Advertentie
carrière / Nieuws

Klokkenluider betaalt de prijs

Zo’n 80 procent van de klokkenluiders kampt met zeer negatieve effecten voor werk en inkomen, en bijna de helft van hen met zeer negatieve effecten voor het gezinsleven. Zo'n 45 procent kampt met bijzonder ernstige psychische klachten, zoals zeer ernstige angst- of depressiesymptomen. De onderzoekers spraken met 27 Nederlandse klokkenluiders: mensen die misstanden hebben gemeld aan inspectiediensten of de media, nadat interne meldingen niets opleverden. Bij klokkenluiders komen ernstige psychische klachten ruim zes keer zo vaak voor als bij mensen met dezelfde leeftijd, geslacht en andere demografische kenmerken.

23 februari 2018
Klokkenluider

Klokkenluiders zijn belangrijk voor de samenleving. Ze brengen misstanden onder de aandacht die anders in het duister gebleven zouden zijn, met alle mogelijke gevolgen van dien. Voor de samenleving kunnen ze dan een helende rol vervullen, voor henzelf is dat allerminst het geval. Het melden van misstanden heeft voor hen dramatische gevolgen, blijkt uit onderzoek van Tilburg University. 

Zo’n 80 procent van de klokkenluiders kampt met zeer negatieve effecten voor werk en inkomen, en bijna de helft van hen met zeer negatieve effecten voor het gezinsleven. Zo'n 45 procent kampt met bijzonder ernstige psychische klachten, zoals zeer ernstige angst- of depressiesymptomen. De onderzoekers spraken met 27 Nederlandse klokkenluiders: mensen die misstanden hebben gemeld aan inspectiediensten of de media, nadat interne meldingen niets opleverden. Bij klokkenluiders komen ernstige psychische klachten ruim zes keer zo vaak voor als bij mensen met dezelfde leeftijd, geslacht en andere demografische kenmerken.

Hun klachten zijn net zo ernstig als die van de slachtoffers van de vuurwerkramp Enschede op een paar weken na de ramp. Ongeveer de helft van de klokkenluiders is het afgelopen jaar in GGZ-behandeling geweest. De resultaten laten volgens de onderzoekers zien dat het van groot belang is dat er een professionele ondersteuning is voor klokkenluiders. Voorkomen moet worden dat ze de prijs betalen voor iets waar de samenleving als geheel grote voordelen van heeft.

Mental Health Problems Among Whistleblowers: A Comparative Study, P. van der Velden, M., Pecoraro, M. Houwerzijl en E. van der Meulen, Tilburg University

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jan
Wie slim is, meldt misstanden anoniem aan de media via de speciale website die daarvoor ingesteld is. Minstens zoveel effect en geen risico.
Jan
Zie www.publeaks.nl
Jan Bruin / ( ex) ondernemer
Ik probeer al jaren machtsmisbruik van ambtenaren aan de kaak te stellen , de praktijk is dat je vanaf de ambtenaren steeds een stap hoger kom tot bij het betreffende ministerie , die geeft het weer door aan zijn ondergeschikte zodat je uiteindelijk weer bij dezelfde ambtenaren terecht kom , dit is het alom bekende DOORSCHUIVEN . ook de medewerkers van de klokkenluiders adviespunt begrijpen het helemaal en ik heb uitgebreid contact met ze gehad , maar uiteindelijk sturen zij mij ook weer door , om dit verhaal kort te houden , ik heb een hard dossier , wei kan mij helpen , ik wil niet procederen tot mijn dood , het schiet al lekker op ik ben 74 jaar . nogmaals wie kan mij helpen . met vr groet Jan Bruin tel 072 5642842
alexander / ambtenaar
De uitkomsten zijn niet nieuw. De geschiedenis heeft al heel wat trieste zaken laten zien. Je moet wel erg stevig in je schoenen staan om te willen klokkenluiden. Ik zou ook wel eens onderzocht willen hebben of al die mensen die het gerommel onder de pet hebben gehouden, nog steeds op dezelfde positie zitten. Als ik een vergelijk trek met de bouwfraude affaire, vermoedelijk wel. helaas. Het is toch een cultuurtje van mensen die de macht hebben en elkaar afdekken.
loek / v.m. jur.medew. gsd
De problemen zullen er altijd zijn. De mens is een groepsdier. Men zoekt de club waar men graag bij wil horen en denkt wijzer van te worden.

Net als bij de sport- of andersoortige vereniging wil men toch ergens zijn ei kwijt. Zeker de in feite zwakkere figuren zullen blijven aanschurken tegen de (gecorrumpeerde) macht die daardoor in stand wordt gehouden. In feite, ik heb er heel wat meegemaakt, zijn ze chantabel en dus voor het karretje te spannen.
De Majjem
Het grote probleem is dat er ondanks rechtsbescherming van de klokkenluider en wettelijke sanctiemaatregelen richting de personen die de misstanden plegen en deze in stand houden (door ze o.a. niet te onderzoeken en verder onder de pet te houden) er geen handhaving plaatsvindt, door geen enkele instantie.Intern kan in zo'n situatie gerust gesproken worden over een angstcultuur onder ambtenaren dan wel een corrupte bestuurscultuur. Het is treurig te constateren dat dit bij bepaalde overheidsorganen niet ongewoon is.Vaak komt het ook voor dat door het langdurige traject waarin een klokkenluider terecht komt (waar juist direct ingegrepen dient te worden ter bescherming), de verantwoordelijken na verloop van tijd al naar een ander bestuursorgaan zijn doorgeschoven of op interim basis ergens worden gedetacheerd. Allemaal met behoud van positie en salaris, waar de kans groot is dat het zich herhaalt.Het is eigenlijk niet zo gecompliceerd: er moet na grondig onderzoek gewoon keihard worden ingegrepen richting de verantwoordelijken die de klokkenluider intern niet beschermen, maar zelfs bewust beschadigen.
Antonie Kerstholt / Publicist/ Econoom en jurist
Goed dat dit onderzoek aantoont dat klokkenluiders heel goed moeten nadenken voordat zij een misstand melden. Altijd worden ze na een melding gedupeerd als gevolg van verschijnselen in organisaties waar een klokkenluider nooit tegen beschermd kan worden. Machtsmisbruik en een cultuur van angst en intimidatie winnen het altijd van integer handelen en integriteit. Zelfs ons arbeidsrecht geeft niet integere werkgevers een instrument in handen om volhardende klokkenluiders snel de mond te kunnen snoeren; ontslag op grond van verstoorde arbeidsverhoudingen. Zolang ons arbeids-- en ontslagrecht niet wordt gewijzigd hebben niet integere werkgevers vrij spel om klokkenluiders ernstig te duperen. Van een effectieve bescherming van klokkenluiders is in Nederland dan ook geen sprake. Verstandige klokkenluiders melden dan ook gesignaleerde misstanden als ze een andere baan hebben .
De Majjem
Beste Antoine,Jouw laatste zin is begrijpelijk, alleen kom je dan juridisch gezien tussen wal en schip terecht, waarbij dor betrokkenen elk detail wordt aangegrepen om niet aan de Regeling melding vermoeden misstand of de wet Huis voor Klokkenluiders te hoeven voldoen.Daarbij worden bij de benadeling van klokkenluiders vaak strafbare feiten gepleegd door ambtenaren en bestuurders, maar wordt daar door het bestuursorgaan vrijwel nooit aangifte van gedaan, ondanks een wettelijke aangifteplicht (artikel 162 Sv).Zo houdt iedereen een integere ontwikkeling tegen en wordt de klokkenluider geïsoleerd en uiteindelijk afgebrand. De enige oplossing is een keiharde interventie ter bescherming van de klokkenluider door een daarvoor bestemde organisatie (HvK) en een strafrechtelijke vervolging van betrokkenen door justitie.
Jan
Doe toch allemaal niet zo moeilijk! Ga niet als klokkenluider risico's lopen. Meld de misstand gewoon anoniem via www.publeaks.nl. Heel effectief en toch risicoloos.
Toine Goossens
Vier jaar geleden startte Aart G. Broek een discussie met de titel:Waarom is tegenspraak geven en nemen zo problematisch?

https://www.linkedin.com/groups/1975256/1975256- …Er is indertijd 145 keer op gereageerd. Ook door mij. Ik kreeg daar veel reacties op. Ik schreef:Loyaliteit en het niet dulden van tegenspraak zijn oerinstincten; gedragsmechanismen die diep in onze genen zijn vastgelegd.Onze voorouders hadden evolutionaire voordelen als de veiligheid in/van een stam/groep zo hoog mogelijk was. Die veiligheid was afhankelijk van een sterke, kundige leider èn van een sterk groepsverband.Iemand die de veiligheid van de stam in gevaar bracht door de positie van de leider aan te tasten werd of uit de stam gezet of gedood.Door de dood werden de contra genen 'kalltgestelt'. Wie werd uitgestoten (of zelf vertrok), en het er in zijn eentje op de steppe levend vanaf bracht, hield een zeer kleine, maar ook zeer sterke lijn van genen in stand om tegen alles in te durven gaan.Het resultaat is in grote lijnen een mensenras waarvan de meeste individuen loyaal, gehoorzaam e.d. zijn. Mensen die zich, ook als het er op aan komt, voegen naar de grote lijn, naar het gezag, naar de macht, naar de eigen veiligheid van baanzekerheid van de veiligheid er bij te horen et cetera.Slechts een enkeling zet de eigen veiligheid op het spel.Ik denk er nog steeds zo over. Zolang er geen effectieve bescherming voor en tegemoetkoming aan klokkenluiders wordt georganiseerd zal er niets veranderen.

Het onderzoek van Mueller in de US laat zien hoe je van mededaders, klokkenluiders en kerngetuigen maakt. Dat en niets anders maakt de positie van klokkenluiders in de US veel gemakkelijker. Uiteraard is dat ook in een financiële regeling voor de echte klokkenluider vastgelegd. De anderen krijgen strafreductie.Ik zie dat in Nederland niet gebeuren. De elites die Nederland domineren staan dat niet toe.

Advertentie