carrière / Partnerbijdrage

Zeeland en de kracht van het water

100 jonge ambtenaren op excursie.

Oosterscheldekering

Donderdag 19 oktober stond in het teken van Zeeland en de Kracht van het Water voor een groep van 100 jonge ambtenaren. Werkzaam voor gemeenten, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten en ministeries én van binnen en buiten Zeeland. Dit sluit perfect aan bij de doelstelling van Stichting FUTUR om de verbinding tussen Jonge Ambtenaren Netwerken rondom urgente en gezamenlijke maatschappelijke opgaven te realiseren.

Droge enkels

De dag werd geleid door Esmee Sijnesael, bestuurslid van JatZee (jongerennetwerk van Provincie Zeeland). Zij gaf het woord aan Siemco Louwerse, directeur van het Watersnoodmuseum, die de groep jonge ambtenaren welkom heette met een urgente boodschap. Zeventig jaar geleden vond immers de watersnoodramp plaats. De recente overstromingen in onder andere Limburg bewijzen dat dit thema van groot belang is en dat ''droge enkels'' geen vanzelfsprekendheid zijn.

Paul de Beer, programmamanager van Zuid-Westelijke Delta, onderstreepte deze boodschap en vertelde hoe hij in samenwerking met alle bestuurslagen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgers bouwt aan de Delta van de Toekomst. Zijn oproep: 'met weinig geld kan je veel bereiken als je echt met elkaar samenwerkt en hierbij het Huis van Thorbecke soms ''ontkent''.' Na een korte pauze was het tijd voor het panelgesprek met onder andere wethouder Paula Schot. Diverse stellingen kwamen aan bod, bijvoorbeeld: De overheid (alle bestuurslagen) moet meer investeren in zoetwater opslag.

Annick Creemers, projectleider van het themajaar, gaf een korte toelichting op wat 'Kracht van het Water' precies inhoudt, ook om de aanwezigen te inspireren en het belang van deze netwerkdag te onderstrepen.

Innovaties en junior'en

Toine Poppelaars en Mike Dekker van Waterschap Scheldestromen vertelden vervolgens vanuit het perspectief van het Waterschap over het belang van innovaties en gingen specifiek in op de Dijkversterking bij Hansweert. Zij gaven mooi weer dat toekomstplannen belangrijk zijn, maar dat er ook nu al veel gebeurt. En dat het goed is dat te blijven vertellen. De Jonge Ambtenaar van het Jaar van Zeeland, Corine Fontijn, sloot het plenaire deel af. Haar energieke en passievolle oproep aan alle jonge ambtenaren: 'laat je niet junior’en'. Voel je niet minder dan je collega's, en breng je eigentijdse ideeën en ervaringen in bij projecten en in nota's.

In de middag volgden er verschillende excursies.

Oosterscheldekering

Een groep van 20 jonge ambtenaren heeft de Oosterscheldekering van Rijkswaterstaat bezocht. Een imposant bouwwerk dat bestaat uit 65 betonnen pijlers van 30 tot 50 meter hoog met 62 stalen deuren, bedoeld om grote massa's water zoals in 1953 aan de Noordzeekant te houden toen het water 4,2 meter boven NAP kwam. Om klaar te zijn voor de toekomst, moet er ook bij de Oosterscheldekering gekeken worden of die nog voldoet.

Oosterschelde in onderhandeling

In het Watersnoodmuseum werd het spel 'Oosterschelde in Onderhandeling' gespeeld. Iedere deelnemer kreeg een rol toegewezen met als gezamenlijk doel het landschap leefbaar te houden. Het spel was niet alleen informatief, maar werd ook op een speelse en boeiende manier gepresenteerd. Het leuke element was dat je ook je medespelers en hun mening leert kennen. Er werd onderhandeld, gediscussieerd en besluiten genomen over de Oosterschelde.

Nationaal Park Oosterschelde

Onder begeleiding van Walter Jonkers van de provincie Zeeland heeft een groep enthousiastelingen de regen getrotseerd om meer te weten te komen over het Nationaal Park Oosterschelde; het grootse waterrijke nationale park van de Nederland. Walter vertelde over de ramp van 1953 en de gevolgen die het op het landschap heeft gehad. Natuurlijk kwamen ook de Deltawerken en de huidige situatie aan bod. En niet te vergeten: de toekomst. Wat is de toekomst van dit gebied als de zeespiegel blijft stijgen en onze dijken en keringen niet voldoende blijken te zijn? Met deze vragen heeft Walter ons aan het denken gezet.

Living Lab Schouwen-Duiveland

Ondanks de plenzende regen vertelden de mannen van Living Lab Schouwen-Duiveland met duidelijke passie voor het eiland en de Oosterschelde over wederkerende landschappen, getijdenpoelen en kreken. Ze benadrukte het belang van zoet water in de provincie en handhaving op (illegale) visserij. Hun boodschap was duidelijk: samenwerken voor het gezamenlijke belang is de sleutel naar een duurzame Oosterschelde, daarmee hebben jonge ambtenaren de toekomst in handen.

Afsluitende borrel

De dag werd natuurlijk afgesloten met een borrel. Een bijzondere en enerverende dag, waar verbinding tussen Jonge Ambtenaren centraal stond.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.