Advertentie
carrière / Nieuws

‘Dit is een serieuze loonsverhoging’

Het cao-akkoord rijk is ‘een serieuze stap voor mensen in de lagere schalen', aldus de FNV. En een gezamenlijk belang, reageert de minister.

23 juni 2022
financien---loonsverhoging.jpg

Het cao-akkoord voor rijksambtenaren is ‘een serieuze stap voor mensen in de lagere schalen’, vindt cao-onderhandelaar Marco Ouwehand van FNV Overheid. Daar is hij trots op. Hij wijst erop dat de modale ambtenaar er met 9,5 procent op vooruit gaat. Minister Hanke Bruins Slot van BZK noemt de ruime loonstijging voor lagere en middeninkomens 'een gezamenlijk belang'.

Lagere schalen

Het meest trots is onderhandelaar Ouwehand op de serieuze loonsverhoging die er is behaald voor mensen in de lagere schalen en het feit dat het minimumuurloon van 14 euro is binnengehaald. ‘Er is echt sprake van een serieuze loonsverhoging, procentueel, maar ook met de incidentele bedragen van twee keer 450 euro.’

Veer gelaten

Toch heeft de vakbond ook een veer moeten laten, want automatische prijscompensatie en koopkrachtbehoud voor alle werknemers is niet behaald. ‘Klopt, dat is niet gelukt, maar we geven het niet op.’ Hij wijst daarbij op de structurele verhoging van 75 euro per maand die wel is behaald. ‘Dat maakt het loongebouw anders. De verhoging is inderdaad getrapt, verdeeld over de twee loopjaren.’

Modernisering

De nieuwe verlofregeling vindt Ouwehand ook een flinke verbetering van de oude regeling, want ‘het rijk zat niet hoog met verlof’. ‘Het is goed dat mensen nu meer keuze krijgen. Het was een wens van veel medewerkers om werk en privé beter te kunnen combineren. Dat is nu voor iedereen mogelijk gemaakt met een krappe twee weken erbij. Daarmee is de regeling serieus verbeterd of eigenlijk gemoderniseerd.’

Interne ombudsman

Ook echt belangrijk vindt Ouwehand dat er op ieder departement een interne ombudsman komt. ‘Die onafhankelijkheid is cruciaal plus die doorzettingsmacht, want anders werkt het niet, hebben we gemerkt . Er is nu voor elk departement wat geregeld. De ombudsman kan dingen doen, waar de werkgever op moet handelen, hij is niet weg te wimpelen.’ Deze personeelsraadgever is preventief, kan meedenken met medewerkers en heeft geen belangen. ‘De raadgever zit wel in de organisatie, maar werkt los van de organisatie.’ In eerste instantie gaat het nog om pilots die door beide partijen worden geëvalueerd in het eerste kwartaal van 2024.

Drempelverlagend

Verder komen er, uiterlijk op 1 juli 2023, externe onafhankelijke integriteitscommissies binnen ieder departement. Nu is dat nog maar op twee departementen het geval, Justitie en Veiligheid en Financiën. ‘Dat is curatief: bij een echte melding, een integriteitskwestie, komt er nu voor iedereen de kans om naar een externe commissie te gaan.’ Tot slot vindt Ouwehand het goed dat vertrouwenspersonen straks niet alleen naar medewerkers kunnen luisteren, maar ook mee kunnen gaan bij het indienen van een klacht. ‘Als een medewerker dat graag wil, dan is dat straks ook mogelijk. Dat is drempelverlagend.’

Gezamenlijk belang

Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de werkgever van de rijksambtenaren, laat in een korte reactie weten het 'fijn' te vinden dat er een akkoord is gesloten. 'Het is een akkoord geworden voor alle medewerkers. In het bijzonder noem ik de ruime loonstijging voor de lagere en middeninkomens. Dat was een gezamenlijk belang.'

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

T. Simpelmans
Met 10% inflatie op jaarbasis zie ik niet hoe de modale ambtenaar erop vooruit gaat.
Advertentie