Advertentie
carrière / Nieuws

Kabinet maakt eind aan ‘Rutte-doctrine’

Het kabinet breekt met de zogeheten Rutte-doctrine. Voortaan zal het bij elk wetsvoorstel dat en bij elke brief of nota die aan het parlement wordt gestuurd de onderliggende departementale nota’s die de bewindspersonen hebben gebruikt voor de besluitvorming actief openbaar maken. Dat staat in de kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend Onrecht’, naar aanleiding waarvan het kabinet Rutte III aftrad.

15 januari 2021
Rutte-doctrine.jpg

Het kabinet breekt met de zogeheten Rutte-doctrine. Voortaan zal het bij elk wetsvoorstel dat en bij elke brief of nota die aan het parlement wordt gestuurd de onderliggende departementale nota’s die de bewindspersonen hebben gebruikt voor de besluitvorming actief openbaar maken. Dat staat in de kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend Onrecht’, naar aanleiding waarvan het kabinet Rutte III aftrad

Herhaling voorkomen
Tegelijk met die boodschap, kondigde premier Rutte veranderingen aan die een herhaling van de toeslagenaffaire moeten voorkomen. Het kabinet kiest radicaal voor ruime informatievoorziening aan de Kamer, schrijft Rutte. De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag was zeer kritisch op de informatievoorziening vanuit ministeries aan hen. Daarnaast loopt er al langer discussie over verstrekking van informatie door het kabinet aan de Kamer, mede in het kader van artikel 68 Grondwet, schrijft Rutte. ‘Dat is niet goed voor het functioneren van de politiek, aangezien artikel 68 Grondwet de hoeksteen van de democratie genoemd mag worden. Het kabinet trekt zich deze kritiek zeer aan.’

Persoonlijke beleidsopvattingen niet meer weggelakt
Een van die veranderingen is dat het kabinet meer openheid wil gaan geven over de afwegingen die ten grondslag liggen aan het beleid ‘door transparanter te zijn wanneer interne ambtelijke stukken worden verstrekt’. In die interne ambtelijke stukken zullen persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren niet langer worden gelakt. ‘We zullen bij elk stuk (wetsvoorstel, brief of nota) dat aan het parlement wordt gestuurd, onderliggende departementale nota’s die de bewindspersonen hebben gebruikt voor de besluitvorming actief openbaar maken’, aldus Rutte. Dat zal gebeuren vanaf 1 juli. Daarmee hoopt het kabinet inzage te geven in de totstandkoming van haar beleid en veel van de vragen achteraf te voorkomen.


Transparanter

Het kabinet wil transparanter zijn bij het openbaar maken van stukken die zijn opgesteld voor intern beraad en de grond ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ ook niet langer hanteren als invulling van de weigeringsgrond ‘belang van de staat’. Verder wil het kabinet veel vaker dan nu technische briefings geven of tijdens commissievergaderingen technische toelichtingen laten verzorgen door ambtenaren. Tot slot wil het kabinet in dialoog met de Kamer en andere betrokken partijen om te bespreken hoe de ruimte voor kritische of afwijkende advisering en de veiligheid van ambtenaren geborgd kunnen blijven.

Prijskaartje

De verbetering van de informatiehuishouding bij de overheid gaat overigens flink in de papieren lopen. Dit jaar wordt er 161 miljoen euro voor uitgetrokken, waarvan 52 miljoen naar de Belastingdienst gaat en 5 miljoen naar UWV en Sociale Verzekeringsbank. Tot en met 2026 loopt dat bedrag op tot meer dan 300 miljoen euro per jaar, waaronder kosten voor de implementatie van de Wet open overheid. Aan het verbeteren van de dienstverlening door de overheid wordt dit jaar 266 miljoen euro besteed, Dat loopt in de jaren erna op naar een half miljard euro per jaar. Hiervan gaat jaarlijks 150 miljoen naar gemeenten. De Tweede Kamer moet deze extra uitgaven nog wel goedkeuren.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bertus / Observant
Eens met Petra en Spijker.

Aanvullinkje, Met Rutte krijg je er een kneiterlinks kabinet bij. De persoonlijke wroeging van Rutte naar midden en rechtse partijen is nl. nog groter dan zijn ego.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
rob
Hou toch op met het woord 'Rutte-doctrine'. Het hee systeem heeft gefaald. Ik snap dat de linke media Rutte liever weg willen zien, maar dit is wel erg doorzichtig.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Keijzer
@ RonaldHartgrondig met u eens!Het is deze ergerlijke herhalende, collectieve reflex, vanuit een disproportionele dominante linkse oppositie en media, die zoveel mensen de politiek de rug doen toekeren in totale hopeloosheid, of het nu wel of niet hoog opgeleiden zijn. De eerste groep handhaaft zich wel in elk systeem. Het deel uit de tweede groep die zich gewaarborgd voelt onder de doctrine van de linkse kerk, zoals Fortuyn dat eroderende systeem voor de samenleving aanduidde, ziet vanzelf eveneens gebeuren, dat de wal, het hardnekkig dominerende, links politiek correcte schip gaat keren. Referend naar Fortuyn: als het geld op is, houden (irreële) idealen die geld kosten vanzelf op!Het vertrek van Mark Rutte zou op een ander vlak een aderlating voor NL betekenen. Het slechte fundament van de EU en Euro, met alle nefaste gevolgen van dien, verdwijnt niet vanzelf en gaat imploderen bij voortzetting huidig beleid (Merkel/Duitsland hielden/houden die 2 slecht gefundeerde en top down opgedrongen fenomenen nog drijvend).Mark Rutte is een van de enkele, meest ervaren politieke leiders in EU en inmiddels van tel geworden in die power play kooi. Wie het hardst roept om zijn vertrek, heeft eigen belangen op het oog en niet het landsbelang! Verkiezingen in deze grootste crisis sinds WOII zijn zelfs onverantwoord!Gebrek aan verantwoordelijkheid is bijkans een chronische pandemie geworden. Zonder Verantwoordelijkheid (op individueel niveau of binnen alle mogelijke verbanden) geen Vertrouwen en zonder Vertrouwen, geen (sociale) Vrede. Dat is al substantieel geërodeerd. Daar passen geen politieke spelletjes bij voor eigen gewin aan linkse kant, met al hun window dressing als lokmiddel van dien, of hun arrogantie omtrent hun vermeende, hogere morele eigen niveau!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@Ronald en Keijzer.

Kennelijk ziende blind en horende doof? Als leider van dit Kabinet heeft Rutte (VVD) de laatste 10 jaar veel te veel blunders begaan. Weliswaar zijn ministers en staatssecretarissen verantwoordelijk voor hun eigen departementen/portefeuilles, maar als leider behoort met name de minister president leiding en sturing te geven. Om maar eens wat blunders/affaires en slechte eigenschappen te noemen:

-de invoering van nieuwe AOW-wetgeving (geen overgangsregeling, beperkte compensatieregeling afhankelijk van inkomen en bovendien pas 4 maanden na de invoering en dus te laat tot stand gekomen).

-de rampzalig uitwerkende reorganisatie van de belastingdienst (kosten 700 à 800 miljoen).

-de rampzalige afwikkeling van het Groningse gasbeleid.

-ondoordacht Klimaatbeleid (bijv. Duitland - gas en Nederland -zonnepanelen, windmolens en biomassa met alle milieuproblemen die er zijn en nog gaan komen).

-veel te late aanpassingen en knullige aanpak stikstof-, PAS- en Pfas-beleid.

-aanleg nog steeds niet gebruikt vliegveld Leliestad (kosten 1 miljard).

-zig zag-beleid ten aanzien maximale snelheid op verkeerswegen (extra kosten aanpassing verkeersborden?).

-het herhaaldelijk verdoezelen van zaken, onjuistheden, niet nakomen van wetgeving en niet nakomen van toezeggingen en verkiezingsbeloften (o.a. hypotheekaftrek, 1000 euro per burger)

-onrechtmatig gebruik pensioenenvermogen voor aanwenden lagere pensioenpremies en hogere salarissen.

-rampzalig en oer conservatief denken ten aanzien van prijscompensatie bij pensioenen.

-de dividendbelastingaffaire.

-zijn rol in de toeslagenaffaire.

etc. etc.

Kortom, na al deze onvolkomenheden en blunders tijd voor een nieuwe leider en een frisse wind met nieuw

-vooral betrouwbaar- elan.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Petra
Eens met Spijker.Mijn lijstje met kwalijke gevolgen van Rutte I, II en III is nog veel langer.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie