’ van de analyse) plaatsvindt. Gebruik maken van een formule, met name daarin de gehanteerde onrechtmatig berekende rekenrente, zorgt ervoor dat de middelen in de pensioenfondsen in de reserves zich ophopen terwijl de rechtmatige eigenaren niet kunnen beschikken over dit ‘uitgesteld inkomen’.Het wordt tijd dat de rechter wordt ingeschakeld. Waarom pakken de vakbonden deze taak niet op?

FNV en CNV zouden hier toch een zeer hot item van kunnen maken? Stilletjes blijven wachten tot de minister (Wouter Koolmees D’66 42 jaar), bereid is voor een keer geen korting toe te passen en dan heel blij zijn is niet het advies dat de 40 deskundigen geven. Die toegepaste rekenrente moet van tafel. Rekening moet worden gehouden met de feitelijk behaalde rendementen (gemiddeld 7% per jaar de afgelopen 40 jaar).
H. Wiersma / gepens.
@J. Roos.

En ….. uiteraard met terugwerkende kracht tot aanpassing van pensioenen overgaan. De beuk moet er in!
H. Wiersma / gepens.
Spijker van de maand: na 9 jaar begint het peloton een leger te worden.
JHAGM Sneuf van Toetellaere / bd
Netto rendement ABP t/m aug 17% totdat Draghi zijn draghionische maatregelen als lid van de Camorra blijft doorvoeren. Maak u geen illusies: de stroppenpot ABP gaat rechtstreeks naar Italië, Frankrijk en Spanje.De toezegging is allang gedaan door Rubberen Robbie. Het grappige is nu dat Brinkman, Wijffels c.s. NOOIT positief hebben gereageerd op mijn correspondentie (vanaf 1-1-2000 1x 0,8%) maar nu de heren zelf met pensioen zijn, wordt de bosbrand evident in hun eigen knip.
Financieel Dagbladlezer / netto-betaler
Elco Brinkman? Elco Brinkman?

Sinds wanneer is die pensioendeskundige?

Peter-Paul / RUD
Het spel dat nu gespeeld wordt is een prelude voor de transferunie. Maak u geen illusie, zoals ABP gelden onder de kabinetten Lubbers naar Den Haag gingen, zullen pensioengelden dadelijk afgeroomd worden en naar Brussel cq verder zuidelijk afreizen.Voor degene die abonnee zijn of digitaal toegang hebben tot Dagblad delimburger, een verhelderend artikel van Jacques Arntz en Nick Abrahamsen is op 16 oktober jl in editie Midden gepubliceerd. Daar staat het verhaal duidelijk uitgelegd.Bij deze een appel aan de vakbonden:

Wordt wakker en kom in actie!

Peter-Paul / RUD
Naam artikelSchandalig Pensioenbeleid
Wim den Boer / gepensioneerd en maatsch. actief
Het is 10 jaar gaande. DNB zou juist geen toezichthouder moeten zijn van de pensioenfondsen, is namelijk niet onafhankelijk. Tijd voor actie. Elke gepensioneerde die het mooie Den Haag drie kaar per jaar toeristisch bezoekt. Met de auto, op zelf gekozen dagen. Tien tot twintigduizend auto's per dag extra in Den Haag. Volkomen legaal.
Hendrik
Is er een vereniging die opkomt voor het belang van gepensioneerden ? En hoeveel leden zou die hebben?
H. Wiersma / gepens.
Wordt lid van:

1. Vereniging Pensioenverlies ABP en/of

2. Stichting Pensioenbehoud.

Zie voor meer informatie website via internet.

Zij bereiden rechtszaken voor. Kom in actie!
H. Wiersma / gepens.
De uitkeringen van de pensioenfondsen zijn gebaseerd op een kapitaal gedekt stelsel, dus het betreft geen omslagstelsel zoals bij de AOW.

1. Daarom hoeft het nu beschikbare pensioenkapitaal (ca. 1,5 biljoen euro) in relatie tot de toekomstige pensioenen en het aantal deelnemers niet volledig in stand te blijven. Als er in de toekomst minder deelnemers zijn kan de omvang van de pensioenfondsen ook omlaag.

2. Twintig jaar geleden wisten we niet dat de pensioenfondsen over de achterliggende periode een rendement van ca. 7,5% zouden halen. Net zo min als we nu weten welk rendement de komende 20 jaar wordt behaald.

3. Veel werkgevers (m.n. de Staat zelf) hebben forse bedragen geplunderd uit de pensioenfondsen. Het is alleszins redelijk dit geld in goede tijden met rente weer terug te storten. De Staat profiteert ook nog eens vorstelijk van de 'fictieve' EU-rente.

4. Via veel te lage premies is veel pensioengeld zonder overleg met pensioengerechtigden gebruikt voor inkomenspolitiek, dit ten faveure van werkenden (verbetering nettosalaris) en opnieuw ten faveure van de Staat (in omvang minder belastingaftrek).

5. Na 10 jaar stilstand (achteruitgang ca. 15- 20%) is het sowieso, net als in praktisch alle EU-landen, USA en Canada, redelijk om de rekenrente met een deel van de rendementsverwachting te verhogen, dit op basis van de rendementen uit het verleden. Het is in dat geval juist om over het algemeen de pensioenen niet te korten en zelfs met terugwerkende kracht te indexeren.

Het is bovendien juist om korte metten te maken met de redenatie van Knot en de kletspraat van Dijsselbloem.

Advertentie