Advertentie
carrière / Nieuws

Loonverschil m/v slinkt gestaag bij overheid

Bij de overheid verdienden vrouwen in 2020 gemiddeld bijna 2 euro per uur minder dan mannen, maar het loonverschil wordt wel steeds kleiner.

14 november 2022
Overheid kent nog steeds loonverschillen tussen man en vrouw.

Het verschil in het gemiddelde uurloon van mannelijke en van vrouwelijke medewerkers bij de overheid is in 2020 met 2 procentpunt gedaald ten opzichte van 2018. In het bedrijfsleven is dat verschil in diezelfde periode gelijk gebleven.

Dat blijkt uit de Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, die het CBS tweejaarlijks publiceert.

2 euro

Zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid lag in 2020 het gemiddelde uurloon van vrouwen lager dan dat van mannen. Bij de overheid verdienden vrouwen gemiddeld bijna 2 euro per uur (6 procent) minder dan mannen. In het bedrijfsleven was dat bijna 5 euro per uur minder (19 procent). Twee jaar eerder was dit verschil bij de overheid nog 8 procent; in het bedrijfsleven is het verschil gelijk gebleven. Over een langere periode bezien, sinds 2008, is er wel sprake van een afnemend loonverschil tussen mannen en vrouwen in het bedrijfsleven.

Loondiscriminatie

De hoogte van uurlonen wordt beïnvloed door allerlei factoren, zoals functie- en opleidingsniveau. Als daar voor wordt gecorrigeerd, is het loonverschil in 2020 in het bedrijfsleven 6 procent en bij de overheid 3 procent. Bij beide is dat verschil kleiner geworden ten opzichte van 2018, toen het respectievelijk 7 en 4 procent was. In hoeverre het gecorrigeerde loonverschil is toe te schrijven aan loondiscriminatie is volgens het CBS op grond van de gemaakte analyse niet vast te stellen.

Leidinggevenden

Bij de overheid deed het loon van vrouwen in leidinggevende posities in 2020 niet meer onder voor dat van mannen. Was dat verschil bij de overheid in 2008 nog 3 euro, in 2020 is er geen verschil meer. In het bedrijfsleven verdienen vrouwelijke leidinggevenden duidelijk minder dan hun mannelijke collega’s. Bovendien neemt dat verschil volgens de CBS-analyse maar langzaam af. In 2008 bedroeg het verschil 7 euro en in 2020 was dit gedaald tot 6 euro, een loonverschil van bijna 20 procent.

Mannen hebben overigens vaker een leidinggevende functie dan vrouwen. In het bedrijfsleven werd in 2020 1 op de 3 leidinggevende functies bekleed door een vrouw. Bij de overheid ligt dit aandeel, met 2 op de 5, iets hoger.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie