Advertentie
carrière / Nieuws

‘Wij vertegenwoordigen 80% van de ABP-deelnemers’

Sinds een paar jaar mogen werknemers die geen lid zijn van een vakbond ook deelnemen aan medezeggenschaps- en verantwoordingsorganen van pensioenfondsen. Sinds 1 juli 2014 gebeurt dit ook bij ABP.

09 april 2018

Niet-vakbondsleden hebben hun eerste termijn in het Verantwoordingsorgaan van ABP erop zitten. Als onafhankelijke leden worden ze niet gehinderd door een achterban of een partijgedachte. ‘Wij kunnen kritischer oordelen.’

Sinds een paar jaar mogen werknemers die geen lid zijn van een vakbond ook deelnemen aan medezeggenschaps- en verantwoordingsorganen van pensioenfondsen. Sinds 1 juli 2014 gebeurt dit ook bij ABP. De toenmalige Deelnemersraad, waarin vertegenwoordigers van werknemers en gepensioneerden zaten, en de Werkgeversraad, waarin werkgeversvertegenwoordigers uit de overheids- en onderwijssectoren zaten, werden allebei opgeheven. In plaats daarvan stelde ABP een Verantwoordingsorgaan in, dat bestaat uit werknemers, werkgevers en ­gepensioneerden. Het Verantwoordingsorgaan adviseert het ABP-bestuur gevraagd en ongevraagd over het beleid,  bijvoorbeeld over de hoogte van de premies of over wel of niet indexeren, en beoordeelt de besluitvorming. Vier jaar geleden waren de eerste verkiezingen. De LvOP slaagde erin om vanuit het niets vijf van de 19 werknemerszetels binnen te halen. Nu de stembussen opnieuw open zijn, hoopt de partij van de onafhankelijken op negen zetels.

Vergaderen met webcam
Lijsttrekker is Petra van Straten. Zij werkte tien jaar als pensioenadvocaat en doet nu promotieonderzoek naar de beleidsvrijheid van pensioenfondsen. Van het begin af aan hamerde de LvOP op het belang van transparantie. Inmiddels staat er na vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan een verslag van de vergadering op de website van ABP. Dat heeft volgens LvOP-kandidaat Michael Visser lang geduurd voordat dat voor elkaar was. ‘Wat ons betreft mag het verder gaan en zet je bij wijze van spreken een webcam bij de vergaderingen.’

Tabak en kernwapens
Ook duurzaam beleggen is een belangrijk punt voor de LvOP, omdat het bij de achterban leeft. ‘Het is het geld van de deelnemers. Wij vinden dat ABP aan alle deelnemers moet vragen: wat wil je?’, zegt Visser. In januari maakte ABP bekend dat er een einde komt aan beleggingen in tabak en kernwapens. ABP wil deze beleggingen, die een waarde hebben van zo’n 3,3 miljard euro, binnen een jaar verkocht hebben. Visser: ‘Dit persbericht kwam voor het Verantwoordingsorgaan als een verrassing. Een prettige verrassing weliswaar, maar je vraagt je af of de procedures wel goed lopen.’

Klakkeloos uitvoeren
De andere werknemersfracties in het Verantwoordingsorgaan – ACOP, CCOOP, CMHF/AC/FOG-ABP – vertegenwoordigen de ambtenaren die lid zijn van een vakbond. Hoe zit dat bij de LvOP, wie vertegenwoordigen zij? ‘Wij vertegenwoordigen 80 procent van de ABP-deelnemers, al die mensen die geen lid zijn van een vakbond’, aldus lijsttrekker Van Straten. ‘Een bestuur moet een duidelijk standpunt durven innemen en niet klakkeloos uitvoeren wat de Pensioenkamer beslist’, zegt ze. Als voorbeeld noemt ze de ANW-compensatie, een financiële compensatie voor nabestaande  partners die geen recht hebben op de ANW-uitkering van de overheid. De Pensioenkamer besloot de ANW-compensatie af te schaffen. Dit leidde tot veel onrust. Van Straten: ‘ Daarop zei het ABP-bestuur: we gaan in bepaalde situaties alsnog compenseren vanuit onze middelen.’

Kritischer oordelen
Waar het om gaat, vindt Van Straten, is dat het bestuur zich fermer had moeten opstellen. ‘Het bestuur had tegen de Pensioenkamer moeten zeggen: dit kunnen we niet doen. Of: we willen een overgangstermijn.’ Dat zoiets gebeurt, vloeit voort uit het feit dat de sociale partners die de afspraken maken in de Pensioenkamer dezelfde sociale partners zijn die het ABP-bestuur vormen, stelt de LvOP. Daarom heeft niet alleen een Verantwoordingsorgaan, maar ook een pensioenfondsbestuur belang bij onafhankelijke leden, stelt Van Straten. ‘Onafhankelijke leden worden niet gehinderd door een achterban of een partijgedachte. Zij kunnen kritischer oordelen. Dat is goed voor de checks and balances van datgene waar de Pensioenkamer mee komt.’ 

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 7 van deze week. (inlog)

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Fred Fens / Geen
Arrogant om te beweren dat de niet gebonden leden 80% van de achterban vertegenwoordigt. Als niet gebonden spreek je alleen voor jezelf en misschien en paar bekenden van je. Nog arroganter is van jezelf zeggen dat je kritischer bent.
Wottsjer
Wat is er mooier dan ongehinderd door enige achterban, zonder last of ruggenspraak (letterlijk) en vol trots te laten zien hoe mooi je de arrogantie en zelfingenomenheid die je de vertegenwoordigers van de bonden en werkgevers altijd verweten hebt, ook zelf kunt neerzetten. Het zou een hilarisch feest zijn als het niet zo diep-triest zou wezen.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Ik heb al gestemd en wel uit volle overtuiging op een onafhankelijk lid. Vakbonden houden elke vorm van vernieuwing tegen. Ik had mij redelijk goed verdiept in het pensioenstelsel en de AOW, maar toen ik rustig onderbouwd tijdens een landelijke vakbondsbijeenkomst mijn visie toelichtte en om een reactie vroeg, werd mij de mond gesnoerd. Ik ging tegen de bobo's in. Ondanks mijn staat van dienst. Na een volgende ervaring heb ik mijn lidmaatschap opgezegd, ben uit de OR gestapt en ik heb nooit ergens een minuut spijt van gehad.Het is een verademing om de visies van onafhankelijke leden van het ABP , zoals Petra van Straten, te lezen.Het meest trieste was nog dat onze vorige staatssecretaris, Tante Jetta, geen ene bal van ons pensioenstelsel bleek te begrijpen.... Het zegt heel veel over de kwaliteit van de ambtelijke top bij SZW!En zij moeten dan beleid maken voor miljoenen Nederlanders..?????De Britten doen dan de suggestie om een vaak minder gerespecteerd lichaamsdeel te mogen kussen...
Advertentie