Advertentie
carrière / Nieuws

30.000 ambtenaren erbij door normalisering

Advocaat Jan Blanken vindt dat er iets ‘aparts’ zit aan de nieuwe Ambtenarenwet en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: deze laatste haalt huidige ambtenaren uit de ambtenarensfeer door ze een arbeidsovereenkomst te geven, terwijl de nieuwe Ambtenarenwet bovendien grote groepen werknemers de ambtenarenstatus geeft. Per saldo zal het aantal ambtenaren aardig toenemen, zegt Blanken, verbonden aan advocatenkantoor Capra.

21 mei 2018

Na 2020 zal Nederland ruim 30 duizend extra ambtenaren tellen. Dat is een gevolg van de nieuwe Ambtenarenwet, die stelt dat iedereen in publieke dienst ambtenaar is.

‘Een beetje raar is het wel.’ Advocaat Jan Blanken vindt dat er iets ‘aparts’ zit aan de nieuwe Ambtenarenwet en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: deze laatste haalt huidige ambtenaren uit de ambtenarensfeer door ze een arbeidsovereenkomst te geven, terwijl de nieuwe Ambtenarenwet bovendien grote groepen werknemers de ambtenarenstatus geeft. Per saldo zal het aantal ambtenaren aardig toenemen, zegt Blanken, verbonden aan advocatenkantoor Capra.


Omgekeerde normalisering
Werknemers van een groot aantal instellingen en instanties, zoals het UVW, TNO en SVB krijgen na 1 januari 2020 de ambtenarenstatus, zonder dat ze eenzijdig zijn aangesteld als ambtenaar. Dat is de ‘omgekeerde normalisering’ gaan heten. De ‘gewone’ normalisering houdt in dat ambtenaren een rechtspositie krijgen die lijkt op die van werknemers in het bedrijfsleven, met een arbeidsovereenkomst. ‘Omgekeerd’ wordt een groot aantal werknemers vanaf 2020 ambtenaar – óók met een arbeidsovereenkomst.

Met zo’n 18 duizend mensen is het UWV de grootste leverancier van nieuwe ambtenaren, op een totaal van ruim 30 duizend. Een van die nieuwe overheidswerkgevers is de Sociale Verzekeringsbank. Daniëlle Fransen, beleidsadviseur HR, licht toe dat ‘bijna iedereen’ binnen de SVB ‘omgekeerd normaliseert’. Niet iedereen dus: niet de voorzitter en de leden van de raad van bestuur, die een aanstelling als ambtenaar hebben en dat ook behouden. De rest van de medewerkers, ruim 3100 mensen, krijgen na 2020 de ambtenarenstatus.

Blijfambtenaren
De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren leidt er ook toe dat enkele categorieën ambtenaren de ambtenarenstatus én de eenzijdige aanstelling behouden. Dat zijn politieke ambtsdragers, benoemde bestuurders, leden van Hoge Colleges van Staat, rechterlijke ambtenaren, notarissen, gerechtsdeurwaarders en politieambtenaren en burgerlijke defensieambtenaren en militairen. Voor deze ‘blijfambtenaren’ verandert er dus niets.

Vertrekambtenaren
Daarnaast zijn er nog ‘vertrekambtenaren’. ‘Dat zijn mensen, vooral in de onderwijswereld, die nu nog ambtenaar zijn maar die status verliezen, en dus ook een tweezijdige arbeidsovereenkomst krijgen’, zegt advocaat Jan Blanken, gespecialiseerd in het ambtenarenrecht. ‘Denk aan leerkrachten in het openbaar onderwijs die werkzaam zijn voor een stichting die op enige afstand staat van een gemeente. De stichting waarvoor zij werken heeft geen overwegende overheidstaak, er is geen sprake van gezagsuitoefening als kerntaak.’ De vertrekambtenaren vormen een kleine categorie. Ook mensen die werken in universitaire ziekenhuizen zijn vertrekambtenaar: nu ambtenaar, na 2020 niet meer. Docenten aan openbare universiteiten (dus niet de VU, de Radboud en Tilburg) en leerkrachten van gemeentelijke basisscholen worden werknemer met een ambtenarenstatus. Blanken: ‘Als het aan de regering ligt worden echter binnenkort ook de medewerkers die werkzaam zijn voor openbare universiteiten uitgezonderd: de nieuwe Ambtenarenwet is dan niet op hen van toepassing. Voor de gehele onderwijssector geldt dan dat de werkgevers die in die sector actief zijn niet als overheidswerkgever worden gekwalificeerd.’ Het ministerie van OCW heeft een wetsvoorstel op dit punt ter consultatie voorgelegd.

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 4 van deze week (inlog)

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Janet / beleidsadviseur
Hahaha. Door de normalisatie komen er meer ambtenaren. En naast raamambtenaren hebben we dan blijfambtenaren en vertrekambtenaren. Het is toch echt te gek voor woorden dat het dan normalisatie genoemd wordt.

Ik beschouw mezelf maar gewoon als actieambtenaar en blijf lekker aan het werk bij de gemeente. Wat een flauwe kul en gedoe voor de bühne is die zogeheten normalisatie. Hahahaha
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Het grootste voordeel van de ambtenarenstatus was de ontslagbescherming. Nu deze per 1 januari 2020 vervalt, vraag ik me af waarom men zich dan nog geroepen voelt om zonder deze zekerheid nog ambtenaar te worden.....
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Deze aangenomen wetgeving heeft er overigens wèl toe geleid dat een groot % van de jonge ambtenaren prompt tegen een burn out aan vloog, zo meldde ook Binnenlands Bestuur.
Daan
Er zijn 1 miljoen ambtenaren, op een beroepsbevolking van 9 miljoen.In de biologie spreken ze in dit soort gevallen van een 'plaag'.Die 1 miljoen ambtenaren hinderen die 8 miljoen anderen, door:

- activiteiten te vertragen,

- te overreguleren,

- onbereikbaar te zijn,

- te veel te kosten.De hele economie en maatschappij loopt vast door deze 1 miljoen zandkorrels in de raderen.De oplossing is om er minimaal 500.000 over te hevelen vanuit hun salarissituatie naar een uitkeringssituatie.Die uitkering kan net zo hoog zijn als hun salaris.Het voordeel zal zijn dat de economie ineens weer zal gaan draaien. De regeldruk kan afnemen als er 500.000 ambtenaren minder zijn die dagelijks regeltjes aan het maken zijn. Projecten zullen ineens weer vlot lopen zonder de bemoeienis van vertragende ambtenaren.En voor de ambtenaren zelf is het ook leuk. Veel hebben immers een hekel aan hun werk. Met navenante hekel aan de burger tot gevolg.Het zou voor iedereen beter zijn: minder ambtenaren.
Daan
Hmm, dat 'plaag' en 'minder' klinkt bij nader inzien wat naar. Dat neem ik graag terug.Maar 1 miljoen ambtenaren op een beroepsbevolking van 9 miljoen verklaart veel vertraging.
loek / v.m. jur.medew. gsd
@ Daan. Het klinkt niet wat naar wat u stelt maar wat negatief.What's in a name. Het is politiek schuiven met titels. Daarnaast heeft die uiteindelijke "normalisering", wat is trouwens normaal in een open instelling, het oogmerk om voor velen de weinige lusten te ontnemen en de lasten te laten behouden (lees de bijdrage in BB 26-02-18 m.b.t. Big Bang).

Dat wil zeggen dat de ambtseed, integriteitseisen en de beperking van grondrechten – zoals de vrijheid van meningsuiting – voor hen blijft gelden.U wordt kennelijk niet zo beperkt in uw VVMU. De meerderheid van de ambtenaren durft, m.u.v. klokkenluiders, pas na hun vertrek de mond open te doen o.a. i.v.m. huisje, boompje, beestje.In mijn in de loop der jaren opgebouwde visie heeft veel van wat (de) politiek doet het oogmerk om er zelf (al dan niet op termijn) wijzer van te worden. Of het duurt heel lang voor de knoop wordt door gehakt (normalisering) of het gaat in recordtempo (WRR).Bij de normalisering vraag ik me ook af of de vermeende gelijkschakeling volledig het ABP raakt en daarmee (weer net als jaren geleden) ons pensioen. Een nieuwe vorm van "plukze" wetgeving.Dus Daan vele "ambtenaren" zijn straks wellicht moderne slaven. U kunt met uw wellicht riante inkomen uit vrij bedrijf o.i.d.straks aan ontwikkelingshulp doen. De collectebus staat klaar en giro 555 ook.
Bob / gebouwenbeheerder
Hahahaha die Daan... regels verdwijnen niet zomaar! De behoefte aan regels komt rechtstreeks uit de samenleving waar overigens ook de Danen onder ons deel van uitmaken. Groepeer jezelf, vorm een politieke partij en regel het zou ik zeggen! Doe ik bij deze de belofte dat wat je ook voor elkaar krijgt in Den Haag het de smaak van vlees noch vis zal hebben. Door je te focussen op de brei aan nietsbetekenende ambtenaren vergeet je er doorheen te kijken en te zien wie er (in hun ogen) werkelijk aan de touwtjes trekken in dit land.

Ik hou van buiten de box denkers, keep it up!

Jos / Adviseur
@Daan, ach inmiddels zijn we al aardig gewend aan het leeglopen van mensen als u op social media. Die 1 miljoen hinderen die andere 8 miljoen. Totdat u een keer een brandweerman, een politieagent, een leerkracht of wat dan ook nodig hebt. Mocht uw huis een keer in de brand vliegen: vooral laten fikken zou ik zeggen. Etc.! Mensen die zand in de raderen van de samenleving strooien, zijn mensen zoals u: eerst ongenuanceerd en ongefundeerd leeg lopen en dan gaan nadenken over wat je gezegd hebt. over een hele grote groep anderen. En ja, ik trek hier even flink van leer maar ik wordt ook wel heel erg moe van dit hersenloze gebral!! En BB, reactie graag laten staan zodat we eindelijk eens kunnen afrekenen met dit volstrekt zinloze en ongenuanceerde ambtenaren bashen van dit soort zielepoten.
Bert / geen ambtenaar
@ Koekoek: ik wil toch even een misvatting rechtzetten. U stelt onder meer dat de normalisering uitpakt omdat ambtenaren anders dan andere werknemers minder "VVMU" genieten. Hoe komt u daarbij? Denkt u nou echt, dat werknemers van bedrijven alles wat ze willen zo maar kunnen uiten zonder het risico op represailles? Wat een naïviteit! Een werknemer die zich negatief uitlaat over zijn bedrijf op een wijze die dat bedrijf zal schaden zal zijn loopbaan bij dat bedrijf snel beëindigd zien.Tot slot, @Vreeswijk, mensen die kiezen voor een baan vanwege vermeende ontslagbescherming zouden eens bij zichzelf te rade moeten gaan waar hun motivatie ligt. Misschien kan psychische hulp deze mensen nog enig soelaas bieden.
Die Josje toch, giftig infantiel engeltje / Ondankbare hond die Jos
“En BB, reactie graag laten staan zodat we eindelijk eens kunnen afrekenen met dit volstrekt zinloze en ongenuanceerde ambtenaren bashen van dit soort zielepoten.”Jos de ambtenaar ga staan voor uw zaken en meld de u bekende misstanden, we weten waar u werkt en weten dat u misstanden kent zonder deze te melden. Voor de goed orde, dit melden, bent uw wettelijk verplicht.Daarnaast dient u zich eens te verdiepen in de rapporten van de Rijksrecherche, rapporten van de ombudsman, de jaarlijkse miljarden verkwisting door ambtenaren, de fraude door ambtenaren, de diefstallen ,de leugens, het bedrog, door ambtenaren etc., etc.Burgers worden ziek van uw soort lange tenen ambtenaren, waarbij de burger het steeds voor de kiezen krijgt en de ambtenaren wegkruipen achter hun meerdere en regeltjes.Uw salaris, uw eten, uw vakantie, uw auto, schoolgeld, kinderbijslag, pen, paperclip, etc , zijn betaald door de belastingbetaler en u durft deze te bashen?!Ondankbaar stuk vreten bent u. U leeft zoals u nu leeft dankzij de burger.Burgers zijn wel goed om weken per jaar voor/door verspilling en fraude door ambtenaren extra te werken en u denkt de burger te kunnen bashen. Ondankbaar addergebroed ben je Jos niets meer of minder.Ga heen en werk! Dienstbaar wel te verstaan.
Paul / projectleider
@Door die

U leeft u goede leven dankzij die goede ambtenaar.Noem mij één land die net zo goed georganiseerd, transparant, hoge kwaliteit van leven heeft zonder een uitstekend en groot ambtelijk apparaat...Zonder die vervelende ambtenaren bestond Nederland al lang niet meer (verzopen, onder voet gelopen, ...)
Frits van der Meer / hoogleraar Comparative Public Sector and Civil Service Reform
"@ Daan Van die miljoen werken er 500.000 in het onderwijs. Bij de rest zit ook politie en defensie. Graag iets meer verdiepen voor wat te schrijven. Een beetje dom en plat.
loek / v.m. jur.medew. gsd
@Bert. Na mijn militaire dienst naar het bedrijfsleven en daar bij diverse bedrijven (o.a het huidige Aegon)in totaal 14 jaar gewerkt. Daarna over naar de gemeente en het daar 29 jaar "uitgehouden" tot de voormalige VUT. Ik heb echt wel de verschillen gezien. Ik heb het niet over negatief uitlaten over je bedrijf; dat moet een reden hebben en is op zich niet slim. Maar als ambtenaar heb je een ambtelijke zowel als een politieke "baas" en dat betekent dubbel opletten en veel schipperen.
Advertentie