Advertentie
carrière / Nieuws

Gemeenteambtenaar minder in z’n sas met inkomen

Loon dat minder stijgt dan de kosten voor levensonderhoud is de hoofdreden voor de verminderde tevredenheid van ambtenaren over hun inkomen.

06 juli 2022
Meer salaris
Shutterstock

De tevredenheid van gemeenteambtenaren over hun totale inkomen gaat met grote sprongen achteruit. Was een ruime meerderheid van hen (55 procent) daar twee jaar geleden nog content mee, inmiddels tonen zich nog maar vier op de tien medewerkers zich (heel) tevreden. Dat blijkt uit een enquête van de vakbonden FNV, CNV en FDO-MHA onder 19.364 medewerkers van gemeenten. De vragenlijst werd uitgezet ter voorbereiding op de onderhandelingen over een nieuwe cao.

Lagere salarisschalen

Met name bij medewerkers in de lagere salarisschalen is sprake van grotere ontevredenheid met het totale inkomen: in die categorie geeft 41 procent aan (heel) ontevreden te zijn. Voor medewerkers in schaal 11 of hoger ligt dat percentage op 19 procent.

Inflatie

De belangrijkste reden voor ontevredenheid ligt in het beeld dat de lonen minder zijn gestegen dan de kosten van het levensonderhoud. Dat wordt door bijna negen van de tien ontevreden respondenten genoemd. In 2020 gold dat nog maar voor twee op de drie ontevredenen als belangrijkste reden. Ten opzichte van twee jaar geleden wordt nu ook inflatie genoemd als belangrijke reden om ontevreden te zijn over het inkomen. Voor medewerkers in laagste loonschalen weegt het niet goed kunnen rondkomen erg zwaar. De medewerkers in de hogere salarisschalen zijn vaker ontevreden over hun inkomen, omdat zij denken dat de lonen minder zijn gestegen dan in ander sectoren.

Thuiswerkvergoeding

Onvrede blijkt er volgens de enquête ook te zijn over de hoogte van met name de thuiswerkvergoeding. Ruim twee derde vindt die (zeer) onvoldoende. Weinig in hun nopjes zijn veel gemeenteambtenaren ook met de hoogte van de kilometervergoeding voor woon-werkverkeer en/of dienstreizen. Bijna negen op de tien respondenten geeft aan de ontvangen vergoeding als (zeer) onvoldoende te beschouwen.

Werk/privébalans

Gevraagd naar de top 3 belangrijkste onderwerpen binnen het thema loon, vergoedingen en toeslagen, zet bijna iedereen (83 procent) salaris op nummer één. Op de tweede plaats staat hogere vergoedingen en op de derde plaats meer mogelijkheden voor het individueel keuzebudget (IKB).

Overall blijkt inkomen voor gemeenteambtenaren sowieso het belangrijkste thema voor de onderhandelingen over een nieuwe cao. Twee jaar geleden was dat niet anders. Opvallend is dat het thema werk/privébalans en vitaliteit dit keer flink hoger scoort dan in 2020.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Peter van Heeswijk
Benieuwd of we in de buurt gaan komen van de 7% van de provincie of de 7,5% van het Rijk.
Vorige keer hadden we al minder, dus nu zou het meer moeten worden.
Ik wacht af bonden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hielco Wiersma
Gemeenteambtenaren hebben recht op een redelijke en goede CAO. De CAO Gemeenten blijft echter al jarenlang achter t.o.v. die van andere bestuurslagen. Het moet maar eens afgelopen zijn dat het gemeentepersoneel als sluitpost van de begroting wordt gebruikt, terwijl de Gemeenten via het Gemeentefonds ook voor het personeel de benodigde extra financiële middelen ontvangen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
T. Simpelmans
0,12% over 2021.
Bij toen 6% inflatie.
En dan nu vragen hoe mensen dat ervaren...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie