Advertentie
carrière / Nieuws

Vergeten loopbaanpotje is kapitaalvernietiging

Slechts 3 procent van alle gemeenteambtenaren maakt gebruik van de jaarlijkse 500 euro aan individueel loopbaanbudget. Ambtenaren en gemeenten zouden juist optimaal van opleidingsbudgetten moeten profiteren.

14 juli 2015

Ambtenaren laten miljoenen euro’s liggen die ze eigenlijk voor hun eigen ontwikkeling hadden kunnen gebruiken. Gemeenten zouden hun medewerkers meer moeten stimuleren om het individueel loopbaanbudget (ILB) à 500 euro per jaar in te zetten. ‘Dat is niet alleen meerwaarde voor de ambtenaar, maar zeker ook voor de organisatie,’ zegt Jan Hobbelen van reïntegratiebedrijf Fysergo.

Niet meer levenslang ambtenaar 

Ambtenaren zijn nog steeds in de veronderstelling dat zij ambtenaar zijn voor het leven en zijn daardoor niet voorbereid op de komende veranderingen op de gemeentelijke markt. Veranderende functies en ontslagrondes zijn door de voorgenomen gemeentelijke herindeling realiteit geworden. De weg naar het Individueel Loopbaanbudget weten ambtenaren echter nauwelijks nog te vinden.

97 procent geen ILB
Slechts 3 procent van de ambtenaren maakt gebruik van de collectieve arbeidsvoorwaarde om zich te laten bij- of omscholen. Een belangrijke oorzaak is dat slechts 17 procent van deze regeling op de hoogte is. Dat concludeerde FNV Overheid vorig jaar al na onderzoek naar het opleidingsbeleid bij gemeenten. ‘Ambtenaren hebben nieuwe kennis en competenties nodig om de nieuwe taken en de nieuwe rol als gemeente goed te kunnen oppakken en uitvoeren. Omscholing zou nu moeten gebeuren,’ aldus een woordvoerder. 


Eigen initiatief
Uit het onderzoek bleek verder dat ongeveer de helft van de ambtenaren scholing heeft gehad; merendeels gebeurde dat op eigen initiatief. Bij ruim een op de tien ambtenaren werd een scholingsverzoek afgewezen omdat er geen geld was of omdat de leidinggevende het niet bij de organisatie of functie vond passen.

Groot rijbewijs voor camper
‘Nou moet de organisatie ook wel wat hebben aan de besteding van zo’n IBL ,' geeft Hobbelen aan. ‘Die ambtenaar die zo vlak voor zijn pensioen op kosten van de baas zijn groot rijbewijs ging halen voor zijn camper, dat is zeker niet de bedoeling. Maar dit is natuurlijk een uitzondering. De meeste ambtenaren willen zich graag ontwikkelen, maar daar moeten ze wel in begeleid worden door hun leidinggevende.’


Potjes
Volgens de directeur van het reïntegratiebedrijf gaat het niet per se om onwil van de werkgever. ‘Het is ook niet altijd duidelijk waar het ILB precies voor gebruikt kan worden en uit welk potje het komt. Gemeenten hoeven hier trouwens niet alleen zelf voor te betalen, er zijn meer geoormerkte middelen van het rijk dan alleen het ILB om loopbaanontwikkeling te stimuleren.’


Terugwerkende kracht

500 euro per jaar is niet veel geld voor een cursus of opleiding. Hoe ver kom je daarmee? ‘Het is in elk geval voldoende om met een deskundige te bekijken waar je talenten en interesses liggen en deze te testen,’ aldus Jan Hobbelen. ‘En het is ook mogelijk om met terugwerkende kracht het bedrag te gebruiken. Als uiteindelijk blijkt dat er een nuttig opleidingstraject nodig is, heeft de overheidsorganisatie daar zelf ook opleidingsbudget voor. Als het leidt tot een win-winsituatie dan kun je geen betere investering bedenken, toch?’

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Alex
In onze organisatie is dit budget uitdrukkelijk gepromoot. Ontbreken van kennis over dit potje is er dus niet. Toch wordt het niet gebruikt. Waarom niet? Omdat €500 te weinig is voor een cursus, en je in feite alleen een vaag traject met een coach kunt financieren. Daar heb je als werknemer en werkgever niets aan, dat wordt het dus niet. Bovendien wil niemand daar werktijd aan besteden (werkdruk is een erg groot probleem), maar ook geen rigen tijd. Het is eigenlijk van de zotte dat je voor dat luttele bedrag niet iets mag doen wat je zelf leuk vindt, zelfs al is dat het halen van een groot rijbewijs of een talencursus. Je weet maar nooit wat in het werk te pas komt. Met de huidige beperkingen is het niets anders dan het bestaande opleidingenbudget, dat vanwege bezuinigingen in de praktijk ook niet gebruikt mag/ kan worden. Alleen is die €500 wel een uitkomst van de CAO-onderhandelingen, waar het personeel ook al aan het kortste eind trok. Nou ja, weer een teken dat we dit niet meer aan de vakbonden over moeten laten. NB: het idee dat ambtenaren vastgeroest zijn, is onzin. Ik heb al heel veel werkgevers gehad, en de meeste van mijn directe collega's werken er ook minder dan 10 jaar. Alleen de generatie 55+ is vastgeroest, maar daar helpt €500 antiroestmiddel niet tegen. Meneer Hobbelen probeert zijn eigen reintegratiebureautje aan werk te helpen, maar de maatschappij kijkt inmiddels dwars door deze vage trajecten heen. We zijn als ambtenaren niet op aarde om de afdelingen P&O en allerlei bureautjes aan het werk te houden. Efficient werken is het devies. En om het voor het personeel leuk te houden: laat ze voor die €500 een hobbycursus doen als ze dat graag willen. En keer het anders gewoon als salaris uit, dat is nog simpeler.
Arnold / gemeentemabtenaar
Dit is precies wat mijn bezwaar was tegen het ILB. Het ging ten kosten van de loonruimte (we betalen het als ambtenaren dus zelf) terwijl de meeste gemeenten als een opleidingsbudget hadden. Het geld is verdwenen in de zakken van de gemeenten en aan de feitelijke situatie is niets veranderd. Je baas bepaald of je een cursus mag volgen of niet.
Astrid
Het idee van dat individuele budget was aardig, maar er zit een addertje onder het gras: gemeenten mogen dit budget weigeren uit te keren aan een individuele werknemer als ze een regeling gebruiken om die middelen collectief in te zetten. Persoonlijk vind ik het heel dubieus dat die mogelijkheid is ingebouwd, want daarmee krijgt de werknemer alsnog geen zeggenschap over de inzet ervan.
Kiem / medewerkster
Vlak voor je pensioen is er sowieso weinig te bedenken om nog in te zetten voor een nieuw loopbaanperspectief!Toch is er geen leeftijdslimiet gesteld aan het gebruik van dit budget. Wat willen de verstrekker en de werkgever dan? Streng selecteren, het budget ongebruikt laten en dan melden dat er nauwelijks gebruik van is gemaakt?

Waar gaat het ongebruikte budget trouwens heen? Terug naar de algemene middelen van de organisatie?
Niels / Ambtenaar
Zoals ik heb begrepen bestaan er ook cursussen waarbij je wordt geschoold tot pensionado hoor....
Vincent Thunnissen / projectmanager
Waarom nou toch weer die veel te brede projectie: "Ambtenaren zijn nog steeds in de veronderstelling dat zij ambtenaar zijn voor het leven en zijn daardoor niet voorbereid op de komende veranderingen op de gemeentelijke markt."

Ik ben echt niet de enige die op zijn bijna 59e 6 banen achter de rug heeft, bij 4 werkgevers, waarvan 2 een gemeente.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Oorzaken:

1. Het is vooral een zaak van de HRM-afdelingen om deze mogelijkheid te promoten (daar begint over het algemeen al het probleem).

2. De meeste ambtenaren zijn van het bestaan van deze regeling niet eens op de hoogte, laat staan dat daar voorlichting over is gegeven.

3. Het bedrag is aan de lage kant.

4. Naar de noodzakelijke hoogte van budgetten is vooraf onvoldoende onderzoek gedaan.

5. Vraag eens binnen je eigen organisatie naar deze regeling en tel je knopen.

Criticus - NL
Ik wil best meer in mijzelf investeren.

Maar investeren betekent ook dat er rendement uit moet komen. En dat deel van de afspraak wordt nooit gemaakt of nagekomen.Kortom waarom zou ik, als alleen mijn werkgever profiteert?
Vraagje
Bij de gemeenten waar ik werkte bleef er altijd jaarlijks opleidingsbudget over. Budget was feitelijk niet het probleem, maar wel tijd om opleidingen te volgen. O.a. door extra werk decentralisaties en bezuinigingen is er steeds meer werk en minder tijd.Ps: in sommige gemeenten is het individueel budget nog niet ingevoerd :-)
Ron de Jong / Burger
Een weekje cursus kost zo een slordige €3000! Een boek over hetzelfde onderwerp kost zo'n €50.

Laat ze een goed boek kopen en 4 weken lang elke dag 2 uur in de baas z'n tijd het boek uitlezen.

Zo verander je €500 in €3000 cursusgeld.
Advertentie