Advertentie
carrière / Nieuws

Rehwinkel verrekent nieuw inkomen met wachtgeld

Voormalig burgemeester van Groningen, Peter Rehwinkel, heeft een bedrijf opgezet. Hij gaat internationale overheden adviseren hoe ze zich moeten voorbereiden op potentiële rampen en calamiteiten.

05 augustus 2014

Oud-burgemeester van Groningen Peter Rehwinkel is een bedrijf begonnen. Hij gaat overheden en bedrijven trainen om zich goed op crises voor te bereiden. Het goede nieuws voor Groningen is dat het wachtgeld volgens hem kan worden afgebouwd: 'Zoals wettelijk voorgeschreven verreken ik de verdiensten met mijn wachtgeld’, aldus Rehwinkel vanuit zijn verblijfplaats Barcelona.

Vrijwilligersbaan, recht op wachtgeld

Hij zegde vorig jaar zijn baan als burgemeester op om in Barcelona bij een organisatie voor lokale overheden onderzoek te gaan doen naar rampenbestrijding. Dit bleek een vrijwilligersbaan, dus hij bleef recht op wachtgeld houden. De eerste drie maanden zag hij hier van af, maar toen hij in die tijd geen betaalde baan had gevonden besloot hij toch gebruik te maken van de regeling.


Afkeuring

Omdat Rehwinkel uit eigen beweging ontslag nam was er algemene afkeuring over de vrijwilligersbaan in Barcelona, gefinancierd met Gronings wachtgeld. De kwestie liep zo hoog op dat Manon Fokke van zijn eigen partij (PvdA) kamervragen stelde. Minister Plasterk oordeelde dat Rehwinkel gewoon sollicitatieplicht had, waarop Rehwinkel toezegde dit te zullen naleven.

 

International Disaster and Crisismanagement

Maar nu de site van zijn eigen bedrijf sinds enkele dagen officieel in de lucht is, komt er ‘zo snel mogelijk’ een einde aan de uitkering, zo liet Rehwinkel telefonisch weten. Onder de naam ‘International Disaster and Crisis Management’ traint hij bedrijven en overheden hoe te voorkomen dat ‘een crisis ook werkelijk uitgroeit tot een ramp.’ Ook biedt hij recruitment- en adviesdiensten aan.

 

Profiel: ervaren crisismanager

Het bedrijf is officieel ingeschreven in Nederland, maar Rehwinkel verricht  het werk vanuit zijn appartement in Barcelona. ‘Dit is toch de internationale hub voor crisismanagement, hier zitten de belangrijke organisaties op dat gebied’. De oud-burgemeester en voormalig parlementslid profileert zich op de site als een ervaren crisismanager. Hij schermt met een indrukwekkende hoeveelheid contacten in de internationale rampenwereld en zegt ‘als burgemeester zijn verantwoordelijkheid tijdens (dreigende) calamiteiten niet uit de weg te zijn gegaan’.


Verevening met wachtgeld

Hoeveel opdrachtgevers hij heeft, wilde Rehwinkel niet zeggen. Het is volgens hem niet bon ton om daar over te praten. ‘Ik ben al enkele maanden actief, ik bereid trainingen voor. Dat is maatwerk, dus dat doe ik in opdracht, er is werk genoeg’. Daarmee hoopt hij ‘op termijn’ voldoende te verdienen om zijn wachtgeld te kunnen opzeggen.


Opstarten

‘Nu al vereven ik mijn verdiensten met Groningen. Wat ik verdien wordt op een gegeven moment afgetrokken van het wachtgeld’, zegt Rehwinkel. Wanneer hij quitte speelt met het wachtgeld durft de oud-burgemeester niet te voorspellen. ‘Ik heb moeten investeren en ben nog aan het opstarten, maar krijg zeer goede reacties.’
 

Nederlandse reacties soms wat zuur

Ook positieve reacties uit Nederland? ‘Dat wisselt, daar zit ook wel wat zuur tussen. Ik heb besloten me daar niet aan te storen, ik wil vooruit kijken en mijn expertise als crisismanager delen met bedrijven en overheden. Iedereen mag daarvan vinden wat hij vindt’. 

Reacties: 19

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Erik
@R.M. Dalmijn

Anonimi? Dat weet u zeker?

Dus u zegt dat Marieke geen Marieke heet? Willem geen Willem etc. etc.?Wie zegt mij dat u R.M. Dalmijn heet?

Kortom, het gaat om de inhoud van een bericht, niet onder welke naam je het uitspreekt.

Wat maakt dat nou uit?Reageer inhoudelijk als u het ergens niet mee eens bent en onderbouw het, maar ga niet de verhevene uithangen.Meneer Rehwinkel heeft ons allen voor de gek gehouden met zijn zelf verzonnen baantje in Spanje.

De organisatie (UCLG te Barcelona) heeft duidelijk laten weten dat dhr. Rehwinkel nooit en te nimmer voor de organisatie werkzaamheden heeft verricht.Ook niet vrijwillig.Kortom, hij heeft ons flink voorgelogen. Maar gaat u gerust de "anonimi" van repliek dienen. We betalen wel belastinggeld voor zijn welverdiende (kuch) wachtgeld. Wat uberhaupt al een regeling is die je niet kunt verkopen aan de burgers, maar dat terzijde.
Pieter / schipper
Helema met deze Erik eens, het gaat om de feiten!!
Arnold
Het is niet van deze tijd, dat een bestuurder, op eigen verzoek (dus vrijwillig) werkloos wordt en dit dan via de APPA afwentelt op de staat.
Dat bedrijfje wordt waarschijnlijk niets...... Vanuit Spanje.... Ja ja
Ik vermoed dat er nog geen kwartje is gekort op zijn wachtgeld. Maar dat is natuurlijk slechts een vermoeden.
Fritz
Beste Albert,

Dat klinkt allemaal wel heel plausibel, daar waar u spreekt over afbreukrisico en dergelijke, maar laat ik eerst eens beginnen met het standpunt dat niemand met het mes op de keel gedwongen wordt om in het openbaar bestuur te gaan werken. Daarnaast wordt een dergelijke baan, op z'n zachtst gezegd, niet echt slecht betaald wordt, maar daarnaast acht ik het 'afbreukrisico' nu niet bepaald hoger dan dat van een ondernemer/ZZP'er of iemand met een 0-urencontract. In de huidige tijd lijkt bijna niemand nog zeker van zijn of haar baan. Toch zie ik ondernemers, ZZP'ers, 0-urencontracters, niet vrijwillig hun baan opzeggen om vervolgens met wachtgeld te gaan. Ik zie ze evenmin een eigen bedrijf starten waarbij het inkomen aangevuld wordt via het wachtgeld (over concurrentievervalsing gesproken). Feit is gewoon dat de politiek zichzelf gunsten heeft toebedeeld die niemand anders in deze samenleving geniet. Dat lokt negatieve reacties uit; dat veroorzaakt een kloof tussen politiek en burger; dat maakt dat men politici er van beticht zakkenvullers te zijn. Het is overigens diezelfde politiek die er een baantjescarrousel op nahoudt, waardoor de meesten toch wel weer ergens een dikbelegde boterham kunnen binnenhalen. Nee, zolang de politiek haar positie misbruikt om de eigen kaste voordelen te gunnen die zij andere burgers niet gunnen (en dat steeds schaamtelozer doet), zal de afkeer van de politiek alleen maar groter worden.
Mr R.M. Dalmijn
Inderdaad bij de naam Erik maakt het niet uit dat de achternaam ontbreekt. Even door Google , Bing en een handje sociale media en hij is boven water. Met 2.387.633 hits was het wel even werk. Maar dan heb je ook wat. Succesvol de HAVO afgerond in Amersfoort met een mooi punt voor Duits, zelfs beter dan zijn slimme oudste zus die kort daarop naar Amsterdam vertrok om te gaan studeren. Erik ging in het Arsenaal van mijnheer Bouvrie de verkoop ondersteunen vanwege zijn elegante omgangsvormen en commerciele succes in wit. Daar op de dijk was ook de eerste van , naar later zou blijken vele, confrontaties met de nog jeugdige burgervader Dr Rehwinkel. Pardoes van de dijk gereden en geen woord van excuus slechts een meewarige blik uit den hoge werd zijn deel; dat vormt. De Naardense Kroniek kon zich vanaf dat moment verheugen in een niet aflatende stroom ingezonden brieven en emails van Marieke ( een alias van Erik). De relatie verbeterde er niet enorm door en Burgemeester nam gedwongen de wijk naar Groningen. Wat gaat daar nog boven tenslotte. Wel was er inmiddels enige troost van Isabel , de oudste zus van Erik die de studie Spaans met succes had weten af te ronden en inmiddels stage liep in Barcelona. Bewogen door het lot van Dr Rehwinkel die alle dromen zag vervliegen nodigde zij hem uit aldaar een adviesbureau op te richten. En zo geschiedde. Het wachtgeld, hem aangeboden door alle burgers van Nederland middels wet en regelgeving (ook wel democratie genoemd) houdt hem gaande met af en toe eendrankje opmde Ramblaz voor Isabel. Niet leuk voor Erik die als part time ambtenaar van de sectie omgevingsvergunningen Nijkerkerveen droomt van een uitdagende baan in de advieswereld waar zijn van oorsprong ontspannen , hoffelijke en opgewekte persoonlijkheid weer ruimte krijgt en zijn brein frisse lucht. Erik veel succes , schrijf nog eens een stukje. groetjes aan Willem (ook een pseudoniem) en Marieke
True
Willem dus ook een pseudoniem, waar gaat dat heen..

Hoe dan ook, Rehwinkel zien we niet meer terug in het openbaar bestuur, zelfs niet bij de PvdA. Succes met je carrière.
Pipadekloon / Voorlichter
Die mensen die onder een pseudoniem reageren werken bij de gemeente Groningen en durven niet met hun echte naam te reageren.Maar daarom mogen zij wel een mening hebben over de crises manager Rehwinkel,die nu lekker labschwantst van de taxpoet.Inderdaad is het laf om onder pseudoniem te reageren.
george / ondernemer
Indeed , the man is an international disaster!
Fritz
Nederlandse reacties kunnen wat zuur zijn. Dat is misschien niet zo vreemd als je beseft dat zulk een stunt; vrijwillig ontslag nemen en met gemeenschapsgeld worden doorbetaald, vrijwilligerswerk gaan doen en met gemeenschapsgeld worden doorbetaald en een onderneming starten terwijl je inkomen wordt aangevuld met gemeenschapsgeld, een stunt is die niet voor gewone werknemers of ambtenaren is weggelegd, doch enkel voor de dames en heren politici, die zichzelf op deze wijze weer uitstekend hebben voorzien. Vind je het gek, dat als je zulk een uitzonderingspositie meent te mogen innemen op kosten van de belastingbetaler, dat dat enigszins zure reacties uitlokt? Ik vind dat in ieder geval niet gek.Iedere normale burger die vrijwillig ontslag neemt, staat inkomensloos op straat. Geef me een plausibele reden waarom dat voor politici die vrijwillig opstappen anders zou moeten zijn.
Andrew
Het is te schandalig voor woorden, dus als ik zelf ontslag neem om in het buitenland te gaan 'werken' en dat blijkt om een vrijwilligersbaan te gaan, krijg ik dan ook uitkering? en kan ik die uitkering gewoon blijven behouden zolang ik al werk doe voor anderen zonder dat mijn uitkering gekort wordt? Dacht het toch van niet.. Afschaffen heel die wachtgeldregeling, ook politici moeten maar gewoon aansluiten bij de rij bij het UWV en net als de 'normale' werknemer met een karig uitkeringetje moeten doen met dezelfde voorwaarden/termijn.

En dan woont deze man ook nog eens in het buitenland... Het is gewoon 1 grote graaier... Waar kan ik me aanmelden om burgemeester te zijn, zodat ik ook van zo'n regeling gebruik kan maken, want tja, om burgemeester te zijn hoef je immers niets te kunnen..
a. middelveld / senior adviseur
Politici hebben een hoog afbreukrisico in hun baan. Het is goed dat daar een passende voorziening is, want wie wil anders nog bestuurder worden en daarvoor een andere baan opgeven? Iemand kan dan zogenaamd vrijwillig vertrekken, maar hoe hoog was de druk al en welke signalen waren al afgegeven dat er geen herbenoeming in zou zitten. Moet iemand daar dan op blijven wachten om recht te hebben op een wachtgeld? Dat is niet in het belang van Groningen en niet in het belang van de bestuurder. Het is goed dat hij een sollicitaiteplicht heeft en dat daar op toegezien wordt. Nu hij kennelijk zelf inkomsten gaat verwerven vindt er gewoon verrekening plaats en blijven de kosten voor Groningen beperkt.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Ik wil niet zuur overkomen, maar zulke strapatsen als Rehwinkel heeft vertoond, verliest de burger natuurlijk wel het vertrouwen in ambtsdragers. Zeker als burgemeester heb je een voorbeeldrol en deze man was duidelijk te licht voor die functie. Het zegtr ook veel over een volkomen verouderd regentensysteem van politieke benoemingen. Op zeker moment moet er dan weer ergens in een Gronings dorp dat toch wordt samengevoged een lesbisch-allochtone burgemeester worden benoemd die lid van de PvdA is. En vervolgens ontstaat daar dan weer een enorm conflict met de gemeentesecretaris. Het is net een klucht, die de belastingbetaler echter veel geld kost en het vertrouwen in ons lokale bestuur zwaar aantast. Schandalen nemen inmiddels een grote plaats in in Binnenlands Bestuur. Het hele stelsel is volledig vermolmd. Rehwinkel is daarin maar een poppetje van te licht kaliber, een omhooggevallen salonsocialist met te grootse fantasieën.
Ingrid wijngaarde / milieubeleidsmedewerkers
Volgens mij is Wachtgeld een soort WW voor ambtenaren. Bij onvrijwillige werkloosheid, toch?

Ik stel 3 vragen:

1. Heeft een werknemer, die zelf ontslag neemt, recht op een WW? Ik wil dat ook, want ik ben zat van mijn huidige baan, waar kan ik me melden?

2. Heeft iemand die in Nederland heeft gewerkt en vertrekt, in het buitenland recht op een WW? Moet hij niet beschikbaar blijven voor de NL arbeidsmarkt?

3. Meten we hier met een dubbele maat en houden machthebbers elkaar de hand boven het hoofd?misschien heb ik iets gemist ...Dit soort praktijken hollen de ambtenarenstatus alleen maar verder uit.

Deze topbestuurder is "een beetje dom geweest" maar het heeft voor hem weinig gevolgen.

Een schoolverlater, die in het verleden een dom besluit genomen heeft, de school (werk) niet af te maken, is minder goed af ...

NL: klassenmaatschappij ?
Marcel / criticus
Goh zeg, Rehwinkel verrekent het wachtgeld met zijn inkomsten...jaja, "Zoals wettelijk voorgeschreven ..."!!!!Wat een geweldenaar hè, dat hij doet wat hij wettelijk MOET doen!!!.

Dat hij zich houdt aan de voorschriften (sollicitatieplicht)Kennelijk een bijzonderheid voor hem om zich aan de wet te houden!"Wat ik verdien wordt op een gegeven moment afgetrokken van het wachtgeld" ... en wanneer is dat "moment" aangebroken en wie bepaalt dat???

Wat is "voldoende"....

Klinkt allemaal heel sociaal, maar hij start feitelijk gewoon een eigen bedrijf op in eigen tempo maar wel met gemeenschapsgeld!
Ellen
Ja, Nederland is alweer heel lang een klassenmaatschapij (misschien is het wel nooit echt anders geweest).

We roepen alleen nog steeds met zijn allen dat dat niet zo is, maar als je voor 50 Eu de sociale dienst tilt krijg je een stuk meer straf dan wanneer je voor 5000 Eu de belastingen ontduikt, laat staan als je een gezond bedrijf opblaast door honderden miljoenen te frauderen (Imtech, ik dacht, de banken kennen we nu wel en het probleem is breder dan de banken, alleen bedrijven worden gek genoeg niet gered door de overheid) waardoor straks tienduizenden mensen op straat staan.Er zijn kleine misdaden, grote misdaden en er is "marktgericht werken".
Wilem321
Voordat Rehwinkel er aan toe komt zijn wachtgeld te verrekenen zorgt hij natuurlijk eerst dat hij een bedrijfsauto koopt, kantoorruimte koopt, allerlei zakenreisje maakt en alles om zijn winst te beperken. En dan als het wachtgeld afgelopen is casht hij die dingen. Eigenlijk betalen wij zometeen dus zijn nieuwe kantoorpand, zijn nieuwe auto. Hij laat die 6000K per maand echt niet schieten.
Lingewaardse / Bewoonster
@ing

Er is een verschil tussen ambtenaren en politici.

Ambtenaren (in dienst van de gemeente) krijgen na ontslag gewoon WW en bij vrijwillig ontslag niets, politici hebben recht op wachtgeld.

Dus graag niet verwarren.

Roffa
Rehwinkel is een non-valer. Net als Van Aarsten bv. PvdA of VVD, etmaaltje. Allemaal niets uit. Regentenpartijen, met bestuurders die uitsluitend voor zichzelf bezig zijn.

Rehwinkel: "Ik heb besloten niet te storen aan wat anderen vinden" ofwel: Iedereen kan het heen en weer krijgen.

Van Arsten: "ik ben diep geraakt". Ofwel: hoe durft men kritiek op mij te hebben.

De arrogantie die beiden uitstralen. Het zijn gewoon een stelletje hufters.
Mr R.M. Dalmijn
Allemaal fijnbesnaarde reacties van anonimi. Begint een beetje op Geenstijl en Elsevier te lijken. Overigens staat bij een aantal de spellingscontrole niet aan.
Advertentie