Advertentie
carrière / Nieuws

Wethouder Zeewolde weg om uiten mening

Op haar eigen partij na steunden alle partijen in de gemeenteraad van Zeewolde maandag de motie van wantrouwen tegen wethouder Winnie Prins (Leefbaar Zeewolde). Zij zegden het vertrouwen in haar op, omdat zij haar persoonlijke opvattingen niet voor zich kan houden, zoals over het RIVM en de coronavaccinaties.

29 juni 2021
Sociale-media-shutterstock-256473613.jpg

Op haar eigen partij na steunden alle partijen in de gemeenteraad van Zeewolde maandag de motie van wantrouwen tegen wethouder Winnie Prins (Leefbaar Zeewolde). Zij zegden het vertrouwen in haar op, omdat zij haar persoonlijke opvattingen niet voor zich kan houden, zoals over het RIVM en de coronavaccinaties.

Druppel
‘Vragen stellen is verboden in Nederland, medicijnen die je snel van de effecten van corona af kunnen helpen staat een boete van 150.000 euro op (omdat als er een werkend medicijn is, er niet meer gevaccineerd mag worden), en ga zo maar door’, reageerde wethouder Prins op een Facebook-post over een zogenoemde ‘vrijheidsmars’ in Zeewolde afgelopen zaterdag. Het was de druppel voor de raad, want in 2017 en in 2019 had ze Prins ook al gevraagd om haar persoonlijke opvattingen in het openbaar achterwege te laten. Ze had in haar post nog wel gezegd dat ze haar opmerkingen op ‘persoonlijke titel’ maakt ‘voordat er weer gezeur ontstaat’. Maar dat was dus precies het punt.

Gewone baan
De raad constateert dat Prins niet bereid is die persoonlijke opvattingen voor zich te houden en dat zij zich niet bewust is van het feit dat zij een publiek ambt bekleed, ‘maar haar werkzaamheden als wethouder ziet als een gewone baan’. Na een interpellatiedebat over haar opmerkingen over het RIVM dat zou goochelen met cijfers over de uitstoot van stikstof had de raad eigenlijk al een motie van wantrouwen moeten indienen tegen Prins, concluderen de partijen, aangezien zij de oproep om zich te onthouden van persoonlijke opvattingen naar buiten toe ‘stellig afwees’.

Motie van afkeuring
In 2017 leidde haar handelswijze en opstelling in deze al wel tot een motie van afkeuring. Nu stellen de partijen dat de uitingen van Prins de positie van de gemeenteraad, het college en de gemeente kunnen schaden en er verwarring bij het publiek kan ontstaan over ingenomen standpunten van de gemeenteraad, het college en de gemeente en dat zij daarom het vertrouwen in de wethouder opzegt.

Boegbeeld
De wethouder kreeg van burgemeester Gerrit Jan Gorter nog de kans om de motie over te nemen, waarna zij met ontslag kon gaan, maar dat weigerde Prins, waarna de gemeenteraad over het ontslag moest stemmen. Toen bleek dat enkel haar eigen partij haar nog steunde. Fractievoorzitter Ben Sonneveld zei in een verklaring dat Prins ‘veruit de meeste stemmen van iedereen’ had gekregen, ze zeer betrokken is met het dorp en zich met hart en ziel heeft ingezet voor haar portefeuilles. ‘Maar we zien wel dat er politiek geen draagvlak meer is voor haar. Dat is uiterst jammer voor Leefbaar Zeewolde. Mevrouw Prins was, en mogelijk ook is, ons boegbeeld.’

Coalitie gaat door
Toch wil dit niet zeggen dat Leefbaar Zeewolde uit de coalitie stapt. ‘We hebben met vier partijen hard gewerkt aan een aantal programma’s die zeer belangrijk zijn voor het dorp. We zetten ons graag in om dat af te maken en met de coalitie gezamenlijk de eindstreep te halen.’ Burgemeester Gorter had gehoopt op een positieve afsluiting van de laatste raadsbijeenkomst voor het zomerreces. ‘Maar het is toch nog een zwarte dag geworden. Niemand gaat vanavond weg met een prettig gevoel.’ De wethouder zelf bleef vrij stoïcijns naar haar tablet kijken, nu haar carrière als wethouder na elf jaar was geëindigd. Dat was niet haar enige periode. Ze bekleedde het ambt ook al tussen 2004 en 2008.

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bernard
Het is droevig gesteld met de democratie. Mevrouw Prins heeft recht op haar vrijheid van meningsuiting en heeft ook aangegeven dat het persoonlijke opvattingen door aan te geven dat ze op persoonlijke titel zijn. Haar opvattingen raken ook de gemeentepolitiek niet. Op haar functioneren als wethouder valt kennelijk niets aan te merken, ze heeft niet de raad verkeerd geïnformeerd en ze heeft zich ook niet persoonlijk verrijkt. En al die collegeleden in Nederland die BLM of opvattingen hebben over een wet in Hongarije promoten dan? let wel, ik vind dat zij ook recht hebben op een vrije meningsuiting. Er is echter wel sprake van meten van twee maten. In hoeverre mag een collegelid nog vrij zijn om persoonlijke opvattingen te uiten, een vrijheid van meningsuiting die ook voor een collegelid geldt. De gevestigde orde maakt zich uiteraard niet druk om de welhaast Noord Koreaanse dwang en censuur en verwijderen van mensen die niet de 'juiste ' mening hebben.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sandra
Absurde beslissing de enige Wethouder die tenminste daadwerkelijk stond voor haar inwoners en die geen enkele discussie uit de weg ging word op deze wijze af geserveerd . Echter men wilde haar weg hebben al heel lang zij vormde een bedreiging voor andere partijen en die hebben nu vrij baan nu ze op deze wijze Mevr. Prins buiten spel hebben gezet . Wat dat aangaat is het een groot verlies voor Zeewolde en haar inwoners en zullen zij het moeten doen met de overige partijen waar list en bedrog de overhand altijd al heeft gehad . En de gemeenteraad moet de ogen uit hun kop schamen evenals de Burgemeester, Dhr. Gorter . En Winnie kennende zullen we het laatste nog niet van haar gehoord hebben , Haar betrokkenheid haar toegangkelijkheid voor de gewone burger en haar eerlijke discussies meningen en standpunten haar kritische kijk op zaken die spelen en haar kritische vragen zullen gemist gaan worden !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hoekstra / Ambtenaar
Laat mij aan Ben en Sandra proberen uit te leggen waarom het niet kan wat Prins en wat ze eigenlijk wél had moeten doen. Gemeenten zijn o.a. (mede-) verantwoordelijk voor o.a. het handhaven vd Corona maatregelen en het uitvoeren vh vaccinatiebeleid (via de GGD). Prins heeft daar een afwijkende opvatting over en ventileert die ook. Daarmee ondermijnd Prins als wethouder het gezag vd gemeente. Dat kan niet en wat had Prins moeten doen: aftreden omdat ze kennelijk geen medeverantwoordelijkheid wil dragen. Wordt Prins beperkt in de vrijheid van meningsuiting? Natuurlijk niet; Prins kan rustig door blijven gaan met het uiten van allerlei meningen. Veel gedoe om niks en ja, het hebben en uiten van mening kan politieke gevolgen hebben. Dat is namelijk de kern vh politieke proces. Vrijblijvend wat roepem kan op de veesboek.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sandra
Beste Dhr. de Jong Mw Prins ondermijnd het gezag van de Gemeente geenzins , haar op persoonlijke titel geschreven /gesproken meningen is waar onze democratie voor staat en men kan hard roepen dat je 24 uur per dag Wethouder bent en daarmee ondermijn je dus de prive persoonlijkheid van iemand . Zij is bovenalles een mens met een mening met gevoelens en met emoties en die sieren haar zowel prive als in haar rol als Wethouder . Zij heeft in Zeewolde vele veranderingen teweeg gebracht daar waar vele andere partijen en met name diverse raadsleden nog wat van hadden kunnen leren , Mevr. Prins wist de verbinding te zoeken met haar inwoners en medeburgers en stond open voor de meningen en of andersdenkenden en was toegangkelijk en benaderbaar juist op die wijze waardoor inwoners van Zeewolde zich gehoord voelden . Natuurlijk is het niet altijd verstandig te zeggen wat je denkt omdat dit gelinkt word aan de functie als Wethouder echter is dat ook het probleem dat men het verschil niet kon zien tussen Prins als Wethouder en Prins als prive persoon . Schade heeft zij nooit berokkend door haar mening aan anderen hooguit nu aan zichzelf maar wel door toedoen van anderen . De Politici en de Raadsleden en ook de Burgemeester van Zeewolde moeten zich schamen zij houden al jaren de burgers worsten voor, voor eigen gewin en eigen belangen en het was juist Mw Prins die woord hield aan hetgene waar zij voor stond en zich hard voor maakte . En over integriteit gesproken ik denk dat men zal schrikken als er eens een integriteits onderzoek uitgevoerd zou worden naar die Raadsleden die gisteren de motie ingebracht hebben en gesteund hebben .....Mw. Prins verdient diep respect voor al hetgeen zij betekend en gedaan heeft voor Zeewolde en haar inwoners .

En de gevolgen van dit besluit gaan hard na dreunen voor de toekomst van Zeewolde ....

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Dieuwe / adviseur
tsja je verbinden aan een coalitieakkoord, geef verplichtingen. Je ligt aan de politieke muilkorf. Het enige wat nog mag is een stemverklaring afgeven bij deviant gedrag. Dit zijn de smalle marges van de politiek....Deze hebben we zelf zo geregeld in Nederland. Mevrouw had blijkbaar een loyaliteitsprobleem; enerzijds staat haar partij/politieke kleur voor een standpunt anderzijds wordt ze loyaal geacht mee te werken aan de college/coalitieafspraken en wettelijke gemeentelijke taken (GGD).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
B. Janssen / Ambtenaar
In de functienaam staat het al WEThouder. Mensen die deze functie bekleden behoren zich aan de wet te houden en publiekelijk uit te dragen dat de gemeente deze wetten uitvoert. Dat heet medebewind, daarvan afwijken heet in het leger deserteren. Wanneer deze mevrouw het niet eens is met de minister, dan kan ze dat aan de minister melden, maar uitgerekend zij mag niet oproepen tot "anarchie", dan had ze geen WEThouder moeten worden. Jammer dat ze "verbaal incontinent" is, terwijl ze blijkbaar zo goed bezig was.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans Klein / gepensioneerd ambtenaar
Graag wil ik een misverstand uit de weg ruimen. De benaming 'wethouder' heeft niets met de wet te maken, doch met het Oudhollandse woord wedde.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Tanja / burger
Zowel het Middelnederlandsch woordenboek (voor de periode van de Middeleeuwen) als het Woordenboek der Nederlandsche taal (periode na ca. 1500) geven bij het lemma wethouder aan dat het gaat om een 'handhaver van de wet'. Zie de woordenboeken online bij het IvdNT: https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article& … en

https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article& …

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie